PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

6

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

23

 · สมาชิกทั้งหมด

27794


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jan 25, 2021oqekoqo
 02:Jan 25, 2021uxeja
 03:Jan 25, 2021govogyxoq

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

325

 01: 54.36.148.XX  02: 54.36.149.XX  03: 157.55.39.XX  04: 54.36.148.XXX  05: 3.238.70.XXX  06: 185.191.171.XX  07: 54.36.148.XXX  08: 185.191.171.XX  09: 185.191.171.X  10: 54.36.148.XXX  11: 185.191.171.X  12: 54.36.148.XXX  13: 54.36.148.XX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.149.X  16: 54.36.148.X  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.148.XXX  19: 185.191.171.XX  20: 54.36.149.XX  21: 54.36.148.XXX  22: 54.36.149.X  23: 185.191.171.XX  24: 54.36.149.XX  25: 54.36.149.XX  26: 54.36.149.XXX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.149.XX  29: 54.36.148.XXX  30: 185.191.171.XX  31: 185.191.171.XX  32: 5.39.5.XX  33: 13.66.139.XXX  34: 54.36.149.XX  35: 54.36.149.X  36: 54.36.149.X  37: 54.36.148.XX  38: 5.9.151.XX  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.149.XX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.148.X  43: 54.36.149.XX  44: 54.36.148.XX  45: 54.36.149.XX  46: 54.36.148.XXX  47: 54.36.148.XXX  48: 54.36.148.XX  49: 54.36.148.XX  50: 54.36.148.XXX  51: 54.36.148.XXX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.148.XXX  55: 104.160.15.XX  56: 185.191.171.XX  57: 54.36.149.XX  58: 54.36.148.XXX  59: 151.106.12.XXX  60: 54.36.148.XX  61: 66.220.149.X  62: 54.36.148.XX  63: 54.36.149.XX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.148.XX  66: 185.191.171.X  67: 54.36.148.XXX  68: 54.36.149.XXX  69: 54.36.148.XX  70: 54.36.148.XXX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.148.XXX  74: 54.36.149.XX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.149.XX  77: 54.36.149.XX  78: 54.36.148.XXX  79: 144.76.92.XX  80: 54.36.148.XX  81: 5.188.210.XX  82: 54.36.149.XX  83: 54.36.148.XX  84: 54.36.148.XX  85: 54.36.149.XX  86: 54.36.148.XXX  87: 54.36.148.XXX  88: 54.36.148.XXX  89: 185.191.171.XX  90: 185.95.156.XXX  91: 114.119.137.XXX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.148.XX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.148.XX  97: 185.191.171.XX  98: 40.77.167.XX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.148.XX  101: 13.66.139.X  102: 54.36.149.XX  103: 54.36.149.XX  104: 185.191.171.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 54.36.149.XX  107: 66.249.66.XXX  108: 54.36.149.XX  109: 54.36.149.XXX  110: 54.36.148.XXX  111: 54.36.148.XX  112: 188.165.113.XX  113: 54.36.148.XX  114: 54.36.148.XXX  115: 54.36.148.XXX  116: 185.191.171.XX  117: 54.36.148.XX  118: 54.36.149.XXX  119: 54.36.148.XXX  120: 54.36.148.XX  121: 54.36.148.XX  122: 23.229.35.XX  123: 114.119.128.XX  124: 209.99.133.XX  125: 54.36.148.X  126: 54.36.148.XX  127: 54.36.149.XX  128: 54.36.148.XXX  129: 54.36.149.XX  130: 54.36.148.XXX  131: 190.214.1.XXX  132: 54.36.148.XX  133: 185.191.171.XX  134: 114.119.157.XXX  135: 188.18.54.XXX  136: 185.191.171.XX  137: 185.191.171.XX  138: 54.36.148.XX  139: 54.36.149.XX  140: 54.36.149.XX  141: 5.165.254.XXX  142: 54.36.149.XX  143: 54.36.148.XXX  144: 54.36.148.XX  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.149.XX  147: 54.36.148.XX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.XXX  150: 54.36.148.XX  151: 54.36.149.XX  152: 66.249.66.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 54.36.148.XXX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.149.XX  157: 54.36.149.XX  158: 54.36.149.XX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.148.XXX  161: 54.36.148.XXX  162: 185.191.171.XX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.149.XX  165: 54.36.149.XX  166: 158.69.236.XXX  167: 54.36.148.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.148.XX  170: 86.155.142.XXX  171: 54.36.148.XXX  172: 54.36.149.XX  173: 5.188.210.X  174: 54.36.148.XXX  175: 54.36.148.XX  176: 54.36.148.XXX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.148.XX  179: 185.191.171.X  180: 54.36.148.XXX  181: 54.36.148.XX  182: 185.191.171.XX  183: 185.191.171.XX  184: 54.36.148.XX  185: 54.36.148.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.148.XX  188: 8.38.148.XX  189: 54.36.149.XX  190: 54.36.148.XX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.149.XX  193: 54.36.148.XXX  194: 54.36.148.XX  195: 54.36.149.XX  196: 54.36.148.XXX  197: 54.36.148.XXX  198: 185.191.171.X  199: 185.191.171.X  200: 185.191.171.X  201: 54.36.148.XXX  202: 54.36.148.XXX  203: 54.36.149.XX  204: 54.36.148.XXX  205: 114.119.128.XX  206: 54.36.149.XX  207: 54.36.149.XX  208: 54.36.149.XX  209: 54.36.149.XX  210: 54.36.148.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.148.XXX  213: 185.191.171.X  214: 185.191.171.XX  215: 54.36.148.XXX  216: 54.36.148.XX  217: 54.36.148.XX  218: 185.191.171.XX  219: 54.36.149.XX  220: 13.66.139.XXX  221: 54.36.148.XX  222: 54.36.148.XXX  223: 54.36.148.XXX  224: 93.158.90.XXX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.149.XX  227: 185.191.171.X  228: 66.249.66.XXX  229: 54.36.148.XXX  230: 54.36.148.XX  231: 185.191.171.XX  232: 185.191.171.XX  233: 54.36.148.XX  234: 54.36.148.XXX  235: 54.36.149.XX  236: 54.36.149.XX  237: 54.36.148.XXX  238: 54.36.148.XXX  239: 54.36.148.X  240: 54.36.148.XX  241: 54.36.148.XXX  242: 54.36.148.XX  243: 54.36.148.XX  244: 31.130.89.XX  245: 185.191.171.XX  246: 114.119.142.XXX  247: 54.36.148.XX  248: 5.188.210.XX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.148.XX  251: 54.36.149.XX  252: 185.191.171.XX  253: 157.55.39.XXX  254: 54.36.148.XX  255: 188.241.82.XXX  256: 196.196.50.XXX  257: 54.36.149.XX  258: 114.119.138.XXX  259: 54.36.148.XXX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.148.XXX  262: 185.191.171.XX  263: 54.36.148.XXX  264: 54.36.149.XX  265: 54.36.149.XX  266: 54.36.149.XX  267: 54.36.148.XXX  268: 54.36.149.XX  269: 54.36.148.XXX  270: 109.193.79.XXX  271: 54.36.148.XXX  272: 185.247.143.XX  273: 54.36.149.X  274: 54.36.149.XX  275: 54.36.148.XX  276: 185.191.171.XX  277: 54.36.149.X  278: 54.36.148.XX  279: 54.36.148.XX  280: 192.162.165.XX  281: 54.36.148.XXX  282: 54.36.149.XX  283: 54.36.148.XXX  284: 54.36.148.XX  285: 54.36.148.XX  286: 54.36.149.XX  287: 54.36.149.XX  288: 54.36.148.XXX  289: 54.36.149.XXX  290: 54.36.149.XX  291: 54.36.148.XXX  292: 54.36.148.XXX  293: 196.240.250.XX  294: 54.36.148.XXX  295: 185.191.171.XX  296: 54.36.148.XX  297: 54.36.148.XXX  298: 54.36.148.XXX  299: 66.249.66.XX  300: 54.36.148.XX  301: 24.235.226.XXX  302: 104.227.93.X  303: 54.36.149.XX  304: 216.244.66.XXX  305: 185.191.171.XX  306: 82.79.232.XXX  307: 114.119.151.XX  308: 54.36.148.XXX  309: 54.36.148.XXX  310: 40.77.167.XX  311: 54.36.148.XXX  312: 54.36.148.XX  313: 54.36.149.XX  314: 54.36.149.XX  315: 66.249.66.XXX  316: 54.36.148.XXX  317: 54.36.149.XX  318: 54.36.148.XX  319: 54.36.148.XXX  320: 54.36.148.XX  321: 51.195.10.XX  322: 185.191.171.XX  323: 54.36.148.XX  324: 54.36.148.X  325: 66.249.66.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

325


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

8088

 · เมื่อวาน

24620

 · ทั้งหมด Hits

30372658


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

230

 ·  ต่อวัน

4,338

 ·  ต่อเดือน

133,213

 ·  ต่อปี

1,687,370


เวลา ของระบบ
 · เวลา

11:43:03

 · วัน

25/01/21

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 325 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง กรกฎาคม 31, 2020

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 2.582% (640)
01:00 - 01:59 2.595% (643)
02:00 - 02:59 2.695% (668)
03:00 - 03:59 2.582% (640)
04:00 - 04:59 2.538% (629)
05:00 - 05:59 2.788% (691)
06:00 - 06:59 3.002% (744)
07:00 - 07:59 4.588% (1137)
08:00 - 08:59 3.244% (804)
09:00 - 09:59 5.621% (1393)
10:00 - 10:59 5.851% (1450)
11:00 - 11:59 6.106% (1513)
12:00 - 12:59 6.683% (1656)
13:00 - 13:59 4.742% (1175)
14:00 - 14:59 4.580% (1135)
15:00 - 15:59 4.483% (1111)
16:00 - 16:59 4.245% (1052)
17:00 - 17:59 4.524% (1121)
18:00 - 18:59 6.836% (1694)
19:00 - 19:59 5.254% (1302)
20:00 - 20:59 3.450% (855)
21:00 - 21:59 3.975% (985)
22:00 - 22:59 4.104% (1017)
23:00 - 23:59 2.917% (723)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.62 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::