PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

3

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

2

 · สมาชิกทั้งหมด

21258


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 16, 2019ixuhito
 02:Nov 16, 2019akolazi
 03:Nov 16, 2019oguro

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

331

 01: 103.215.217.XX  02: 54.36.150.XXX  03: 195.154.252.XXX  04: 167.172.236.XX  05: 54.36.148.X  06: 46.229.168.XXX  07: 54.36.148.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 66.249.79.XX  10: 54.36.150.XX  11: 54.36.150.XXX  12: 49.207.139.XX  13: 54.36.148.XX  14: 54.36.150.XXX  15: 54.36.149.XX  16: 54.36.150.X  17: 54.36.150.XXX  18: 188.116.4.XXX  19: 104.160.18.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 82.14.22.XX  22: 23.229.104.XXX  23: 54.36.148.XX  24: 178.137.161.XXX  25: 54.36.150.XXX  26: 46.229.168.XXX  27: 54.36.148.XXX  28: 46.229.168.XXX  29: 46.229.168.XXX  30: 201.238.156.XX  31: 23.94.75.XXX  32: 54.36.148.XXX  33: 54.36.150.XX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.150.XXX  36: 54.36.149.XX  37: 181.177.119.XXX  38: 103.204.110.XXX  39: 192.162.165.XX  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.150.XXX  42: 107.172.44.XXX  43: 107.158.32.XXX  44: 54.36.150.XXX  45: 66.249.79.XXX  46: 54.36.150.XX  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.148.XX  49: 54.36.150.XXX  50: 178.216.48.XXX  51: 54.36.150.XX  52: 54.36.150.XXX  53: 23.105.157.XX  54: 54.36.150.XXX  55: 195.88.16.XXX  56: 54.36.148.XX  57: 54.36.150.XX  58: 54.36.150.XXX  59: 54.36.150.XXX  60: 45.94.234.XXX  61: 54.36.148.XX  62: 54.36.148.X  63: 178.32.98.XX  64: 54.36.150.XXX  65: 54.36.150.XXX  66: 173.44.166.XXX  67: 54.36.150.XX  68: 54.36.150.XX  69: 54.36.150.XXX  70: 54.36.148.XX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.150.XX  73: 54.36.148.XXX  74: 104.151.222.XXX  75: 107.175.26.XXX  76: 54.36.148.XX  77: 23.95.224.XX  78: 54.36.148.XX  79: 54.36.150.XXX  80: 54.36.149.XX  81: 160.20.147.XXX  82: 54.36.148.XXX  83: 54.36.150.X  84: 54.36.148.XXX  85: 54.36.150.XXX  86: 54.36.148.XXX  87: 54.36.150.XXX  88: 192.126.156.XX  89: 54.36.150.XX  90: 54.36.149.XX  91: 54.36.148.XX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.150.XX  95: 168.81.73.XX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.149.XX  98: 54.36.148.XXX  99: 54.36.150.XX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.150.XXX  102: 54.36.148.XX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.150.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 196.245.174.XXX  107: 54.36.150.XX  108: 54.36.148.XXX  109: 54.36.148.XXX  110: 23.105.159.XX  111: 54.36.148.XX  112: 157.245.93.XX  113: 173.245.203.XXX  114: 54.36.150.XXX  115: 54.36.150.XXX  116: 54.36.150.XXX  117: 54.36.150.XX  118: 54.36.150.XXX  119: 54.36.150.XXX  120: 54.36.148.XXX  121: 196.247.18.XXX  122: 54.36.149.XX  123: 54.36.148.XX  124: 54.36.150.XX  125: 54.36.148.XX  126: 118.42.74.XXX  127: 54.36.150.XX  128: 54.36.150.XX  129: 54.36.148.XX  130: 192.126.233.XX  131: 54.36.150.XXX  132: 54.36.150.XX  133: 54.36.149.XX  134: 54.36.148.XX  135: 54.36.148.XXX  136: 54.36.150.XX  137: 54.36.150.XXX  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.149.XX  140: 54.36.150.XXX  141: 54.36.149.XX  142: 54.36.150.XX  143: 54.36.150.XXX  144: 3.233.217.XXX  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.150.XXX  147: 54.36.150.XXX  148: 196.245.174.XXX  149: 54.36.150.XX  150: 54.36.148.XX  151: 54.36.150.XXX  152: 54.36.150.XX  153: 54.36.150.XXX  154: 54.36.148.XXX  155: 35.239.58.XXX  156: 54.36.148.XX  157: 54.36.149.XX  158: 54.36.150.XX  159: 54.36.149.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 54.36.150.XX  162: 54.36.148.XX  163: 54.36.149.XX  164: 125.24.149.XX  165: 185.226.145.XXX  166: 54.36.150.XXX  167: 59.27.101.XX  168: 212.83.183.X  169: 54.36.150.XXX  170: 54.36.148.XXX  171: 171.22.255.XXX  172: 54.36.148.XX  173: 54.36.150.XX  174: 54.36.150.XX  175: 41.73.9.XXX  176: 54.36.150.XX  177: 85.208.96.X  178: 54.36.148.XXX  179: 54.36.150.XX  180: 45.165.68.XX  181: 54.36.148.XX  182: 107.172.228.XX  183: 54.36.149.XX  184: 54.36.148.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.150.XX  187: 54.36.150.XX  188: 54.36.150.XX  189: 154.16.214.XXX  190: 54.36.148.XXX  191: 175.196.54.XXX  192: 54.36.148.XXX  193: 125.188.196.XXX  194: 54.36.150.XXX  195: 54.36.149.XX  196: 54.36.148.XXX  197: 54.36.148.XXX  198: 138.186.136.XXX  199: 193.35.90.XXX  200: 54.36.148.XXX  201: 54.36.148.XXX  202: 54.36.148.XX  203: 54.36.150.XXX  204: 54.36.149.XX  205: 82.76.217.XXX  206: 54.36.148.XXX  207: 54.36.150.XX  208: 216.244.66.XXX  209: 54.36.150.XXX  210: 107.161.84.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.150.XX  213: 5.188.84.XX  214: 46.105.123.XX  215: 54.36.148.XXX  216: 54.36.148.XXX  217: 54.36.150.XXX  218: 54.36.150.XX  219: 85.208.96.XX  220: 151.237.186.XX  221: 54.36.148.XXX  222: 54.36.148.XXX  223: 176.9.253.XXX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.150.XXX  227: 54.36.149.XX  228: 54.36.148.XX  229: 155.94.138.X  230: 54.36.149.X  231: 54.36.149.XX  232: 54.36.149.XX  233: 54.36.150.XXX  234: 54.36.148.XX  235: 46.229.168.XXX  236: 103.221.232.XX  237: 54.36.148.XXX  238: 23.94.228.XXX  239: 54.36.148.XXX  240: 54.36.149.X  241: 54.36.148.XXX  242: 125.161.131.XXX  243: 85.208.96.X  244: 66.249.79.XX  245: 54.36.149.XX  246: 54.36.149.X  247: 54.36.149.XXX  248: 85.208.96.XX  249: 104.168.91.XX  250: 54.36.150.XX  251: 95.116.86.XX  252: 54.36.148.XXX  253: 54.36.149.XX  254: 198.46.248.XXX  255: 54.36.150.XXX  256: 54.36.148.XX  257: 54.36.149.XX  258: 54.36.148.X  259: 46.229.168.XXX  260: 216.180.109.XXX  261: 54.36.150.XX  262: 54.36.150.XX  263: 54.36.148.XX  264: 185.225.136.XX  265: 46.229.168.XXX  266: 54.36.148.XX  267: 54.36.150.XX  268: 5.39.165.XX  269: 54.36.150.XXX  270: 54.36.149.XX  271: 46.229.168.XXX  272: 46.229.168.XXX  273: 46.229.168.XXX  274: 54.36.150.XX  275: 46.229.168.XXX  276: 54.36.148.XXX  277: 54.36.148.XXX  278: 54.36.148.XXX  279: 54.36.149.XX  280: 54.36.150.XXX  281: 202.94.175.XX  282: 167.114.136.XX  283: 54.36.148.XXX  284: 54.36.148.XXX  285: 54.36.150.XX  286: 54.36.150.XX  287: 167.99.71.XX  288: 107.158.178.XXX  289: 45.120.50.XX  290: 54.36.150.XXX  291: 54.36.150.XXX  292: 54.36.148.XXX  293: 46.229.168.XXX  294: 54.36.150.X  295: 46.229.168.XXX  296: 54.36.150.XXX  297: 54.36.148.XXX  298: 54.36.149.XX  299: 54.36.148.XXX  300: 54.36.150.XXX  301: 172.245.75.XX  302: 46.229.168.XXX  303: 46.229.168.XXX  304: 46.229.168.XXX  305: 46.229.168.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 188.213.28.XXX  309: 46.229.168.XXX  310: 46.229.168.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 54.36.148.XXX  313: 54.36.150.XX  314: 54.36.148.XXX  315: 66.42.103.XXX  316: 54.36.149.XX  317: 54.36.150.XX  318: 46.229.168.XXX  319: 54.36.148.XXX  320: 54.36.150.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 45.89.106.XXX  323: 85.208.96.X  324: 54.36.148.XXX  325: 54.36.150.XXX  326: 46.229.168.XXX  327: 54.36.148.XX  328: 46.229.168.XXX  329: 46.229.168.XXX  330: 46.229.168.XXX  331: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile ixuhito ixuhito

 ทั้งหมด online

332


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

7313

 · เมื่อวาน

19926

 · ทั้งหมด Hits

21249141


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,388

 ·  ต่อเดือน

104,162

 ·  ต่อปี

1,328,071


เวลา ของระบบ
 · เวลา

08:17:34

 · วัน

16/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 331 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K: เรื่องทั่วไป

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

YOUR ATTENTION PLEASE
ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อาทิตย์ 05 ก.พ. 06@ 16:20:08 ICT (4124 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 0)
เรื่องทั่วไปAnonymous บันทึก "
ท่านที่เป็นสมาชิกแล้ว
ทุกครั้งที่เข้าเว็บ กรุณาคลิ๊ก  " เข้าสู่ระบบ " ก่อน เพื่อบอกชื่อและรหัสผ่าน
จึงจะมองเห็นรูปและสามารถ post รูปในกระดานข่าวได้

"
High Impact Middle Management
ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อังคาร 17 ม.ค. 06@ 18:24:05 ICT (2140 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | คะแนน: 0)
เรื่องทั่วไปwisanu บันทึก "
เนื้อหาจากงานสัมมนา "ยุทธวิธีก้าวสู้ขีดความสำเร็จสูงสุดของผู้บริหารระดับกลาง"

(High Impact Middle Management)


สามารถอ่านรายละเอืยดได้จาก

http://www.opdc.go.th/thai/pop_HIMM.htm

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Thai_Presentation2.pdf

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/LIZA_Summary.pdf

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Lisa_new.pdf

"
Thai Calendar
Month of Events2
<
พฤศจิกายน 2019
>
อาพฤ

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::