PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

10

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

12

 · สมาชิกทั้งหมด

22389


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Apr 01, 2020yxufagyk
 02:Apr 01, 2020ykapycugu
 03:Apr 01, 2020ixyzyw

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (99%)

302

 01: 77.126.89.XXX  02: 54.36.150.XXX  03: 155.94.166.XXX  04: 54.36.148.XXX  05: 54.36.149.XX  06: 54.36.148.XX  07: 54.36.150.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.148.XX  10: 54.36.149.XXX  11: 45.61.169.XXX  12: 54.36.148.XXX  13: 54.36.150.XX  14: 54.36.150.XX  15: 54.36.150.XX  16: 54.36.150.XX  17: 54.36.150.X  18: 185.158.105.XXX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.148.XXX  21: 192.3.215.XXX  22: 54.36.150.XX  23: 54.36.150.XXX  24: 104.203.102.XXX  25: 54.36.150.XX  26: 54.36.148.XX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.149.XX  29: 54.36.148.XXX  30: 114.119.167.XXX  31: 54.36.148.XX  32: 170.130.63.XXX  33: 54.36.150.XX  34: 54.36.150.XXX  35: 54.36.149.XX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.150.XX  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.150.XX  40: 54.36.150.X  41: 54.36.149.XX  42: 107.161.85.XX  43: 54.36.150.XXX  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.148.XXX  46: 54.36.149.XX  47: 54.36.150.X  48: 23.250.24.XX  49: 170.130.58.XX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.148.XX  52: 54.36.150.XXX  53: 54.36.150.XX  54: 54.36.150.XXX  55: 54.36.148.XXX  56: 54.36.150.XXX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.150.X  59: 54.36.150.XX  60: 54.36.150.XX  61: 54.36.148.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.148.XX  64: 122.177.20.XXX  65: 54.36.148.X  66: 54.36.150.XXX  67: 54.36.150.XXX  68: 185.119.255.XXX  69: 54.36.148.XX  70: 114.119.164.XXX  71: 196.245.255.XXX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.148.XXX  74: 191.101.111.XXX  75: 46.229.168.XXX  76: 46.229.168.XXX  77: 46.229.168.XXX  78: 54.36.148.XX  79: 54.36.148.XX  80: 158.222.8.XX  81: 45.132.137.XX  82: 5.188.210.XX  83: 54.36.150.XXX  84: 54.36.150.XX  85: 54.36.148.XX  86: 54.36.149.XX  87: 151.106.1.XXX  88: 54.36.149.XX  89: 54.36.148.XXX  90: 80.211.242.XXX  91: 54.36.148.XX  92: 54.36.150.XX  93: 54.36.149.XX  94: 54.36.149.XX  95: 212.129.40.XXX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.148.XXX  98: 54.36.148.XX  99: 54.36.150.XX  100: 142.93.59.XXX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.150.XX  103: 54.36.150.XX  104: 185.209.57.XXX  105: 23.108.254.XX  106: 46.229.168.XXX  107: 46.229.168.XXX  108: 108.60.201.XXX  109: 54.36.150.X  110: 54.36.150.XX  111: 54.36.150.XX  112: 54.36.149.XX  113: 54.36.149.XX  114: 198.46.175.XX  115: 54.36.149.X  116: 155.94.240.XX  117: 196.196.148.XXX  118: 46.229.168.XXX  119: 46.229.168.XXX  120: 46.229.168.XXX  121: 46.229.168.XXX  122: 114.119.166.XXX  123: 54.36.148.XXX  124: 104.144.83.XX  125: 204.44.76.XXX  126: 54.36.148.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 54.36.150.XX  129: 54.36.149.XX  130: 54.36.150.XX  131: 82.117.232.XXX  132: 54.36.150.XXX  133: 66.146.239.XXX  134: 54.36.150.X  135: 175.158.36.XX  136: 54.36.150.XXX  137: 54.36.149.XX  138: 54.36.150.XX  139: 89.164.58.XX  140: 54.36.150.XXX  141: 54.36.150.XXX  142: 59.27.101.XX  143: 54.36.150.XX  144: 54.36.148.X  145: 54.36.148.XXX  146: 173.234.194.XXX  147: 198.46.172.XX  148: 54.36.148.XXX  149: 23.95.182.XXX  150: 54.36.148.XX  151: 54.36.148.X  152: 54.36.148.XX  153: 46.229.168.XXX  154: 46.229.168.XXX  155: 46.229.168.XXX  156: 46.229.168.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.150.XXX  161: 54.36.149.X  162: 54.36.148.XXX  163: 185.244.38.XXX  164: 54.36.148.XXX  165: 154.16.14.XXX  166: 54.36.150.XXX  167: 54.36.149.XX  168: 46.229.168.XXX  169: 46.229.168.XXX  170: 54.36.149.XX  171: 46.229.168.XXX  172: 54.36.149.XX  173: 54.36.149.XXX  174: 54.36.148.XXX  175: 87.98.217.XX  176: 54.36.150.X  177: 180.180.170.XXX  178: 54.36.148.XX  179: 54.36.150.XX  180: 54.36.148.XXX  181: 107.152.129.XXX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.148.XX  185: 54.36.150.XXX  186: 46.229.168.XXX  187: 46.229.168.XXX  188: 46.229.168.XXX  189: 46.229.168.XXX  190: 54.36.150.XXX  191: 54.36.150.XX  192: 54.36.148.XXX  193: 54.36.150.XX  194: 54.36.150.XX  195: 54.36.150.XX  196: 54.36.148.XXX  197: 54.36.150.XXX  198: 158.222.8.XX  199: 54.36.150.XX  200: 54.36.150.XXX  201: 54.36.148.XXX  202: 157.55.39.XXX  203: 54.36.148.XX  204: 54.36.150.XXX  205: 54.36.150.XX  206: 54.36.149.XX  207: 196.196.224.XX  208: 54.36.150.XX  209: 46.229.168.XXX  210: 46.229.168.XXX  211: 46.229.168.XXX  212: 54.36.148.XXX  213: 114.119.162.XX  214: 54.36.150.XX  215: 54.36.150.XX  216: 54.36.150.XXX  217: 75.75.233.XXX  218: 54.36.148.XX  219: 54.36.150.XX  220: 46.229.168.XXX  221: 46.229.168.XXX  222: 46.229.168.XXX  223: 46.229.168.XXX  224: 54.36.150.X  225: 168.90.197.XXX  226: 216.246.109.XXX  227: 3.235.74.XXX  228: 54.36.150.XXX  229: 46.229.168.XXX  230: 54.36.150.XX  231: 46.229.168.XXX  232: 54.36.150.XX  233: 54.36.148.XXX  234: 54.36.148.XXX  235: 54.36.149.XX  236: 54.36.150.X  237: 54.36.148.XXX  238: 54.36.150.XXX  239: 54.36.150.XXX  240: 54.36.148.XX  241: 114.119.164.XX  242: 54.36.150.XX  243: 54.36.149.XX  244: 54.36.150.XXX  245: 185.132.251.XXX  246: 54.36.150.XXX  247: 110.169.249.XXX  248: 54.36.148.XX  249: 54.36.150.XX  250: 54.36.150.XXX  251: 54.36.149.XX  252: 124.158.170.XXX  253: 54.36.150.XXX  254: 107.175.156.XX  255: 54.36.149.XXX  256: 202.138.248.XX  257: 5.188.210.XXX  258: 54.36.148.XXX  259: 84.93.37.XXX  260: 54.36.150.XXX  261: 114.119.160.XX  262: 54.36.148.XXX  263: 54.36.150.XXX  264: 54.36.149.X  265: 216.244.66.XXX  266: 54.36.150.XXX  267: 66.249.71.XXX  268: 54.36.148.XXX  269: 54.36.148.XXX  270: 54.36.150.XX  271: 95.216.9.XXX  272: 54.36.150.XXX  273: 54.36.149.XX  274: 54.36.150.XX  275: 54.36.149.XX  276: 168.151.227.XXX  277: 209.242.218.XX  278: 139.99.8.X  279: 54.36.148.XXX  280: 54.36.150.XX  281: 54.36.150.XXX  282: 163.172.212.XXX  283: 54.36.148.XXX  284: 192.154.225.XXX  285: 54.36.150.XXX  286: 66.249.70.X  287: 118.42.74.XXX  288: 54.36.149.XX  289: 173.212.212.XXX  290: 54.36.149.XX  291: 182.112.71.XXX  292: 54.36.149.XX  293: 54.36.148.XXX  294: 54.36.150.XXX  295: 172.245.72.XXX  296: 54.36.150.XX  297: 54.36.150.XX  298: 54.36.148.XX  299: 54.36.148.XXX  300: 54.36.150.XX  301: 54.36.149.XX  302: 54.36.148.XXX

 สมาชิก (1%)

2

 01:Forum profile ykapycugu ykapycugu
 02:Forum profile yxufagyk yxufagyk

 ทั้งหมด online

304


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14570

 · เมื่อวาน

20949

 · ทั้งหมด Hits

23955814


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

192

 ·  ต่อวัน

3,609

 ·  ต่อเดือน

110,907

 ·  ต่อปี

1,409,166


เวลา ของระบบ
 · เวลา

15:38:52

 · วัน

01/04/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 302 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

P-S-K : สถิติการเข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม 23955815 คน ตั้งแต่ ธันวาคม 2548

[ แสดงสถิติโดยละเอียด ]


บราวเซอร์

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.898 % (933929)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 9.422 % (2257120)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.69 % (18612904)
 Opera: OperaOperaOpera 7.823 % (1874235)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.006 % (1519)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 เครื่องมือค้นหา: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.406 % (97481)
 ไม่สามารถระบุได้: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 0.745 % (178627)


ระบบปฏิบัติการ

 Windows:WindowsWindowsWindows 33.99 % (8143750)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.740 % (416868)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.365 % (566624)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (264)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.001 % (246)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0.000 % (72)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (91)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.000 % (42)
 AIX:AIXAIXAIX 4.174 % (1)
 ไม่สามารถระบุได้:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 61.89 % (14827857)


สถิติอื่นๆ

 สมาชิก:22390
 ผู้เขียนในปัจจุบัน:3
 จำนวนเรื่องที่แสดง:2
 หัวข้อเรื่องทั้งหมด:3
 ข้อเสนอแนะที่ส่งมา:4
 เว็บไซต์ในเว็บไดเร็คทอรี่:2
 กลุ่มในเว็บไดเร็คทอรี่:5
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.28 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::