PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

0

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

3

 · สมาชิกทั้งหมด

21507


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jan 20, 2020alemix
 02:Jan 20, 2020ywuzinaq
 03:Jan 19, 2020udedox

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

341

 01: 54.36.150.XXX  02: 54.36.150.XX  03: 54.36.150.X  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XXX  06: 54.36.150.XX  07: 54.36.148.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 66.249.79.XX  10: 157.245.252.XX  11: 54.36.149.XX  12: 54.36.149.XX  13: 54.36.150.X  14: 104.151.121.XXX  15: 54.36.150.XX  16: 115.52.105.XXX  17: 23.108.86.XXX  18: 54.36.150.XXX  19: 54.36.150.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 180.211.162.XXX  22: 108.60.212.XX  23: 54.36.148.XXX  24: 206.41.179.XX  25: 23.94.206.XXX  26: 54.36.148.XX  27: 54.36.149.XX  28: 107.150.65.XX  29: 54.36.148.XXX  30: 54.36.150.XX  31: 216.41.234.XXX  32: 54.36.148.XX  33: 114.26.168.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.150.XXX  36: 54.36.150.XX  37: 54.36.150.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 87.98.217.XX  40: 54.36.150.X  41: 54.36.150.XX  42: 54.36.149.XX  43: 202.142.101.X  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.150.XXX  46: 54.36.149.XX  47: 66.191.170.XXX  48: 54.36.148.X  49: 54.36.150.XX  50: 160.20.147.XXX  51: 167.160.67.XXX  52: 54.36.150.XXX  53: 206.223.238.XXX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.150.XXX  56: 54.36.150.XXX  57: 46.229.168.XXX  58: 54.36.149.XX  59: 54.36.150.XX  60: 54.36.150.XX  61: 54.36.150.XX  62: 54.36.150.XX  63: 54.36.150.XX  64: 54.36.150.XXX  65: 54.36.148.XX  66: 54.36.150.XX  67: 5.189.185.XX  68: 118.42.74.XXX  69: 122.193.230.XXX  70: 54.36.150.XX  71: 54.36.150.XX  72: 172.245.196.XXX  73: 54.36.150.XXX  74: 54.36.150.XXX  75: 54.36.148.XX  76: 54.36.150.XX  77: 46.229.168.XXX  78: 54.36.148.XXX  79: 144.76.164.XXX  80: 54.36.148.XX  81: 46.229.168.XXX  82: 59.27.101.XX  83: 54.36.149.XX  84: 54.36.148.XXX  85: 54.36.150.XXX  86: 167.114.43.XX  87: 107.150.70.XX  88: 54.36.148.XX  89: 54.36.148.XX  90: 54.36.150.XXX  91: 54.36.149.XX  92: 107.175.146.XXX  93: 54.36.148.XX  94: 54.36.150.XXX  95: 54.36.149.X  96: 54.36.150.XX  97: 5.157.15.XXX  98: 54.36.150.XXX  99: 54.36.150.XXX  100: 37.143.62.XXX  101: 192.198.98.XXX  102: 54.36.150.XXX  103: 54.36.150.XXX  104: 54.36.150.XX  105: 54.36.150.XXX  106: 54.36.148.XX  107: 188.213.28.XXX  108: 192.3.126.XXX  109: 178.159.37.XX  110: 54.36.150.XXX  111: 54.36.149.XXX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.148.XX  114: 54.36.150.XXX  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.148.XXX  117: 216.244.66.XXX  118: 54.36.148.XX  119: 54.36.148.XXX  120: 54.36.150.XXX  121: 54.36.150.XX  122: 5.62.159.XX  123: 68.65.221.XX  124: 3.227.240.XXX  125: 54.36.148.XX  126: 46.229.168.XXX  127: 54.36.148.XX  128: 54.36.148.XX  129: 54.36.150.XXX  130: 54.36.149.XX  131: 54.36.150.XX  132: 46.229.168.XXX  133: 46.229.168.XXX  134: 66.249.79.XX  135: 206.217.141.XXX  136: 54.92.175.XXX  137: 54.36.150.XX  138: 173.213.85.XXX  139: 54.36.150.XXX  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.150.XX  142: 54.36.148.XXX  143: 54.36.148.XXX  144: 54.36.148.XXX  145: 46.229.168.XXX  146: 54.36.150.XXX  147: 54.36.148.XXX  148: 54.36.148.XX  149: 54.36.150.X  150: 54.36.148.XX  151: 92.202.239.XXX  152: 66.249.79.XX  153: 222.136.144.XX  154: 54.36.148.XXX  155: 109.91.37.XXX  156: 54.36.150.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.148.XXX  160: 191.101.73.XXX  161: 5.188.210.X  162: 54.36.149.XX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.149.XX  165: 54.36.150.XX  166: 46.229.168.XXX  167: 54.36.150.X  168: 54.36.150.XXX  169: 54.36.148.XXX  170: 54.36.148.XX  171: 54.36.150.XX  172: 54.36.148.XXX  173: 54.36.150.XXX  174: 27.79.226.XXX  175: 54.36.148.XX  176: 54.36.148.XXX  177: 54.36.150.XXX  178: 54.36.148.XXX  179: 54.36.149.XX  180: 46.229.168.XXX  181: 46.229.168.XXX  182: 46.229.168.XXX  183: 54.36.148.XX  184: 54.36.150.XX  185: 54.36.148.XX  186: 104.227.89.XX  187: 54.36.150.XXX  188: 54.36.150.XX  189: 77.247.111.XX  190: 54.36.150.XXX  191: 54.36.149.XX  192: 23.231.39.XXX  193: 54.36.150.X  194: 54.36.150.XXX  195: 38.130.220.XXX  196: 173.44.152.XXX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.150.XX  199: 54.36.148.XXX  200: 46.229.168.XXX  201: 54.36.148.XXX  202: 54.36.150.XX  203: 200.73.128.XX  204: 54.36.149.XX  205: 54.36.150.XX  206: 54.36.150.XXX  207: 54.36.150.XXX  208: 54.36.150.XX  209: 54.36.150.XX  210: 54.36.148.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.150.XXX  213: 171.22.123.XXX  214: 54.36.150.XX  215: 54.36.148.XXX  216: 54.36.148.XX  217: 54.36.149.XX  218: 54.36.149.XX  219: 54.36.148.XX  220: 93.180.178.XX  221: 23.94.21.XXX  222: 54.36.149.XX  223: 54.36.150.XXX  224: 210.56.244.XX  225: 54.36.150.XX  226: 54.36.150.XXX  227: 54.36.148.XXX  228: 54.36.150.XXX  229: 46.229.168.XXX  230: 54.36.150.XXX  231: 104.160.15.XX  232: 54.36.148.XX  233: 54.36.149.XX  234: 54.36.148.XXX  235: 54.36.150.XX  236: 54.36.149.XX  237: 46.229.168.XXX  238: 54.36.148.XXX  239: 46.229.168.XXX  240: 192.186.171.XXX  241: 54.36.148.XX  242: 54.36.150.XX  243: 54.36.150.XX  244: 54.36.150.XXX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.150.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 54.36.149.XX  249: 54.36.150.XXX  250: 54.36.149.X  251: 23.229.10.XX  252: 192.210.200.XXX  253: 159.69.61.XXX  254: 54.36.148.XXX  255: 54.36.148.XX  256: 54.36.150.XXX  257: 213.139.204.XXX  258: 23.90.31.XX  259: 54.36.148.XX  260: 159.138.154.XXX  261: 159.138.157.XXX  262: 181.214.89.XXX  263: 181.177.119.XX  264: 188.116.4.XXX  265: 54.36.149.XX  266: 54.36.150.XXX  267: 54.36.148.XXX  268: 54.36.150.XX  269: 54.36.149.XX  270: 54.36.150.XXX  271: 54.36.150.XXX  272: 54.36.150.XXX  273: 54.36.148.XXX  274: 46.229.168.XXX  275: 46.229.168.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 192.3.233.XXX  278: 54.36.149.XX  279: 54.36.148.XXX  280: 54.36.148.X  281: 46.229.168.XXX  282: 198.154.81.XX  283: 198.23.238.XX  284: 54.36.148.XXX  285: 54.36.150.XX  286: 54.36.148.XX  287: 54.36.150.XX  288: 54.36.149.XX  289: 114.239.198.XX  290: 54.36.149.XX  291: 118.70.128.XXX  292: 183.89.237.XX  293: 54.36.148.XXX  294: 54.36.150.XXX  295: 209.99.135.XX  296: 89.187.165.XX  297: 54.36.149.X  298: 54.36.149.XX  299: 107.150.90.XXX  300: 46.229.168.XXX  301: 46.229.168.XXX  302: 46.229.168.XXX  303: 46.229.168.XXX  304: 46.229.168.XXX  305: 46.229.168.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 46.229.168.XXX  309: 54.36.148.XX  310: 54.36.148.XX  311: 54.36.150.XXX  312: 54.36.148.XX  313: 54.36.148.XX  314: 46.98.131.XXX  315: 167.114.12.XXX  316: 54.36.149.XX  317: 54.36.150.XX  318: 54.36.150.X  319: 183.91.33.XX  320: 156.96.46.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 54.36.150.XX  323: 104.144.206.XXX  324: 54.36.148.XX  325: 54.36.149.XX  326: 54.36.148.XXX  327: 54.36.148.XX  328: 23.94.150.XXX  329: 54.36.148.XX  330: 54.36.150.XXX  331: 54.36.148.XXX  332: 54.36.148.XX  333: 54.36.148.XXX  334: 54.36.150.XXX  335: 66.249.79.XX  336: 54.36.150.XXX  337: 54.36.150.XXX  338: 54.36.148.XX  339: 54.36.148.X  340: 54.36.148.XXX  341: 54.36.148.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

341


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

3356

 · เมื่อวาน

17119

 · ทั้งหมด Hits

22544073


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

183

 ·  ต่อวัน

3,397

 ·  ต่อเดือน

104,371

 ·  ต่อปี

1,326,122


เวลา ของระบบ
 · เวลา

03:57:00

 · วัน

21/01/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 341 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K: เรื่องทั่วไป

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

YOUR ATTENTION PLEASE
ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อาทิตย์ 05 ก.พ. 06@ 16:20:08 ICT (4223 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 0)
เรื่องทั่วไปAnonymous บันทึก "
ท่านที่เป็นสมาชิกแล้ว
ทุกครั้งที่เข้าเว็บ กรุณาคลิ๊ก  " เข้าสู่ระบบ " ก่อน เพื่อบอกชื่อและรหัสผ่าน
จึงจะมองเห็นรูปและสามารถ post รูปในกระดานข่าวได้

"
High Impact Middle Management
ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อังคาร 17 ม.ค. 06@ 18:24:05 ICT (2201 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | คะแนน: 0)
เรื่องทั่วไปwisanu บันทึก "
เนื้อหาจากงานสัมมนา "ยุทธวิธีก้าวสู้ขีดความสำเร็จสูงสุดของผู้บริหารระดับกลาง"

(High Impact Middle Management)


สามารถอ่านรายละเอืยดได้จาก

http://www.opdc.go.th/thai/pop_HIMM.htm

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Thai_Presentation2.pdf

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/LIZA_Summary.pdf

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Lisa_new.pdf

"
Thai Calendar
Month of Events2
<
มกราคม 2020
>
อาพฤ

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.37 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::