PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

3

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

1

 · สมาชิกทั้งหมด

21266


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 19, 2019obokoki
 02:Nov 19, 2019supersl
 03:Nov 19, 2019erahaculu

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

298

 01: 54.36.150.XX  02: 54.36.149.XX  03: 194.15.106.XXX  04: 178.32.98.XX  05: 46.229.168.XXX  06: 54.36.148.XX  07: 155.94.129.XXX  08: 54.36.149.XX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XX  11: 54.36.150.XXX  12: 54.36.150.XX  13: 54.36.148.XXX  14: 54.36.150.XX  15: 204.12.220.XXX  16: 54.36.150.XXX  17: 216.144.230.XXX  18: 54.36.150.XXX  19: 147.135.225.XXX  20: 54.36.150.XX  21: 51.255.65.XX  22: 46.229.168.XXX  23: 46.229.168.XXX  24: 54.36.148.XX  25: 54.36.148.XX  26: 46.229.168.XXX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.148.XX  29: 54.36.150.XXX  30: 59.27.101.XX  31: 104.206.237.XXX  32: 54.36.150.XX  33: 54.36.150.XX  34: 54.36.148.XXX  35: 192.169.217.XXX  36: 45.86.74.XXX  37: 66.42.104.XXX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.150.XX  41: 54.36.150.XX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.150.XX  44: 77.222.102.X  45: 54.36.148.XXX  46: 54.36.148.XXX  47: 93.115.0.XXX  48: 54.36.150.XX  49: 115.79.227.XX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.150.XXX  52: 59.27.101.XX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.150.XXX  55: 54.36.148.X  56: 54.36.150.XX  57: 198.52.182.XXX  58: 107.172.35.XXX  59: 96.8.120.XX  60: 54.36.150.XXX  61: 54.36.150.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.150.XX  64: 54.36.150.XX  65: 3.226.254.XXX  66: 192.3.20.XXX  67: 54.36.150.XXX  68: 194.156.107.XXX  69: 54.36.148.XX  70: 45.147.4.XX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.150.XX  73: 84.121.93.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.148.XXX  76: 139.99.122.XXX  77: 54.36.149.XX  78: 54.36.150.XXX  79: 54.36.149.XX  80: 54.36.150.XXX  81: 54.36.149.XX  82: 54.36.150.XXX  83: 54.36.150.XXX  84: 196.247.16.XX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.148.XX  87: 54.36.150.XXX  88: 46.229.168.XXX  89: 107.172.239.XX  90: 54.36.150.XX  91: 45.149.135.XXX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.150.XXX  95: 62.210.78.XX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.150.XX  98: 45.93.80.XXX  99: 54.36.150.XX  100: 95.216.87.XXX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.150.XX  103: 54.36.150.XX  104: 54.36.150.XXX  105: 54.36.148.XX  106: 54.36.150.X  107: 54.36.150.XX  108: 54.36.150.XXX  109: 54.36.150.XXX  110: 54.36.150.X  111: 54.36.149.XX  112: 54.36.150.XX  113: 54.36.148.XXX  114: 54.36.148.XX  115: 198.12.157.XX  116: 107.173.230.XXX  117: 54.36.148.XX  118: 54.36.150.XX  119: 54.36.150.XXX  120: 54.36.149.XX  121: 77.126.45.XXX  122: 54.36.148.XXX  123: 54.36.150.XXX  124: 54.36.149.XX  125: 204.12.255.XXX  126: 192.169.218.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 54.36.149.XX  129: 54.36.150.XX  130: 54.36.150.XXX  131: 80.211.251.XXX  132: 130.105.158.XXX  133: 54.36.148.XXX  134: 54.36.149.XX  135: 191.102.154.XX  136: 54.36.148.XXX  137: 54.36.150.XX  138: 54.36.149.X  139: 59.27.101.XX  140: 54.36.150.XXX  141: 54.36.150.XX  142: 172.245.253.XX  143: 54.36.149.XX  144: 54.36.148.XXX  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.150.XX  147: 54.36.149.XXX  148: 54.36.150.XXX  149: 54.36.150.XXX  150: 107.175.78.XXX  151: 54.36.150.XX  152: 54.36.149.XX  153: 45.80.184.XXX  154: 54.36.149.XX  155: 193.228.57.XX  156: 35.239.58.XXX  157: 46.98.35.XXX  158: 124.13.154.XXX  159: 212.80.216.XXX  160: 46.148.112.XX  161: 122.163.22.XX  162: 54.36.148.XX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.149.XX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.148.XXX  167: 176.222.224.XX  168: 54.36.150.XX  169: 54.36.148.XXX  170: 54.36.148.XXX  171: 54.36.149.XX  172: 23.254.46.XXX  173: 23.94.160.XXX  174: 23.94.8.XXX  175: 54.36.148.X  176: 54.36.150.XX  177: 118.42.69.XXX  178: 54.36.148.XX  179: 86.100.68.XXX  180: 54.36.150.XX  181: 155.94.236.XXX  182: 23.106.126.XX  183: 54.36.148.XXX  184: 107.173.4.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 209.99.164.XX  187: 54.36.148.XXX  188: 54.36.150.XXX  189: 192.161.57.XX  190: 107.183.22.XX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.150.XXX  193: 54.36.150.XXX  194: 54.36.148.XXX  195: 167.71.186.XX  196: 54.36.148.XX  197: 54.36.150.XX  198: 216.244.66.XXX  199: 71.91.230.XXX  200: 54.36.150.XXX  201: 54.36.148.XX  202: 54.36.150.XX  203: 54.36.150.XXX  204: 54.36.150.XX  205: 54.36.150.XXX  206: 54.36.150.XXX  207: 54.36.150.XX  208: 98.109.132.XXX  209: 54.36.148.XX  210: 54.36.150.XXX  211: 54.36.150.XX  212: 54.36.150.XXX  213: 149.56.164.XX  214: 54.36.150.XX  215: 46.229.168.XXX  216: 91.244.73.XXX  217: 54.36.148.XXX  218: 54.36.148.XXX  219: 54.36.148.XXX  220: 104.227.6.XX  221: 54.36.150.XX  222: 54.36.148.XX  223: 54.36.150.XXX  224: 54.36.148.XX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.150.XX  227: 54.36.149.XX  228: 130.185.156.XX  229: 54.36.148.XXX  230: 54.36.148.X  231: 54.36.150.XX  232: 54.36.148.XX  233: 54.36.148.XXX  234: 54.36.150.XXX  235: 54.36.149.XX  236: 54.36.149.XX  237: 54.36.150.XX  238: 54.36.150.XXX  239: 54.36.148.XXX  240: 46.229.168.XXX  241: 54.36.150.X  242: 54.36.150.XXX  243: 54.36.150.XX  244: 46.229.168.XXX  245: 54.36.149.XX  246: 54.36.150.XX  247: 54.36.150.XXX  248: 208.113.219.XXX  249: 82.14.22.XX  250: 46.229.168.XXX  251: 46.229.168.XXX  252: 46.229.168.XXX  253: 46.229.168.XXX  254: 54.36.148.XX  255: 54.36.150.XX  256: 192.169.243.XXX  257: 54.36.148.XXX  258: 54.36.150.XXX  259: 64.90.48.XXX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.150.XXX  263: 54.36.149.XXX  264: 54.36.150.XXX  265: 54.36.150.XX  266: 54.36.150.XXX  267: 54.36.150.XX  268: 46.229.168.XXX  269: 54.36.150.XXX  270: 54.36.148.XXX  271: 54.36.150.XXX  272: 46.229.168.XXX  273: 46.229.168.XXX  274: 46.229.168.XXX  275: 46.229.168.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 46.229.168.XXX  278: 46.229.168.XXX  279: 54.36.150.XXX  280: 46.229.168.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 54.36.149.XX  283: 54.36.148.XX  284: 54.36.148.XX  285: 5.188.95.XX  286: 54.36.150.X  287: 46.229.168.XXX  288: 54.36.149.XX  289: 54.36.149.XX  290: 54.36.149.XXX  291: 118.42.74.XXX  292: 54.36.148.XX  293: 46.229.168.XXX  294: 46.229.168.XXX  295: 46.229.168.XXX  296: 46.229.168.XXX  297: 46.229.168.XXX  298: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

298


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15435

 · เมื่อวาน

24556

 · ทั้งหมด Hits

21324677


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

176

 ·  ต่อวัน

3,401

 ·  ต่อเดือน

104,533

 ·  ต่อปี

1,332,792


เวลา ของระบบ
 · เวลา

17:56:56

 · วัน

19/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 298 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง พฤศจิกายน 7, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 2.830% (594)
01:00 - 01:59 3.717% (780)
02:00 - 02:59 4.623% (970)
03:00 - 03:59 4.036% (847)
04:00 - 04:59 3.903% (819)
05:00 - 05:59 4.489% (942)
06:00 - 06:59 4.098% (860)
07:00 - 07:59 4.194% (880)
08:00 - 08:59 3.388% (711)
09:00 - 09:59 4.527% (950)
10:00 - 10:59 5.728% (1202)
11:00 - 11:59 4.889% (1026)
12:00 - 12:59 3.984% (836)
13:00 - 13:59 4.160% (873)
14:00 - 14:59 4.689% (984)
15:00 - 15:59 4.494% (943)
16:00 - 16:59 4.184% (878)
17:00 - 17:59 4.241% (890)
18:00 - 18:59 4.198% (881)
19:00 - 19:59 4.074% (855)
20:00 - 20:59 3.722% (781)
21:00 - 21:59 3.860% (810)
22:00 - 22:59 3.917% (822)
23:00 - 23:59 4.041% (848)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.55 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::