PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

10

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

12

 · สมาชิกทั้งหมด

22389


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Apr 01, 2020yxufagyk
 02:Apr 01, 2020ykapycugu
 03:Apr 01, 2020ixyzyw

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (99%)

315

 01: 77.126.89.XXX  02: 54.36.150.XXX  03: 54.36.148.XX  04: 155.94.166.XXX  05: 66.249.71.XX  06: 54.36.149.XX  07: 54.36.148.XX  08: 54.36.150.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.148.XX  11: 54.36.150.XX  12: 54.36.149.XXX  13: 45.61.169.XXX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.150.XX  16: 54.36.150.XX  17: 54.36.150.XX  18: 54.36.150.XX  19: 54.36.149.XX  20: 54.36.150.X  21: 54.36.150.XX  22: 54.36.149.XX  23: 185.158.105.XXX  24: 54.36.150.XX  25: 54.36.148.XXX  26: 192.3.215.XXX  27: 54.36.150.XX  28: 54.36.150.XXX  29: 104.203.102.XXX  30: 54.36.148.XXX  31: 54.36.149.XX  32: 54.36.148.XXX  33: 114.119.167.XXX  34: 54.36.148.XX  35: 170.130.63.XXX  36: 54.36.150.XX  37: 54.36.150.XXX  38: 54.36.149.XX  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.150.XX  41: 54.36.148.XX  42: 54.36.150.XX  43: 54.36.150.X  44: 54.36.149.XX  45: 107.161.85.XX  46: 54.36.150.XXX  47: 54.36.148.XXX  48: 54.36.148.XXX  49: 54.36.149.XX  50: 54.36.150.X  51: 54.36.150.XXX  52: 170.130.58.XX  53: 54.36.150.XX  54: 54.36.148.XX  55: 54.36.150.XXX  56: 54.36.150.XXX  57: 54.36.150.XXX  58: 54.36.150.XX  59: 54.36.150.X  60: 54.36.150.XX  61: 54.36.150.XX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.148.XX  65: 122.177.20.XXX  66: 54.36.148.X  67: 54.36.150.XXX  68: 54.36.150.XXX  69: 54.36.150.XXX  70: 54.36.148.XX  71: 114.119.164.XXX  72: 196.245.255.XXX  73: 104.223.43.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.149.X  76: 54.36.148.XXX  77: 191.101.111.XXX  78: 46.229.168.XXX  79: 46.229.168.XXX  80: 46.229.168.XXX  81: 54.36.148.XX  82: 54.36.148.XXX  83: 158.222.8.XX  84: 172.255.80.XX  85: 45.132.137.XX  86: 5.188.210.XX  87: 54.36.150.XXX  88: 54.36.150.XX  89: 54.36.148.XX  90: 54.36.149.XX  91: 151.106.1.XXX  92: 54.36.149.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 80.211.242.XXX  95: 54.36.148.XX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.149.XX  98: 54.36.149.XX  99: 212.129.40.XXX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.149.XX  103: 54.36.148.XX  104: 142.93.59.XXX  105: 54.36.148.XXX  106: 54.36.150.XX  107: 54.36.150.XX  108: 185.209.57.XXX  109: 23.108.254.XX  110: 46.229.168.XXX  111: 46.229.168.XXX  112: 108.60.201.XXX  113: 54.36.150.X  114: 54.36.150.XX  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.149.XX  117: 54.36.149.XX  118: 198.46.175.XX  119: 54.36.149.X  120: 155.94.240.XX  121: 196.196.148.XXX  122: 46.229.168.XXX  123: 46.229.168.XXX  124: 46.229.168.XXX  125: 46.229.168.XXX  126: 114.119.166.XXX  127: 54.36.150.XXX  128: 104.144.83.XX  129: 204.44.76.XXX  130: 54.36.148.XX  131: 54.36.148.XXX  132: 54.36.150.XX  133: 54.36.149.XX  134: 54.36.150.XX  135: 82.117.232.XXX  136: 54.36.150.XXX  137: 66.146.239.XXX  138: 54.36.150.X  139: 175.158.36.XX  140: 54.36.150.XXX  141: 54.36.149.XX  142: 54.36.150.XX  143: 89.164.58.XX  144: 54.36.150.XXX  145: 54.36.150.XXX  146: 59.27.101.XX  147: 54.36.150.XX  148: 54.36.148.X  149: 54.36.148.XXX  150: 114.119.163.XXX  151: 173.234.194.XXX  152: 198.46.172.XX  153: 54.36.148.XXX  154: 23.95.182.XXX  155: 54.36.148.XX  156: 54.36.148.X  157: 54.36.148.XX  158: 46.229.168.XXX  159: 46.229.168.XXX  160: 46.229.168.XXX  161: 46.229.168.XXX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.148.XXX  165: 54.36.150.XXX  166: 54.36.150.XXX  167: 54.36.148.XXX  168: 54.36.148.XXX  169: 185.244.38.XXX  170: 54.36.148.XXX  171: 154.16.14.XXX  172: 54.36.150.XXX  173: 54.36.148.XXX  174: 46.229.168.XXX  175: 46.229.168.XXX  176: 54.36.149.XX  177: 46.229.168.XXX  178: 54.36.149.XX  179: 54.36.149.XXX  180: 54.36.148.XXX  181: 87.98.217.XX  182: 54.36.150.X  183: 180.180.170.XXX  184: 54.36.148.XX  185: 54.36.150.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 107.152.129.XXX  188: 196.247.31.XX  189: 54.36.148.XXX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.148.XX  192: 54.36.150.XXX  193: 46.229.168.XXX  194: 46.229.168.XXX  195: 46.229.168.XXX  196: 46.229.168.XXX  197: 54.36.150.XXX  198: 5.188.210.XX  199: 54.36.148.XXX  200: 54.36.150.XX  201: 54.36.150.XX  202: 54.36.150.XX  203: 54.36.148.XXX  204: 54.36.148.XXX  205: 54.36.150.XXX  206: 158.222.8.XX  207: 54.36.150.XXX  208: 54.36.150.XXX  209: 54.36.148.XXX  210: 157.55.39.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.150.XXX  213: 54.36.150.XX  214: 54.36.149.XX  215: 196.196.224.XX  216: 54.36.150.XX  217: 46.229.168.XXX  218: 46.229.168.XXX  219: 46.229.168.XXX  220: 54.36.148.XXX  221: 114.119.162.XX  222: 54.36.150.XX  223: 54.36.150.XX  224: 54.36.150.XXX  225: 75.75.233.XXX  226: 54.36.148.XX  227: 54.36.150.XX  228: 46.229.168.XXX  229: 46.229.168.XXX  230: 46.229.168.XXX  231: 46.229.168.XXX  232: 54.36.150.X  233: 168.90.197.XXX  234: 216.246.109.XXX  235: 3.235.74.XXX  236: 54.36.150.XXX  237: 46.229.168.XXX  238: 54.36.150.XX  239: 46.229.168.XXX  240: 54.36.150.XX  241: 54.36.148.XXX  242: 54.36.148.XXX  243: 54.36.149.XX  244: 54.36.150.X  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.150.XXX  247: 54.36.150.XXX  248: 54.36.148.XX  249: 54.36.149.XX  250: 54.36.150.XX  251: 54.36.149.XX  252: 54.36.150.XXX  253: 185.132.251.XXX  254: 54.36.150.XXX  255: 110.169.249.XXX  256: 54.36.148.XX  257: 196.247.235.XXX  258: 54.36.150.XX  259: 54.36.150.XXX  260: 54.36.149.XX  261: 124.158.170.XXX  262: 54.36.150.XXX  263: 107.175.156.XX  264: 54.36.149.XXX  265: 202.138.248.XX  266: 5.188.210.XXX  267: 54.36.148.XXX  268: 84.93.37.XXX  269: 54.36.148.XX  270: 114.119.160.XX  271: 54.36.148.XXX  272: 54.36.150.XXX  273: 54.36.149.X  274: 216.244.66.XXX  275: 54.36.150.XXX  276: 54.36.150.XXX  277: 66.249.71.XXX  278: 54.36.148.XXX  279: 54.36.148.XX  280: 54.36.148.XXX  281: 54.36.150.XXX  282: 54.36.150.XX  283: 95.216.9.XXX  284: 54.36.150.XXX  285: 54.36.149.XX  286: 54.36.148.XXX  287: 54.36.149.XX  288: 168.151.227.XXX  289: 209.242.218.XX  290: 139.99.8.X  291: 54.36.148.XXX  292: 54.36.150.XX  293: 54.36.150.XXX  294: 163.172.212.XXX  295: 54.36.148.XXX  296: 192.154.225.XXX  297: 54.36.150.XXX  298: 66.249.70.X  299: 118.42.74.XXX  300: 54.36.149.XX  301: 173.212.212.XXX  302: 54.36.150.XXX  303: 182.112.71.XXX  304: 54.36.149.XX  305: 54.36.148.XXX  306: 54.36.150.XXX  307: 172.245.72.XXX  308: 54.36.148.XX  309: 54.36.150.XX  310: 54.36.150.XX  311: 54.36.148.XX  312: 54.36.148.XXX  313: 54.36.150.XX  314: 54.36.149.XX  315: 54.36.148.XXX

 สมาชิก (1%)

3

 01:Forum profile ykapycugu ykapycugu
 02:Forum profile yxufagyk yxufagyk
 03:Forum profile ixyzyw ixyzyw

 ทั้งหมด online

318


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14450

 · เมื่อวาน

20949

 · ทั้งหมด Hits

23955694


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

192

 ·  ต่อวัน

3,609

 ·  ต่อเดือน

110,906

 ·  ต่อปี

1,409,158


เวลา ของระบบ
 · เวลา

15:29:45

 · วัน

01/04/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 315 บุคคลทั่วไป และ 3 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง กุมภาพันธ์ 16, 2020

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 4.381% (652)
01:00 - 01:59 3.145% (468)
02:00 - 02:59 4.307% (641)
03:00 - 03:59 4.260% (634)
04:00 - 04:59 4.663% (694)
05:00 - 05:59 4.791% (713)
06:00 - 06:59 5.490% (817)
07:00 - 07:59 4.233% (630)
08:00 - 08:59 4.401% (655)
09:00 - 09:59 3.172% (472)
10:00 - 10:59 3.884% (578)
11:00 - 11:59 3.494% (520)
12:00 - 12:59 4.166% (620)
13:00 - 13:59 4.818% (717)
14:00 - 14:59 5.954% (886)
15:00 - 15:59 5.504% (819)
16:00 - 16:59 5.006% (745)
17:00 - 17:59 3.595% (535)
18:00 - 18:59 2.977% (443)
19:00 - 19:59 3.205% (477)
20:00 - 20:59 4.569% (680)
21:00 - 21:59 3.017% (449)
22:00 - 22:59 3.420% (509)
23:00 - 23:59 3.534% (526)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.57 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::