PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

1

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

4

 · สมาชิกทั้งหมด

21095


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Oct 15, 2019axojec
 02:Oct 14, 2019ariqeje
 03:Oct 14, 2019orejeqala

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

323

 01: 54.36.150.XX  02: 54.36.150.XX  03: 54.36.149.XXX  04: 54.36.149.X  05: 54.36.150.XX  06: 54.36.148.XXX  07: 5.188.210.XXX  08: 54.36.150.XX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.149.XX  11: 180.163.220.XX  12: 54.36.150.XXX  13: 54.36.150.XXX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.150.X  16: 54.36.148.XXX  17: 54.36.148.XXX  18: 23.95.237.XXX  19: 54.36.150.XX  20: 216.41.233.X  21: 54.36.148.XXX  22: 54.36.149.XX  23: 54.36.150.XXX  24: 192.186.163.XX  25: 54.36.150.XX  26: 54.36.149.XX  27: 189.216.72.XX  28: 54.36.148.XXX  29: 54.36.150.XX  30: 54.36.148.XX  31: 54.36.150.XX  32: 66.249.79.XXX  33: 54.36.149.XX  34: 178.216.50.XXX  35: 54.36.150.X  36: 54.36.149.XX  37: 41.65.186.XXX  38: 54.36.148.X  39: 54.36.148.XX  40: 54.36.150.XX  41: 54.36.149.X  42: 183.78.135.XXX  43: 54.36.148.XXX  44: 103.53.169.XX  45: 54.36.149.XX  46: 54.36.150.XXX  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.148.XX  49: 54.36.150.XXX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.149.XX  52: 167.160.74.XX  53: 54.36.150.XXX  54: 54.36.148.XX  55: 54.36.150.XX  56: 54.36.148.XX  57: 54.36.150.XXX  58: 54.36.150.XXX  59: 66.249.79.XXX  60: 54.36.148.XXX  61: 181.177.115.XX  62: 54.36.149.XX  63: 54.36.148.XX  64: 109.91.37.XXX  65: 54.36.150.XXX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.148.XXX  68: 54.36.150.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.148.XXX  71: 54.36.149.XX  72: 138.204.179.XXX  73: 180.211.185.XXX  74: 186.86.247.XXX  75: 192.99.147.XXX  76: 107.181.228.XX  77: 54.36.148.XX  78: 66.249.79.XXX  79: 54.36.149.XX  80: 182.253.233.XXX  81: 54.36.150.XXX  82: 54.36.149.XX  83: 54.36.148.XXX  84: 54.36.150.XXX  85: 23.94.206.XXX  86: 54.36.150.XXX  87: 54.36.148.XXX  88: 54.36.148.XXX  89: 54.36.149.XX  90: 107.172.99.XX  91: 54.36.148.XXX  92: 195.154.57.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.148.XX  95: 54.36.150.XX  96: 54.36.148.XX  97: 49.49.243.XXX  98: 54.36.150.XXX  99: 54.36.150.XXX  100: 54.36.150.XXX  101: 149.56.43.XXX  102: 151.237.176.XXX  103: 54.36.150.XXX  104: 54.36.149.XXX  105: 54.36.150.XX  106: 181.177.112.XXX  107: 209.99.133.XXX  108: 54.36.148.XX  109: 118.42.74.XXX  110: 54.36.149.XX  111: 54.36.150.XX  112: 54.36.150.XX  113: 54.36.148.XXX  114: 54.36.148.XXX  115: 54.36.148.XXX  116: 54.36.150.XX  117: 54.36.148.XX  118: 54.36.150.XXX  119: 23.231.33.XXX  120: 181.196.150.XX  121: 54.36.150.XX  122: 107.175.220.XXX  123: 54.36.150.XXX  124: 54.36.150.XX  125: 192.227.138.XXX  126: 54.36.150.XX  127: 54.36.150.XXX  128: 54.36.150.XX  129: 45.80.184.XXX  130: 110.164.91.XX  131: 54.36.150.XX  132: 54.36.148.XX  133: 54.36.150.XX  134: 54.36.150.XX  135: 54.36.150.XXX  136: 118.97.74.X  137: 66.249.79.XXX  138: 183.81.158.XX  139: 1.52.109.XXX  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.148.XXX  142: 54.36.149.XX  143: 54.36.149.X  144: 54.36.149.XX  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.148.XXX  147: 54.36.150.XX  148: 54.36.150.XX  149: 54.36.150.XX  150: 148.251.122.XXX  151: 154.16.214.XX  152: 54.36.148.XXX  153: 59.27.101.XX  154: 54.36.150.XXX  155: 54.36.150.XX  156: 54.36.148.XX  157: 54.36.149.XX  158: 192.126.233.XXX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.148.XX  161: 182.52.51.XX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.150.XXX  164: 54.36.148.XXX  165: 216.151.180.XXX  166: 203.133.170.XXX  167: 54.36.149.XX  168: 54.36.150.XXX  169: 5.8.46.X  170: 54.36.150.XXX  171: 54.36.150.XX  172: 54.36.148.XXX  173: 54.36.149.XX  174: 54.36.150.XXX  175: 54.36.148.XXX  176: 54.36.149.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.148.XXX  179: 54.36.150.X  180: 54.36.150.XXX  181: 54.36.149.XX  182: 54.36.148.XXX  183: 192.200.122.XXX  184: 54.36.150.XX  185: 54.36.150.XXX  186: 54.36.150.XX  187: 54.36.150.XX  188: 54.36.148.XX  189: 216.244.66.XXX  190: 54.36.150.XXX  191: 54.36.148.XXX  192: 89.37.66.XX  193: 66.249.79.XXX  194: 23.229.45.XXX  195: 54.36.149.XX  196: 54.36.148.XXX  197: 167.160.74.XX  198: 45.89.197.XX  199: 54.36.148.XXX  200: 54.36.150.XX  201: 54.36.150.XX  202: 23.94.171.XXX  203: 54.36.150.XX  204: 54.36.148.XXX  205: 1.0.181.XX  206: 54.36.150.XXX  207: 23.250.122.XXX  208: 54.36.150.XX  209: 54.36.150.XX  210: 45.57.163.XXX  211: 54.36.150.XXX  212: 54.36.148.XX  213: 54.36.150.XX  214: 54.36.149.XX  215: 54.36.150.XXX  216: 46.229.161.XXX  217: 3.94.202.X  218: 87.98.217.XX  219: 54.36.150.XX  220: 54.36.150.XXX  221: 54.36.150.XXX  222: 54.36.149.XX  223: 54.36.150.X  224: 54.36.148.XXX  225: 82.154.169.XXX  226: 54.36.150.XXX  227: 54.36.150.XXX  228: 54.36.148.XXX  229: 54.36.149.X  230: 54.36.148.XX  231: 54.36.150.XX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.150.XXX  234: 191.101.75.XXX  235: 54.36.148.XXX  236: 54.36.150.XXX  237: 54.36.148.XX  238: 54.36.148.XXX  239: 66.249.79.XXX  240: 54.36.150.XXX  241: 125.27.55.X  242: 54.36.148.XXX  243: 54.36.150.XX  244: 54.36.149.XX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.150.XX  247: 54.36.150.XXX  248: 54.36.150.XXX  249: 54.36.150.XXX  250: 54.36.150.XXX  251: 54.36.148.XX  252: 54.36.150.XXX  253: 192.200.97.XXX  254: 103.110.110.XXX  255: 54.36.150.XX  256: 54.36.149.XX  257: 185.226.145.XX  258: 54.36.149.XXX  259: 54.36.148.XXX  260: 54.36.150.XX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.148.XXX  263: 54.36.150.XXX  264: 54.36.148.XX  265: 54.36.150.XX  266: 54.36.150.XXX  267: 46.229.168.XXX  268: 54.36.148.XXX  269: 54.36.150.XXX  270: 54.36.150.XXX  271: 54.36.150.X  272: 46.229.168.XXX  273: 54.36.148.XX  274: 188.116.4.XXX  275: 54.36.150.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 46.229.168.XXX  278: 46.229.168.XXX  279: 46.229.168.XXX  280: 46.229.168.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 103.75.180.XXX  283: 54.36.150.XXX  284: 54.36.150.XX  285: 192.154.106.XX  286: 54.36.148.XXX  287: 103.4.66.XX  288: 54.36.148.XX  289: 192.227.205.XX  290: 54.36.149.XX  291: 54.36.150.XX  292: 46.229.168.XXX  293: 46.229.168.XXX  294: 54.36.148.XXX  295: 68.160.237.XXX  296: 180.163.220.XX  297: 54.36.149.XXX  298: 54.36.148.XXX  299: 54.36.149.XX  300: 46.229.168.XXX  301: 46.229.168.XXX  302: 46.229.168.XXX  303: 46.229.168.XXX  304: 46.229.168.XXX  305: 46.229.168.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 46.229.168.XXX  309: 46.229.168.XXX  310: 46.229.168.XXX  311: 203.177.156.XXX  312: 54.36.149.XX  313: 54.36.150.XX  314: 54.36.150.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 46.229.168.XXX  317: 46.229.168.XXX  318: 54.36.150.XX  319: 46.229.168.XXX  320: 46.229.168.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 46.229.168.XXX  323: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

323


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

7266

 · เมื่อวาน

20943

 · ทั้งหมด Hits

20604337


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

171

 ·  ต่อวัน

3,286

 ·  ต่อเดือน

101,002

 ·  ต่อปี

1,287,771


เวลา ของระบบ
 · เวลา

08:48:19

 · วัน

15/10/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 323 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง ตุลาคม 8, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 4.123% (842)
01:00 - 01:59 3.893% (795)
02:00 - 02:59 4.260% (870)
03:00 - 03:59 3.986% (814)
04:00 - 04:59 3.810% (778)
05:00 - 05:59 4.177% (853)
06:00 - 06:59 3.927% (802)
07:00 - 07:59 3.776% (771)
08:00 - 08:59 4.109% (839)
09:00 - 09:59 4.966% (1014)
10:00 - 10:59 3.785% (773)
11:00 - 11:59 3.560% (727)
12:00 - 12:59 5.049% (1031)
13:00 - 13:59 4.598% (939)
14:00 - 14:59 4.221% (862)
15:00 - 15:59 3.893% (795)
16:00 - 16:59 5.470% (1117)
17:00 - 17:59 4.461% (911)
18:00 - 18:59 3.947% (806)
19:00 - 19:59 4.270% (872)
20:00 - 20:59 4.020% (821)
21:00 - 21:59 3.981% (813)
22:00 - 22:59 3.839% (784)
23:00 - 23:59 3.864% (789)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.55 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::