PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

0

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

6

 · สมาชิกทั้งหมด

21399


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Dec 14, 2019ewanameg
 02:Dec 14, 2019umawulu
 03:Dec 14, 2019idosak

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

254

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.150.XXX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.148.XX  05: 54.36.150.XX  06: 104.206.81.X  07: 54.36.150.XX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.149.XX  11: 192.169.201.XX  12: 54.36.148.XXX  13: 198.98.104.XXX  14: 188.116.4.XXX  15: 54.36.150.XX  16: 54.36.150.X  17: 107.158.86.XXX  18: 192.227.75.XX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.149.XX  21: 51.254.181.XXX  22: 54.36.150.XX  23: 178.159.37.XXX  24: 23.81.227.XXX  25: 54.36.148.XXX  26: 54.36.150.XXX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.150.XXX  29: 54.36.148.XXX  30: 54.36.150.XX  31: 54.36.150.XXX  32: 89.163.242.XX  33: 23.83.89.XX  34: 107.172.170.XXX  35: 54.36.150.XX  36: 54.36.150.XXX  37: 66.249.75.XX  38: 54.36.150.XX  39: 54.36.150.XX  40: 23.229.104.XXX  41: 54.36.150.XX  42: 23.229.111.XXX  43: 192.154.108.XXX  44: 54.36.150.XX  45: 54.36.150.XXX  46: 107.158.86.XXX  47: 54.36.148.XX  48: 54.36.148.XXX  49: 104.223.38.XXX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.148.XXX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.150.X  55: 59.27.101.XX  56: 54.36.149.XX  57: 5.196.87.XXX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.150.XX  60: 107.174.244.XXX  61: 54.36.150.XXX  62: 54.36.150.XX  63: 54.36.150.XXX  64: 144.202.60.XX  65: 54.36.149.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.150.XX  68: 54.36.148.XX  69: 46.229.168.XXX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.148.XXX  72: 45.139.50.XX  73: 54.36.148.XXX  74: 54.36.149.XX  75: 46.229.168.XXX  76: 46.229.168.XXX  77: 54.36.148.XXX  78: 46.229.168.XXX  79: 46.229.168.XXX  80: 46.229.168.XXX  81: 54.36.148.XXX  82: 46.229.168.XXX  83: 54.36.150.XXX  84: 54.36.148.X  85: 54.36.150.XXX  86: 54.36.150.XX  87: 54.36.148.XXX  88: 46.229.168.XXX  89: 54.36.148.XXX  90: 145.239.252.XX  91: 54.36.148.XX  92: 54.36.149.XX  93: 54.36.150.XXX  94: 54.36.148.XXX  95: 54.36.148.XX  96: 54.36.148.XX  97: 54.36.150.XX  98: 54.36.150.XXX  99: 54.36.149.X  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.150.XX  102: 104.151.103.XXX  103: 46.229.168.XXX  104: 54.36.150.XXX  105: 54.36.150.XX  106: 54.36.148.XX  107: 108.186.244.XXX  108: 54.36.148.XX  109: 54.36.150.XX  110: 155.94.171.XX  111: 54.36.150.XX  112: 23.229.76.XX  113: 54.36.150.X  114: 54.36.150.XX  115: 54.36.150.XXX  116: 54.36.149.XX  117: 54.36.148.XXX  118: 54.36.150.XXX  119: 54.36.150.XXX  120: 54.36.148.XX  121: 54.36.148.XXX  122: 54.36.149.XX  123: 192.3.236.XXX  124: 173.213.85.XXX  125: 54.36.149.XX  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.150.XX  128: 54.36.149.XX  129: 54.36.150.XX  130: 54.36.150.XX  131: 54.36.149.XX  132: 216.244.66.XXX  133: 185.230.124.XX  134: 54.36.150.XX  135: 23.90.30.XX  136: 3.94.129.XXX  137: 54.36.150.XX  138: 54.36.150.XX  139: 54.36.148.XX  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.148.XXX  142: 54.36.148.XXX  143: 107.150.89.XXX  144: 54.36.148.XX  145: 54.36.150.XXX  146: 54.36.150.XXX  147: 54.36.150.XX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.XX  150: 59.27.101.XX  151: 198.23.226.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 54.36.150.XXX  155: 107.175.73.XXX  156: 54.36.149.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 192.241.129.XXX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.150.XX  161: 54.36.148.XX  162: 196.52.84.XX  163: 103.75.180.XXX  164: 54.36.148.XXX  165: 208.97.133.XX  166: 201.59.214.XX  167: 54.36.148.XX  168: 162.212.174.X  169: 54.36.149.XX  170: 54.36.150.XXX  171: 54.36.150.XX  172: 54.36.150.XX  173: 54.36.148.X  174: 46.254.240.XXX  175: 54.36.150.XX  176: 193.39.186.XXX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.149.XX  179: 54.36.150.XXX  180: 54.36.148.XXX  181: 54.36.150.XX  182: 54.36.150.XXX  183: 54.36.150.XXX  184: 174.75.238.XX  185: 54.36.149.XX  186: 5.9.108.XXX  187: 23.231.34.XXX  188: 54.36.150.XXX  189: 54.36.148.XX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.150.XXX  192: 54.36.150.XXX  193: 54.36.149.XX  194: 54.36.149.XX  195: 155.94.147.XXX  196: 117.212.193.XXX  197: 54.36.150.XX  198: 45.132.137.XX  199: 54.36.149.XX  200: 54.36.150.XXX  201: 54.36.150.XX  202: 54.36.150.XX  203: 54.36.148.XXX  204: 54.36.150.XX  205: 66.249.75.XX  206: 192.227.249.XXX  207: 54.36.150.XXX  208: 23.83.179.XX  209: 180.245.100.XX  210: 54.36.150.XXX  211: 54.36.149.XX  212: 54.36.150.XX  213: 54.36.148.XXX  214: 54.36.149.XX  215: 54.36.150.XXX  216: 148.163.78.XX  217: 54.36.150.XXX  218: 54.36.150.XX  219: 54.36.150.XX  220: 46.229.168.XXX  221: 46.229.168.XXX  222: 54.36.149.X  223: 209.107.196.XX  224: 54.36.148.XX  225: 54.36.150.XX  226: 46.229.168.XXX  227: 46.229.168.XXX  228: 46.229.168.XXX  229: 46.229.168.XXX  230: 46.229.168.XXX  231: 46.229.168.XXX  232: 66.249.75.XX  233: 64.233.172.XXX  234: 46.229.168.XXX  235: 46.229.168.XXX  236: 46.229.168.XXX  237: 46.229.168.XXX  238: 46.229.168.XXX  239: 46.229.168.XXX  240: 107.158.25.XX  241: 54.36.150.XXX  242: 54.36.149.XX  243: 46.229.168.XXX  244: 46.229.168.XXX  245: 46.229.168.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 46.229.168.XXX  248: 54.36.150.X  249: 54.36.149.XX  250: 104.227.51.XXX  251: 46.229.168.XXX  252: 54.36.148.XX  253: 195.154.61.XXX  254: 54.36.149.XX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

254


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

9511

 · เมื่อวาน

19365

 · ทั้งหมด Hits

21870298


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

179

 ·  ต่อวัน

3,488

 ·  ต่อเดือน

107,207

 ·  ต่อปี

1,366,894


เวลา ของระบบ
 · เวลา

12:30:47

 · วัน

16/12/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 254 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

P-S-K : สถิติการเข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม 21870299 คน ตั้งแต่ ธันวาคม 2548

[ แสดงสถิติโดยละเอียด ]


บราวเซอร์

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 4.265 % (932923)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 10.05 % (2199118)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 75.95 % (16610527)
 Opera: OperaOperaOpera 8.547 % (1869398)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.006 % (1519)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 เครื่องมือค้นหา: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.444 % (97125)
 ไม่สามารถระบุได้: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 0.730 % (159689)


ระบบปฏิบัติการ

 Windows:WindowsWindowsWindows 35.64 % (7794662)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.752 % (383349)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.582 % (564755)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.001 % (264)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.001 % (245)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0.000 % (72)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (91)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.000 % (39)
 AIX:AIXAIXAIX 4.572 % (1)
 ไม่สามารถระบุได้:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 60.02 % (13126821)


สถิติอื่นๆ

 สมาชิก:21400
 ผู้เขียนในปัจจุบัน:3
 จำนวนเรื่องที่แสดง:2
 หัวข้อเรื่องทั้งหมด:3
 ข้อเสนอแนะที่ส่งมา:4
 เว็บไซต์ในเว็บไดเร็คทอรี่:2
 กลุ่มในเว็บไดเร็คทอรี่:5
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.28 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::