PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

1

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

4

 · สมาชิกทั้งหมด

21095


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Oct 15, 2019axojec
 02:Oct 14, 2019ariqeje
 03:Oct 14, 2019orejeqala

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

284

 01: 54.36.150.XX  02: 54.36.150.XXX  03: 54.36.148.XX  04: 54.36.149.X  05: 54.36.150.XXX  06: 54.36.150.XXX  07: 54.36.150.XXX  08: 54.36.149.XX  09: 54.36.150.XXX  10: 54.36.150.XXX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.148.XXX  13: 54.36.148.XX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.150.XX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.150.XX  18: 54.36.150.XXX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.150.XX  21: 54.36.149.XX  22: 54.36.148.XX  23: 54.36.148.XXX  24: 54.36.148.XXX  25: 54.36.150.XX  26: 54.36.148.XXX  27: 54.36.148.XXX  28: 66.249.79.XXX  29: 50.30.22.XX  30: 23.244.184.XX  31: 54.36.149.XX  32: 54.36.149.XX  33: 85.209.136.XXX  34: 192.126.233.XX  35: 54.36.150.XX  36: 54.36.150.XX  37: 181.177.115.XXX  38: 183.78.135.XXX  39: 54.36.148.XXX  40: 103.53.169.XX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.150.XXX  43: 54.36.150.XXX  44: 54.36.150.XXX  45: 54.36.150.XXX  46: 54.36.150.XX  47: 54.36.149.XX  48: 66.160.140.XXX  49: 54.36.150.XXX  50: 54.36.148.XX  51: 54.36.148.XX  52: 54.36.150.XXX  53: 54.36.150.XXX  54: 66.249.79.XXX  55: 54.36.150.XXX  56: 54.36.150.XXX  57: 54.36.150.XX  58: 54.36.150.XX  59: 138.204.179.XXX  60: 180.211.185.XXX  61: 186.86.247.XXX  62: 192.99.147.XXX  63: 107.181.228.XX  64: 104.223.55.XX  65: 54.36.149.XXX  66: 5.196.87.XXX  67: 182.253.233.XXX  68: 54.36.150.XXX  69: 54.36.149.XX  70: 54.36.148.XXX  71: 54.36.150.XXX  72: 23.94.206.XXX  73: 54.36.150.XXX  74: 45.61.152.XXX  75: 46.4.58.XX  76: 54.36.149.XX  77: 107.172.99.XX  78: 104.227.254.XXX  79: 54.36.148.X  80: 54.36.148.XXX  81: 54.36.148.XX  82: 49.49.243.XXX  83: 54.36.150.XXX  84: 54.36.150.XXX  85: 192.200.119.XX  86: 110.235.248.XX  87: 151.237.176.XXX  88: 54.36.150.XXX  89: 54.36.149.XXX  90: 54.36.148.XX  91: 181.177.112.XXX  92: 54.36.149.X  93: 54.36.148.XXX  94: 118.42.74.XXX  95: 54.36.149.XX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.150.XX  98: 54.36.148.XXX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.148.XX  101: 54.36.150.XXX  102: 5.8.46.X  103: 54.36.148.XX  104: 54.36.150.XXX  105: 54.36.150.XX  106: 54.36.150.XXX  107: 54.36.150.XXX  108: 54.36.150.XX  109: 192.227.138.XXX  110: 54.36.150.XXX  111: 54.36.150.XX  112: 45.80.184.XXX  113: 54.36.149.XXX  114: 54.36.150.XX  115: 54.36.148.XXX  116: 54.36.150.XX  117: 54.36.150.XX  118: 54.36.149.X  119: 118.97.74.X  120: 66.249.79.XXX  121: 54.36.148.XXX  122: 54.36.148.XXX  123: 54.36.148.XXX  124: 54.36.148.XX  125: 54.36.150.XXX  126: 54.36.148.XXX  127: 176.27.208.XXX  128: 54.36.150.XX  129: 54.36.150.XX  130: 54.36.150.XX  131: 54.36.148.XXX  132: 54.36.150.XX  133: 54.36.150.XXX  134: 54.36.150.XX  135: 54.36.150.XXX  136: 54.36.149.XX  137: 192.126.233.XXX  138: 54.36.149.XX  139: 54.36.150.XX  140: 54.36.149.XX  141: 54.36.150.XXX  142: 54.36.149.XX  143: 54.36.148.XXX  144: 54.36.148.XXX  145: 23.254.64.X  146: 54.36.149.XX  147: 54.36.150.XX  148: 163.172.51.XXX  149: 54.36.150.XXX  150: 54.36.150.XX  151: 88.118.131.XX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.148.XX  154: 54.36.150.XXX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.149.X  157: 54.36.150.XX  158: 54.36.150.XXX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.150.XX  161: 54.36.148.XX  162: 216.244.66.XXX  163: 54.36.150.XXX  164: 157.245.95.XXX  165: 89.37.66.XX  166: 66.249.79.XXX  167: 54.36.150.XX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.148.XXX  170: 54.36.148.X  171: 45.89.197.XX  172: 54.36.148.XXX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.150.XX  175: 54.36.149.X  176: 54.36.148.XXX  177: 1.0.181.XX  178: 54.36.148.XX  179: 54.36.150.XXX  180: 207.148.102.XXX  181: 54.36.149.XX  182: 54.36.150.XX  183: 54.36.148.XX  184: 54.36.150.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.148.XX  187: 54.36.150.XX  188: 54.36.150.XX  189: 54.36.150.XXX  190: 3.94.202.X  191: 87.98.217.XX  192: 54.36.150.XX  193: 54.36.150.XXX  194: 54.36.148.XXX  195: 66.110.216.XXX  196: 54.36.150.X  197: 54.36.148.XXX  198: 54.36.150.XXX  199: 54.36.150.XXX  200: 54.36.150.XXX  201: 54.36.148.XXX  202: 54.36.148.XX  203: 54.36.150.XX  204: 5.188.84.X  205: 54.36.150.XXX  206: 191.101.75.XXX  207: 54.36.148.XXX  208: 54.36.150.XXX  209: 173.44.166.XXX  210: 196.247.31.XXX  211: 66.249.79.XXX  212: 181.166.106.XXX  213: 132.145.115.XX  214: 54.36.150.XX  215: 192.227.138.XXX  216: 54.36.148.XXX  217: 54.36.148.XXX  218: 54.36.150.XX  219: 54.36.150.XXX  220: 54.36.150.XXX  221: 54.36.150.XXX  222: 54.36.149.XX  223: 192.200.97.XXX  224: 103.110.110.XXX  225: 54.36.149.XX  226: 185.226.145.XX  227: 54.36.149.XXX  228: 54.36.148.XXX  229: 54.36.150.XXX  230: 54.36.148.XX  231: 54.36.150.XX  232: 54.36.150.XXX  233: 46.229.168.XXX  234: 54.36.148.XXX  235: 54.36.150.XXX  236: 54.36.150.XXX  237: 54.36.150.X  238: 46.229.168.XXX  239: 54.36.148.XX  240: 188.116.4.XXX  241: 54.36.150.XXX  242: 46.229.168.XXX  243: 46.229.168.XXX  244: 46.229.168.XXX  245: 46.229.168.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 46.229.168.XXX  248: 103.75.180.XXX  249: 54.36.150.XXX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.150.XXX  252: 54.36.148.XXX  253: 46.229.168.XXX  254: 46.229.168.XXX  255: 54.36.148.XXX  256: 54.36.148.XXX  257: 54.36.149.XX  258: 54.36.148.XXX  259: 54.36.148.XXX  260: 54.36.148.XXX  261: 46.229.168.XXX  262: 46.229.168.XXX  263: 46.229.168.XXX  264: 46.229.168.XXX  265: 46.229.168.XXX  266: 46.229.168.XXX  267: 46.229.168.XXX  268: 46.229.168.XXX  269: 46.229.168.XXX  270: 46.229.168.XXX  271: 46.229.168.XXX  272: 54.36.149.XX  273: 54.36.149.XX  274: 54.36.148.XX  275: 54.36.150.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 46.229.168.XXX  278: 46.229.168.XXX  279: 54.36.148.XX  280: 46.229.168.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 46.229.168.XXX  283: 46.229.168.XXX  284: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

284


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

6697

 · เมื่อวาน

20943

 · ทั้งหมด Hits

20603768


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

171

 ·  ต่อวัน

3,286

 ·  ต่อเดือน

100,999

 ·  ต่อปี

1,287,736


เวลา ของระบบ
 · เวลา

08:09:45

 · วัน

15/10/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 284 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K: เรื่องทั่วไป

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

YOUR ATTENTION PLEASE
ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อาทิตย์ 05 ก.พ. 06@ 16:20:08 ICT (4068 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 0)
เรื่องทั่วไปAnonymous บันทึก "
ท่านที่เป็นสมาชิกแล้ว
ทุกครั้งที่เข้าเว็บ กรุณาคลิ๊ก  " เข้าสู่ระบบ " ก่อน เพื่อบอกชื่อและรหัสผ่าน
จึงจะมองเห็นรูปและสามารถ post รูปในกระดานข่าวได้

"
High Impact Middle Management
ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อังคาร 17 ม.ค. 06@ 18:24:05 ICT (2108 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | คะแนน: 0)
เรื่องทั่วไปwisanu บันทึก "
เนื้อหาจากงานสัมมนา "ยุทธวิธีก้าวสู้ขีดความสำเร็จสูงสุดของผู้บริหารระดับกลาง"

(High Impact Middle Management)


สามารถอ่านรายละเอืยดได้จาก

http://www.opdc.go.th/thai/pop_HIMM.htm

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Thai_Presentation2.pdf

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/LIZA_Summary.pdf

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Lisa_new.pdf

"
Thai Calendar
Month of Events2
<
ตุลาคม 2019
>
อาพฤ

12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.36 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::