PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

0

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

6

 · สมาชิกทั้งหมด

21399


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Dec 14, 2019ewanameg
 02:Dec 14, 2019umawulu
 03:Dec 14, 2019idosak

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

262

 01: 104.223.71.XX  02: 54.36.150.XXX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.148.XX  05: 54.36.150.XX  06: 45.132.137.XX  07: 54.36.150.XX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.149.XX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.150.XXX  13: 75.183.130.XXX  14: 198.98.104.XXX  15: 154.16.20.XXX  16: 54.36.150.XX  17: 96.8.117.XX  18: 54.36.150.XX  19: 54.36.150.X  20: 107.158.86.XXX  21: 54.36.148.XXX  22: 192.227.75.XX  23: 54.36.148.XXX  24: 23.106.126.XX  25: 51.254.181.XXX  26: 54.36.148.XXX  27: 54.36.150.XXX  28: 54.36.149.XX  29: 54.36.148.XXX  30: 172.93.138.XX  31: 54.36.148.XXX  32: 54.36.150.XXX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.148.XX  35: 54.36.150.XXX  36: 89.163.242.XX  37: 107.172.170.XXX  38: 54.36.150.XX  39: 54.36.150.X  40: 54.36.150.XX  41: 173.208.238.XXX  42: 54.36.150.XX  43: 168.81.15.XXX  44: 54.36.149.XX  45: 54.36.150.XX  46: 23.229.111.XXX  47: 192.154.108.XXX  48: 54.36.150.XXX  49: 107.158.86.XXX  50: 54.36.148.XXX  51: 104.223.38.XXX  52: 54.36.150.XX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.148.XXX  56: 54.36.150.X  57: 59.27.101.XX  58: 54.36.149.XX  59: 5.196.87.XXX  60: 54.36.148.XXX  61: 54.36.150.XX  62: 54.36.150.XXX  63: 54.36.150.XX  64: 144.202.60.XX  65: 107.173.185.XXX  66: 54.36.148.XX  67: 54.36.150.XXX  68: 54.36.148.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.148.XX  71: 46.229.168.XXX  72: 54.36.150.XXX  73: 54.36.148.XXX  74: 195.154.252.XXX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.149.XX  77: 46.229.168.XXX  78: 46.229.168.XXX  79: 54.36.148.XXX  80: 46.229.168.XXX  81: 46.229.168.XXX  82: 46.229.168.XXX  83: 54.36.148.XXX  84: 46.229.168.XXX  85: 54.36.148.XX  86: 54.36.148.X  87: 54.36.150.XXX  88: 54.36.150.XX  89: 54.36.148.XXX  90: 46.229.168.XXX  91: 54.36.148.XXX  92: 145.239.252.XX  93: 54.36.148.XX  94: 54.36.150.XXX  95: 54.36.150.XXX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.148.XXX  98: 54.36.148.XXX  99: 54.36.150.XX  100: 54.36.150.XXX  101: 54.36.149.X  102: 54.36.148.XXX  103: 54.36.150.XX  104: 46.229.168.XXX  105: 54.36.150.XXX  106: 54.36.150.XXX  107: 54.36.148.XX  108: 54.36.149.XX  109: 54.36.149.XXX  110: 54.36.150.XX  111: 54.36.150.XX  112: 54.36.150.XX  113: 23.229.76.XX  114: 54.36.150.X  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.149.XX  117: 54.36.150.X  118: 54.36.148.XXX  119: 54.36.150.XXX  120: 54.36.149.XX  121: 54.36.148.XX  122: 54.36.148.XXX  123: 107.158.85.XXX  124: 144.91.102.XX  125: 173.213.85.XXX  126: 54.36.150.XXX  127: 54.36.148.XXX  128: 54.36.150.XX  129: 54.36.149.XX  130: 196.245.186.XXX  131: 54.36.150.XX  132: 54.36.148.XX  133: 54.36.149.XX  134: 216.244.66.XXX  135: 185.230.124.XX  136: 54.36.150.XX  137: 23.90.30.XX  138: 3.94.129.XXX  139: 54.36.150.XX  140: 54.36.150.XX  141: 54.36.150.XX  142: 54.36.148.XXX  143: 54.36.150.XXX  144: 54.36.148.XXX  145: 54.36.148.XXX  146: 107.150.89.XXX  147: 54.36.148.XX  148: 54.36.150.XXX  149: 54.36.150.XXX  150: 54.36.150.XX  151: 54.36.150.XX  152: 59.27.101.XX  153: 198.23.226.XXX  154: 54.36.148.XXX  155: 54.36.148.XX  156: 37.9.113.XX  157: 107.175.73.XXX  158: 84.92.176.X  159: 91.134.199.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 183.81.33.XX  162: 54.36.148.XXX  163: 80.78.75.XXX  164: 54.36.148.XX  165: 207.96.90.XX  166: 54.36.148.XX  167: 54.36.149.XX  168: 103.75.180.XXX  169: 54.36.148.XXX  170: 208.97.133.XX  171: 202.62.53.XXX  172: 54.36.148.XX  173: 162.212.174.X  174: 54.36.150.XX  175: 54.36.148.X  176: 54.36.148.XXX  177: 54.36.150.XX  178: 54.36.150.XX  179: 54.36.148.X  180: 46.254.240.XXX  181: 54.36.150.XX  182: 193.39.186.XXX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.149.XX  185: 54.36.150.XXX  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.150.XX  188: 54.36.150.XXX  189: 54.36.148.XXX  190: 174.75.238.XX  191: 94.228.2.XX  192: 151.80.39.XXX  193: 5.9.108.XXX  194: 23.231.34.XXX  195: 54.36.150.XXX  196: 54.36.148.XX  197: 54.36.148.XXX  198: 54.36.150.XXX  199: 54.36.150.XXX  200: 192.169.244.XX  201: 54.36.149.XX  202: 107.175.13.XXX  203: 54.36.148.XX  204: 117.212.193.XXX  205: 54.36.150.XX  206: 45.132.137.XX  207: 54.36.149.XX  208: 54.36.150.XXX  209: 54.36.150.XX  210: 54.38.33.X  211: 54.36.150.XX  212: 206.41.175.XXX  213: 66.249.75.XX  214: 54.36.149.XX  215: 191.101.110.XXX  216: 23.83.179.XX  217: 180.245.100.XX  218: 54.36.150.XXX  219: 54.36.149.XX  220: 54.36.149.XX  221: 54.36.150.XXX  222: 54.36.149.XX  223: 93.185.0.XX  224: 23.94.160.XXX  225: 54.36.150.XXX  226: 54.36.150.XX  227: 46.229.168.XXX  228: 46.229.168.XXX  229: 54.36.149.X  230: 209.107.196.XX  231: 107.181.228.XX  232: 54.36.150.XXX  233: 54.36.150.XX  234: 46.229.168.XXX  235: 46.229.168.XXX  236: 46.229.168.XXX  237: 46.229.168.XXX  238: 46.229.168.XXX  239: 46.229.168.XXX  240: 54.36.148.XXX  241: 66.249.75.XX  242: 46.229.168.XXX  243: 46.229.168.XXX  244: 46.229.168.XXX  245: 46.229.168.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 46.229.168.XXX  248: 107.158.25.XX  249: 54.36.150.XXX  250: 54.36.150.XX  251: 46.229.168.XXX  252: 46.229.168.XXX  253: 46.229.168.XXX  254: 46.229.168.XXX  255: 46.229.168.XXX  256: 54.36.150.X  257: 54.36.149.XX  258: 104.227.51.XXX  259: 46.229.168.XXX  260: 54.36.148.XX  261: 195.154.61.XXX  262: 54.36.149.XX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

262


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

9813

 · เมื่อวาน

19365

 · ทั้งหมด Hits

21870600


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

179

 ·  ต่อวัน

3,488

 ·  ต่อเดือน

107,209

 ·  ต่อปี

1,366,913


เวลา ของระบบ
 · เวลา

12:56:18

 · วัน

16/12/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 262 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
ยินดีต้อนรับสู่...ยอดฮิตติดอันดับของ P-S-K!

10 อันดับเรื่องที่คนอ่านมาก

· 1: YOUR ATTENTION PLEASE - (4179 ครั้ง)
· 2: High Impact Middle Management - (2171 ครั้ง)

10 อันดับเรื่องที่คนเสนอแนะมาก

· 1: YOUR ATTENTION PLEASE - (3 ข้อคิดเห็นต่างๆ)
· 2: High Impact Middle Management - (1 ข้อคิดเห็นต่างๆ)

10 ผู้ส่งข่าว/เรื่องยอดฮิต

· 1: wisanu - (2 ส่งมาล่าสุด)
· 2: JirhaPhandakiri - (1 ส่งมาล่าสุด)

10 แบบสำรวจยอดฮิต

· 1: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? - (27 ความคิดเห็น)

10 นักเขียนยอดฮิต

· 1: wisanu1 - (4 เรื่อง)

10 ไฟล์ที่ดาวน์โหลดสูงสุด

· 1: กรอบความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมและประชาสังคม (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (3987 ดาวน์โหลด)
· 2: ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-การคลังของท้องถิ่นไทย (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (3105 ดาวน์โหลด)
· 3: กรอบความคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2602 ดาวน์โหลด)
· 4: การบริหารและพัฒนาบุคลากร แบบมุ่งสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2226 ดาวน์โหลด)
· 5: ความหมายและความสำคัญของกระบวนทัศน์, ค่านิยมและจริยธรรมต่อการบริหารองค์กร (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1859 ดาวน์โหลด)
· 6: กรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการ วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1849 ดาวน์โหลด)
· 7: หลักกฎหมายมหาชนในการเมืองการปกครองประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1479 ดาวน์โหลด)
· 8: บทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนาแผนชุมชน (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1478 ดาวน์โหลด)
· 9: พัฒนาการของแนวคิดและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (1/2) (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1439 ดาวน์โหลด)
· 10: กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1425 ดาวน์โหลด)
10 เนื้อหาที่อ่านมากที่สุด

· 1: สมาชิกชมรมกอล์ฟ ปศก พระปกเกล้า (5246 ครั้ง)
· 2: คำแนะนำในการ Attach File ในกระดานข่าว (Forum) (4942 ครั้ง)
· 3: วิธีการสมัครสมาชิก Website ปศก (4589 ครั้ง)
· 4: วัตถุประสงค์ของโครงการ (1520 ครั้ง)
· 5: หลักการและเหตุผล (1428 ครั้ง)
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.29 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::