PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

3

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

1

 · สมาชิกทั้งหมด

21266


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 19, 2019obokoki
 02:Nov 19, 2019supersl
 03:Nov 19, 2019erahaculu

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

293

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.150.XXX  05: 54.36.149.XX  06: 46.229.168.XXX  07: 54.36.148.XXX  08: 155.94.129.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.150.XX  11: 198.46.167.XX  12: 54.36.150.XX  13: 54.36.148.XXX  14: 54.36.150.XX  15: 54.36.150.XXX  16: 147.135.225.XXX  17: 54.36.150.XX  18: 144.217.74.XXX  19: 46.229.168.XXX  20: 46.229.168.XXX  21: 54.36.150.X  22: 54.36.150.XX  23: 46.229.168.XXX  24: 54.36.150.XX  25: 54.36.148.XXX  26: 54.36.148.XX  27: 54.36.150.XXX  28: 66.249.79.XX  29: 51.15.17.XXX  30: 54.36.150.XX  31: 172.245.33.XX  32: 54.36.150.XX  33: 54.36.148.XXX  34: 173.212.212.XXX  35: 54.36.148.X  36: 54.36.148.XX  37: 54.36.150.XXX  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.150.XX  40: 54.36.150.XX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.148.XXX  43: 93.115.0.XXX  44: 54.36.150.XX  45: 54.36.148.X  46: 54.36.150.XX  47: 59.27.101.XX  48: 54.36.148.XX  49: 54.36.148.XXX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.148.XX  52: 54.36.148.XXX  53: 198.52.182.XXX  54: 165.231.24.XXX  55: 54.36.150.XX  56: 54.36.148.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.150.XX  59: 3.226.254.XXX  60: 54.36.148.XX  61: 54.36.148.XX  62: 54.36.150.XXX  63: 54.36.148.XX  64: 54.36.148.XXX  65: 45.147.4.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.150.XX  68: 107.172.229.XX  69: 54.36.148.XXX  70: 107.175.58.XXX  71: 38.125.235.XXX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.149.XX  74: 54.36.149.XX  75: 107.172.35.XX  76: 192.227.75.XX  77: 192.169.243.XXX  78: 54.36.149.XX  79: 54.36.148.XXX  80: 54.36.150.XXX  81: 54.36.149.XX  82: 54.36.150.XX  83: 54.36.149.X  84: 54.36.150.XXX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.149.XX  87: 54.36.150.XXX  88: 46.229.168.XXX  89: 54.36.148.XX  90: 54.36.150.XXX  91: 54.36.149.XX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.150.XXX  94: 54.36.150.XX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.150.XX  97: 23.95.239.XX  98: 54.36.149.XX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.150.XX  102: 54.36.148.XXX  103: 54.36.150.XX  104: 54.36.150.XXX  105: 54.36.150.XXX  106: 54.36.150.XXX  107: 54.36.150.X  108: 54.36.149.XX  109: 54.36.150.XX  110: 23.95.239.XXX  111: 54.36.150.XXX  112: 54.36.150.XXX  113: 54.36.150.XXX  114: 107.173.112.XXX  115: 54.36.148.XX  116: 54.36.150.XXX  117: 54.36.148.XX  118: 204.12.255.XXX  119: 54.36.150.XXX  120: 104.171.113.XXX  121: 54.36.149.XX  122: 54.36.149.XX  123: 54.36.149.XX  124: 54.36.149.XXX  125: 54.36.150.XX  126: 54.36.149.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 54.36.149.XXX  129: 54.36.150.XX  130: 163.172.51.XX  131: 59.27.101.XX  132: 54.36.150.XXX  133: 54.36.150.XX  134: 54.36.149.XX  135: 172.245.253.XX  136: 54.36.148.XXX  137: 54.36.148.XX  138: 54.36.150.XX  139: 54.36.149.XX  140: 54.36.150.XXX  141: 54.36.149.XX  142: 45.80.184.XXX  143: 54.36.148.XXX  144: 193.228.57.XX  145: 35.239.58.XXX  146: 54.36.150.XXX  147: 54.36.148.XXX  148: 54.36.150.XXX  149: 54.36.150.XXX  150: 54.36.148.XXX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.150.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 54.36.149.XX  155: 38.125.235.XXX  156: 54.36.148.XX  157: 23.254.46.XXX  158: 54.36.148.XX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.150.XX  161: 54.36.150.XXX  162: 54.36.149.XX  163: 54.36.148.XX  164: 86.100.68.XXX  165: 54.36.150.XX  166: 54.36.150.XX  167: 54.36.148.XX  168: 91.188.241.XXX  169: 54.36.148.XX  170: 203.202.253.XXX  171: 54.36.150.XXX  172: 54.36.148.XXX  173: 209.99.164.XX  174: 54.36.150.XX  175: 107.172.170.XXX  176: 54.36.148.XXX  177: 54.36.150.XXX  178: 59.27.101.XX  179: 107.183.22.XX  180: 54.36.150.XXX  181: 54.36.150.XXX  182: 54.36.149.XX  183: 54.36.148.XXX  184: 108.54.159.XXX  185: 54.36.150.XXX  186: 167.172.244.XX  187: 216.244.66.XXX  188: 107.175.6.XXX  189: 54.36.150.X  190: 54.36.149.XX  191: 54.36.150.XX  192: 54.36.150.XXX  193: 54.36.148.XXX  194: 54.36.150.XX  195: 54.36.150.XX  196: 165.227.197.XXX  197: 138.122.192.XXX  198: 54.36.150.XXX  199: 54.36.150.XXX  200: 54.36.148.XX  201: 54.36.148.XX  202: 54.36.150.XXX  203: 54.36.150.XXX  204: 149.56.164.XX  205: 54.36.150.XX  206: 54.36.148.XXX  207: 46.229.168.XXX  208: 91.244.73.XXX  209: 54.36.150.XX  210: 54.36.148.XXX  211: 54.36.150.XX  212: 54.36.150.XXX  213: 155.94.236.XXX  214: 111.67.92.XX  215: 54.36.150.XX  216: 54.36.149.XX  217: 130.185.156.XX  218: 54.36.148.XXX  219: 54.36.148.X  220: 54.36.150.XX  221: 54.36.150.XX  222: 54.36.148.XX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.148.XXX  225: 23.94.51.XXX  226: 54.36.150.XX  227: 54.36.150.XXX  228: 54.36.148.XXX  229: 54.36.150.XXX  230: 46.229.168.XXX  231: 104.238.97.XXX  232: 54.36.149.XX  233: 54.36.150.XXX  234: 54.36.149.XX  235: 46.229.168.XXX  236: 54.36.150.XX  237: 54.36.150.XX  238: 54.36.148.XXX  239: 54.36.149.XX  240: 54.36.148.XX  241: 212.92.105.XXX  242: 5.39.5.XX  243: 46.229.168.XXX  244: 46.229.168.XXX  245: 46.229.168.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 54.36.150.XX  249: 178.17.171.XXX  250: 54.36.149.XX  251: 54.36.148.XXX  252: 54.36.150.XXX  253: 64.90.48.XXX  254: 54.36.148.XX  255: 54.36.148.XX  256: 54.36.148.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 54.36.150.XXX  259: 54.36.150.XX  260: 45.86.74.XXX  261: 46.229.168.XXX  262: 183.81.33.XX  263: 54.36.149.XX  264: 54.36.148.XXX  265: 54.36.150.XXX  266: 46.229.168.XXX  267: 46.229.168.XXX  268: 46.229.168.XXX  269: 46.229.168.XXX  270: 46.229.168.XXX  271: 46.229.168.XXX  272: 46.229.168.XXX  273: 54.36.150.XX  274: 46.229.168.XXX  275: 46.229.168.XXX  276: 54.36.148.XXX  277: 54.36.150.XXX  278: 54.36.150.XX  279: 54.36.148.XX  280: 54.36.148.XX  281: 54.36.150.X  282: 46.229.168.XXX  283: 195.154.61.XXX  284: 66.249.79.XX  285: 54.36.149.XXX  286: 118.42.74.XXX  287: 54.36.150.XXX  288: 46.229.168.XXX  289: 46.229.168.XXX  290: 46.229.168.XXX  291: 46.229.168.XXX  292: 46.229.168.XXX  293: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

293


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14806

 · เมื่อวาน

24556

 · ทั้งหมด Hits

21324048


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

176

 ·  ต่อวัน

3,400

 ·  ต่อเดือน

104,530

 ·  ต่อปี

1,332,753


เวลา ของระบบ
 · เวลา

17:10:16

 · วัน

19/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 293 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง ตุลาคม 14, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 4.493% (941)
01:00 - 01:59 4.703% (985)
02:00 - 02:59 4.254% (891)
03:00 - 03:59 4.684% (981)
04:00 - 04:59 4.450% (932)
05:00 - 05:59 3.948% (827)
06:00 - 06:59 4.402% (922)
07:00 - 07:59 4.096% (858)
08:00 - 08:59 4.297% (900)
09:00 - 09:59 4.645% (973)
10:00 - 10:59 4.254% (891)
11:00 - 11:59 4.507% (944)
12:00 - 12:59 4.636% (971)
13:00 - 13:59 3.924% (822)
14:00 - 14:59 4.989% (1045)
15:00 - 15:59 3.643% (763)
16:00 - 16:59 4.063% (851)
17:00 - 17:59 4.450% (932)
18:00 - 18:59 3.523% (738)
19:00 - 19:59 3.256% (682)
20:00 - 20:59 3.476% (728)
21:00 - 21:59 3.170% (664)
22:00 - 22:59 4.225% (885)
23:00 - 23:59 3.901% (817)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.55 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::