PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

4

 · สมาชิกทั้งหมด

20676


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Aug 18, 2019ludmilamieczak
 02:Aug 18, 2019ykotylyku
 03:Aug 17, 2019yhubyp

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

277

 01: 91.243.94.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.148.XX  04: 54.36.150.XX  05: 54.36.148.XXX  06: 101.109.157.XXX  07: 54.36.149.XX  08: 54.36.149.XX  09: 54.36.148.XX  10: 118.175.93.XXX  11: 54.36.149.XX  12: 46.229.168.XXX  13: 46.229.168.XXX  14: 46.229.168.XXX  15: 107.161.94.XX  16: 54.36.150.XX  17: 54.36.148.X  18: 89.212.99.XXX  19: 54.36.150.XX  20: 111.225.148.XXX  21: 149.20.243.XXX  22: 54.36.149.XX  23: 66.249.79.XXX  24: 110.249.202.XX  25: 111.225.149.XXX  26: 54.36.150.XX  27: 1.215.122.XXX  28: 54.36.148.XXX  29: 54.36.150.XXX  30: 54.36.150.X  31: 54.36.149.XX  32: 107.172.76.XXX  33: 54.36.148.XXX  34: 45.61.155.XX  35: 220.243.135.XXX  36: 107.175.246.XX  37: 54.36.150.XX  38: 54.36.150.XX  39: 54.36.150.XXX  40: 110.249.201.XX  41: 110.249.201.XX  42: 46.229.168.XXX  43: 54.36.150.XXX  44: 54.36.150.XX  45: 54.36.148.XX  46: 54.36.150.XXX  47: 59.27.101.XX  48: 66.249.79.XXX  49: 177.126.115.XX  50: 54.36.148.XX  51: 54.36.148.XXX  52: 46.229.168.XXX  53: 188.116.4.XXX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.149.XX  56: 95.216.87.XXX  57: 54.36.149.XX  58: 54.36.149.XXX  59: 46.229.168.XXX  60: 46.229.168.XXX  61: 54.36.150.XX  62: 188.213.28.XXX  63: 54.36.150.XX  64: 54.36.150.XXX  65: 91.233.43.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.148.XXX  68: 104.144.196.XXX  69: 192.171.90.XXX  70: 110.249.202.XXX  71: 110.249.201.XX  72: 54.36.150.XXX  73: 54.36.150.X  74: 54.36.150.XXX  75: 54.36.150.XXX  76: 54.36.148.XXX  77: 54.36.149.XXX  78: 54.36.150.XX  79: 192.3.203.XXX  80: 206.41.175.XXX  81: 107.175.146.XXX  82: 54.36.148.XXX  83: 54.36.148.XXX  84: 54.36.148.XX  85: 66.249.79.XXX  86: 91.237.69.XXX  87: 54.36.150.XXX  88: 192.171.94.XXX  89: 54.36.149.XX  90: 46.229.168.XXX  91: 46.229.168.XXX  92: 46.229.168.XXX  93: 107.183.132.XX  94: 158.69.182.XX  95: 23.95.193.XXX  96: 138.229.111.XX  97: 172.245.41.XXX  98: 54.36.149.XX  99: 54.36.150.X  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.148.XX  102: 54.36.150.XXX  103: 54.36.150.XX  104: 54.36.150.XXX  105: 54.36.149.XX  106: 54.36.150.XX  107: 115.144.18.XXX  108: 54.36.150.XXX  109: 54.36.149.X  110: 54.36.148.XX  111: 111.225.149.XXX  112: 54.36.150.XX  113: 173.212.198.XXX  114: 5.149.144.XXX  115: 46.229.168.XXX  116: 46.229.168.XXX  117: 73.92.48.XXX  118: 46.229.168.XXX  119: 46.229.168.XXX  120: 54.36.150.XXX  121: 121.165.92.XX  122: 54.36.148.XXX  123: 54.36.150.XXX  124: 107.152.242.XXX  125: 54.36.148.XX  126: 54.36.149.XX  127: 46.143.207.XXX  128: 54.36.150.XXX  129: 54.36.149.XX  130: 46.229.168.XXX  131: 54.36.150.XXX  132: 54.36.148.XX  133: 54.36.150.XXX  134: 54.36.150.XX  135: 23.231.110.XXX  136: 54.36.149.XXX  137: 54.36.149.XX  138: 54.36.148.XX  139: 54.36.148.XXX  140: 54.36.150.XXX  141: 54.36.148.XXX  142: 138.97.222.XX  143: 111.225.148.XXX  144: 46.229.168.XXX  145: 46.229.168.XXX  146: 54.36.150.XX  147: 54.36.150.XX  148: 54.36.149.XX  149: 54.36.150.XXX  150: 54.36.150.XX  151: 192.200.112.XXX  152: 158.140.134.XXX  153: 54.36.150.XX  154: 54.36.148.XXX  155: 54.36.150.XXX  156: 54.36.148.XXX  157: 54.36.149.X  158: 54.36.149.XX  159: 54.36.150.XX  160: 111.225.149.XXX  161: 111.225.149.XXX  162: 54.36.150.XX  163: 54.36.148.XX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.149.XX  166: 54.36.149.XX  167: 54.36.148.XXX  168: 46.229.168.XXX  169: 54.36.149.XX  170: 46.229.168.XXX  171: 181.177.113.XXX  172: 54.36.149.XX  173: 54.36.150.XX  174: 217.145.150.XX  175: 54.36.148.XX  176: 54.36.150.XXX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.148.X  179: 80.65.220.XX  180: 54.36.150.X  181: 203.130.145.XXX  182: 181.214.209.XX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.150.XX  185: 54.36.148.XXX  186: 111.225.148.XX  187: 54.36.148.XXX  188: 54.36.149.XX  189: 54.36.149.XX  190: 173.232.242.XX  191: 54.36.150.XX  192: 54.36.150.XXX  193: 54.36.150.XX  194: 66.249.79.XXX  195: 49.69.217.XXX  196: 54.36.150.XXX  197: 54.36.150.XX  198: 54.36.150.XXX  199: 54.36.150.XXX  200: 216.244.66.XXX  201: 54.36.150.XX  202: 54.36.150.XXX  203: 54.36.149.XX  204: 54.36.150.XXX  205: 46.229.168.XXX  206: 46.229.168.XXX  207: 109.86.213.XX  208: 54.36.148.XXX  209: 139.255.95.XXX  210: 54.36.150.XX  211: 103.91.217.XX  212: 198.46.178.XXX  213: 54.36.150.XX  214: 54.36.148.XXX  215: 111.225.148.XXX  216: 94.254.155.XXX  217: 54.36.150.XX  218: 54.36.150.XX  219: 54.36.150.XX  220: 54.36.148.XXX  221: 54.36.148.X  222: 54.36.148.XXX  223: 207.182.25.XXX  224: 54.36.150.XXX  225: 176.98.95.XXX  226: 54.36.150.XX  227: 192.200.113.XXX  228: 54.36.150.XX  229: 66.249.79.XXX  230: 111.225.148.X  231: 54.36.148.XX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.150.XX  234: 54.36.150.XX  235: 107.181.228.XX  236: 54.36.148.XXX  237: 167.114.78.XX  238: 45.8.159.XXX  239: 45.132.105.XX  240: 202.94.175.XX  241: 54.36.150.XXX  242: 54.36.148.XX  243: 192.186.169.XX  244: 46.229.168.XXX  245: 46.229.168.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 181.211.8.XX  248: 54.36.150.XXX  249: 54.36.148.XX  250: 46.229.168.XXX  251: 54.36.149.X  252: 111.225.149.XXX  253: 54.36.149.XX  254: 54.36.149.XX  255: 54.36.150.XXX  256: 54.36.150.XX  257: 204.12.255.XXX  258: 66.249.79.XXX  259: 54.36.150.XXX  260: 196.27.107.XXX  261: 101.109.255.XXX  262: 54.36.150.XXX  263: 54.36.148.XX  264: 107.175.220.XXX  265: 59.27.101.XX  266: 104.160.31.XXX  267: 37.57.119.XX  268: 220.117.153.XX  269: 54.36.148.XXX  270: 54.36.150.X  271: 54.36.150.XX  272: 35.173.234.XXX  273: 54.36.148.XXX  274: 46.229.168.XXX  275: 46.229.168.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

277


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

5742

 · เมื่อวาน

17390

 · ทั้งหมด Hits

19428236


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

163

 ·  ต่อวัน

3,098

 ·  ต่อเดือน

95,236

 ·  ต่อปี

1,214,265


เวลา ของระบบ
 · เวลา

07:37:50

 · วัน

18/08/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 277 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K: เรื่องทั่วไป

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

YOUR ATTENTION PLEASE
ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อาทิตย์ 05 ก.พ. 06@ 16:20:08 ICT (3970 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 0)
เรื่องทั่วไปAnonymous บันทึก "
ท่านที่เป็นสมาชิกแล้ว
ทุกครั้งที่เข้าเว็บ กรุณาคลิ๊ก  " เข้าสู่ระบบ " ก่อน เพื่อบอกชื่อและรหัสผ่าน
จึงจะมองเห็นรูปและสามารถ post รูปในกระดานข่าวได้

"
High Impact Middle Management
ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อังคาร 17 ม.ค. 06@ 18:24:05 ICT (2046 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | คะแนน: 0)
เรื่องทั่วไปwisanu บันทึก "
เนื้อหาจากงานสัมมนา "ยุทธวิธีก้าวสู้ขีดความสำเร็จสูงสุดของผู้บริหารระดับกลาง"

(High Impact Middle Management)


สามารถอ่านรายละเอืยดได้จาก

http://www.opdc.go.th/thai/pop_HIMM.htm

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Thai_Presentation2.pdf

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/LIZA_Summary.pdf

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Lisa_new.pdf

"
Thai Calendar
Month of Events2
<
สิงหาคม 2019
>
อาพฤ

123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมาก



ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.36 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::