PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

3

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

1

 · สมาชิกทั้งหมด

21266


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 19, 2019obokoki
 02:Nov 19, 2019supersl
 03:Nov 19, 2019erahaculu

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

294

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.150.XXX  04: 54.36.150.XXX  05: 54.36.149.XX  06: 46.229.168.XXX  07: 54.36.148.XXX  08: 54.36.150.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.150.XX  11: 198.46.167.XX  12: 54.36.148.XX  13: 54.36.150.XX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.150.XX  16: 54.36.150.XXX  17: 54.36.150.XXX  18: 54.36.150.XX  19: 54.36.148.XXX  20: 144.217.74.XXX  21: 46.229.168.XXX  22: 46.229.168.XXX  23: 54.36.150.X  24: 54.36.150.XX  25: 46.229.168.XXX  26: 54.36.150.XX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.148.XX  29: 107.173.4.XXX  30: 66.249.79.XX  31: 51.15.17.XXX  32: 54.36.150.XX  33: 172.245.33.XX  34: 54.36.150.XX  35: 54.36.148.XXX  36: 173.212.212.XXX  37: 54.36.148.X  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.150.XXX  40: 54.36.148.XX  41: 54.36.150.XX  42: 54.36.150.XX  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.150.XXX  45: 172.96.95.XX  46: 54.36.148.X  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.148.XXX  49: 54.36.149.XXX  50: 54.36.148.XX  51: 54.36.148.XXX  52: 54.36.150.XX  53: 54.36.148.XX  54: 54.36.148.XXX  55: 165.231.24.XXX  56: 54.36.150.XX  57: 54.36.148.XX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.150.XXX  60: 155.94.172.XXX  61: 3.226.254.XXX  62: 54.36.148.XX  63: 54.36.148.XX  64: 54.36.150.XXX  65: 54.36.148.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.150.XXX  68: 24.116.202.XX  69: 54.36.150.XX  70: 107.172.229.XX  71: 54.36.148.XXX  72: 107.175.58.XXX  73: 38.125.235.XXX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.149.XX  76: 54.36.149.XX  77: 107.172.35.XX  78: 192.227.75.XX  79: 192.169.243.XXX  80: 54.36.149.XX  81: 54.36.148.XXX  82: 54.36.150.XXX  83: 54.36.149.XX  84: 54.36.150.XX  85: 54.36.149.X  86: 54.36.150.XXX  87: 54.36.149.XXX  88: 54.36.149.XX  89: 54.36.150.XXX  90: 46.229.168.XXX  91: 54.36.148.XX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.149.XX  94: 54.36.150.XXX  95: 54.36.150.XXX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.148.XXX  98: 54.36.150.XX  99: 23.95.239.XX  100: 54.36.149.XX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.148.XX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.150.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 54.36.150.XX  107: 54.36.150.XXX  108: 54.36.148.XX  109: 54.36.150.XX  110: 54.36.150.XXX  111: 54.36.150.X  112: 54.36.149.XX  113: 54.36.150.XX  114: 23.95.239.XXX  115: 54.36.150.XXX  116: 54.36.150.XXX  117: 54.36.150.XXX  118: 107.173.112.XXX  119: 54.36.148.XX  120: 54.36.149.XX  121: 54.36.150.XXX  122: 54.36.148.XX  123: 54.36.150.XXX  124: 104.171.113.XXX  125: 54.36.149.XX  126: 54.36.149.XX  127: 54.36.149.XX  128: 54.36.149.XXX  129: 54.36.150.XX  130: 54.36.149.XX  131: 54.36.148.XXX  132: 54.36.149.XXX  133: 178.32.98.XX  134: 54.36.150.XX  135: 163.172.51.XX  136: 59.27.101.XX  137: 54.36.149.XX  138: 139.99.122.XXX  139: 54.36.148.XXX  140: 54.36.148.XX  141: 54.36.150.XXX  142: 54.36.149.XX  143: 54.36.150.XX  144: 54.36.150.XXX  145: 54.36.149.XX  146: 54.36.150.X  147: 45.80.184.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.XX  150: 35.239.58.XXX  151: 54.36.150.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.150.XXX  154: 54.36.150.XXX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.148.XXX  157: 54.36.150.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.149.XX  160: 38.125.235.XXX  161: 54.36.148.XX  162: 23.254.46.XXX  163: 54.36.148.XX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.150.XX  166: 54.36.150.XX  167: 54.36.150.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.148.XX  170: 54.36.150.XXX  171: 54.36.150.XX  172: 54.36.148.XX  173: 91.188.241.XXX  174: 54.36.148.XX  175: 203.202.253.XXX  176: 54.36.150.XXX  177: 45.118.166.XX  178: 54.36.150.XX  179: 107.172.170.XXX  180: 54.36.148.XXX  181: 54.36.150.XXX  182: 59.27.101.XX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.150.XXX  185: 54.36.149.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 108.54.159.XXX  188: 54.36.150.XXX  189: 167.172.244.XX  190: 216.244.66.XXX  191: 107.175.6.XXX  192: 54.36.150.X  193: 54.36.149.XX  194: 54.36.148.XX  195: 54.36.150.XXX  196: 54.36.148.XXX  197: 54.36.150.XX  198: 54.36.150.XX  199: 165.227.197.XXX  200: 138.122.192.XXX  201: 54.36.150.XXX  202: 54.36.150.XXX  203: 54.36.148.XX  204: 54.36.148.XX  205: 54.36.150.XXX  206: 54.36.150.XXX  207: 54.36.148.XXX  208: 54.36.150.XX  209: 54.36.148.XXX  210: 46.229.168.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.150.XX  213: 54.36.148.XXX  214: 54.36.150.XX  215: 54.36.150.XXX  216: 155.94.236.XXX  217: 111.67.92.XX  218: 54.36.150.XX  219: 54.36.150.XXX  220: 54.36.148.XXX  221: 113.22.244.XXX  222: 54.36.150.XX  223: 54.36.148.XX  224: 54.36.149.XX  225: 54.36.148.XXX  226: 23.94.51.XXX  227: 54.36.148.XXX  228: 54.36.150.XX  229: 54.36.150.XXX  230: 54.36.148.XXX  231: 54.36.150.XXX  232: 46.229.168.XXX  233: 104.238.97.XXX  234: 54.36.149.XX  235: 54.36.150.XXX  236: 54.36.149.XX  237: 46.229.168.XXX  238: 54.36.150.XX  239: 54.36.150.XX  240: 54.36.148.XXX  241: 54.36.149.XX  242: 54.36.148.XX  243: 212.92.105.XXX  244: 5.39.5.XX  245: 46.229.168.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 46.229.168.XXX  248: 46.229.168.XXX  249: 54.36.150.XX  250: 54.36.148.XXX  251: 178.17.171.XXX  252: 54.36.149.XX  253: 54.36.148.XXX  254: 54.36.150.XXX  255: 64.90.48.XXX  256: 54.36.148.XXX  257: 54.36.148.XX  258: 54.36.148.XX  259: 54.36.148.XX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.150.XXX  262: 54.36.150.XX  263: 45.86.74.XXX  264: 46.229.168.XXX  265: 183.81.33.XX  266: 54.36.149.XX  267: 54.36.148.XXX  268: 46.229.168.XXX  269: 46.229.168.XXX  270: 46.229.168.XXX  271: 46.229.168.XXX  272: 46.229.168.XXX  273: 46.229.168.XXX  274: 46.229.168.XXX  275: 54.36.150.XX  276: 46.229.168.XXX  277: 46.229.168.XXX  278: 54.36.148.XXX  279: 54.36.150.XXX  280: 54.36.150.XX  281: 54.36.148.XX  282: 54.36.150.X  283: 46.229.168.XXX  284: 195.154.61.XXX  285: 66.249.79.XX  286: 54.36.149.XXX  287: 118.42.74.XXX  288: 54.36.150.XXX  289: 46.229.168.XXX  290: 46.229.168.XXX  291: 46.229.168.XXX  292: 46.229.168.XXX  293: 46.229.168.XXX  294: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

294


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14674

 · เมื่อวาน

24556

 · ทั้งหมด Hits

21323916


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

176

 ·  ต่อวัน

3,400

 ·  ต่อเดือน

104,529

 ·  ต่อปี

1,332,745


เวลา ของระบบ
 · เวลา

17:00:11

 · วัน

19/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 294 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง ตุลาคม 15, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 4.324% (882)
01:00 - 01:59 3.201% (653)
02:00 - 02:59 3.265% (666)
03:00 - 03:59 3.353% (684)
04:00 - 04:59 4.329% (883)
05:00 - 05:59 5.118% (1044)
06:00 - 06:59 4.250% (867)
07:00 - 07:59 4.275% (872)
08:00 - 08:59 4.172% (851)
09:00 - 09:59 4.427% (903)
10:00 - 10:59 4.304% (878)
11:00 - 11:59 5.020% (1024)
12:00 - 12:59 3.539% (722)
13:00 - 13:59 2.735% (558)
14:00 - 14:59 2.863% (584)
15:00 - 15:59 3.152% (643)
16:00 - 16:59 2.985% (609)
17:00 - 17:59 4.162% (849)
18:00 - 18:59 4.829% (985)
19:00 - 19:59 3.878% (791)
20:00 - 20:59 4.897% (999)
21:00 - 21:59 5.716% (1166)
22:00 - 22:59 5.799% (1183)
23:00 - 23:59 5.397% (1101)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.57 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::