PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

4

 · สมาชิกทั้งหมด

20676


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Aug 18, 2019ludmilamieczak
 02:Aug 18, 2019ykotylyku
 03:Aug 17, 2019yhubyp

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

252

 01: 91.243.94.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.148.XX  04: 54.36.150.XX  05: 54.36.148.XXX  06: 101.109.157.XXX  07: 54.36.149.XX  08: 54.36.149.XX  09: 46.4.58.XX  10: 118.175.93.XXX  11: 54.36.149.XX  12: 46.229.168.XXX  13: 46.229.168.XXX  14: 46.229.168.XXX  15: 54.36.150.XXX  16: 54.36.150.XX  17: 54.36.148.X  18: 89.212.99.XXX  19: 54.36.150.XX  20: 149.20.243.XXX  21: 54.36.149.XX  22: 152.44.107.XXX  23: 54.36.150.XXX  24: 54.36.150.XX  25: 54.36.148.XXX  26: 54.36.150.XXX  27: 54.36.150.X  28: 54.36.149.XX  29: 107.172.76.XXX  30: 54.36.148.XXX  31: 45.61.155.XX  32: 54.36.150.XX  33: 107.175.246.XX  34: 54.36.150.XX  35: 54.36.150.XX  36: 54.36.150.XXX  37: 46.229.168.XXX  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.150.XXX  40: 59.27.101.XX  41: 66.249.79.XXX  42: 177.126.115.XX  43: 54.36.148.XX  44: 54.36.148.XXX  45: 46.229.168.XXX  46: 188.116.4.XXX  47: 54.36.148.XX  48: 95.216.87.XXX  49: 54.36.149.XX  50: 54.36.149.XXX  51: 46.229.168.XXX  52: 46.229.168.XXX  53: 54.36.148.X  54: 188.213.28.XXX  55: 54.36.150.XXX  56: 91.233.43.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.148.XXX  59: 104.144.196.XXX  60: 192.171.90.XXX  61: 54.36.150.XXX  62: 54.36.150.X  63: 54.36.150.XXX  64: 54.36.150.XXX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.149.XXX  67: 54.36.150.XX  68: 192.3.203.XXX  69: 206.41.175.XXX  70: 107.175.146.XXX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.148.XX  74: 66.249.79.XXX  75: 91.237.69.XXX  76: 54.36.150.XXX  77: 192.171.94.XXX  78: 54.36.149.XX  79: 46.229.168.XXX  80: 46.229.168.XXX  81: 46.229.168.XXX  82: 54.36.150.XX  83: 158.69.182.XX  84: 23.95.193.XXX  85: 138.229.111.XX  86: 172.245.41.XXX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.150.X  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XX  91: 54.36.150.XXX  92: 54.36.150.XX  93: 54.36.150.XXX  94: 54.36.149.XX  95: 54.36.150.XX  96: 115.144.18.XXX  97: 54.36.150.XXX  98: 54.36.149.X  99: 54.36.148.XX  100: 173.212.198.XXX  101: 5.149.144.XXX  102: 46.229.168.XXX  103: 46.229.168.XXX  104: 73.92.48.XXX  105: 46.229.168.XXX  106: 46.229.168.XXX  107: 54.36.150.XXX  108: 54.36.148.XXX  109: 54.36.150.XXX  110: 107.152.242.XXX  111: 54.36.148.XX  112: 45.8.158.XX  113: 46.143.207.XXX  114: 54.36.150.XXX  115: 54.36.149.XX  116: 46.229.168.XXX  117: 54.36.150.XXX  118: 54.36.148.XX  119: 54.36.150.XXX  120: 54.36.150.XX  121: 23.231.110.XXX  122: 54.36.149.XXX  123: 54.36.149.XX  124: 54.36.148.XX  125: 54.36.148.XXX  126: 54.36.150.XXX  127: 54.36.148.XXX  128: 54.36.150.XXX  129: 46.229.168.XXX  130: 46.229.168.XXX  131: 54.36.148.XXX  132: 54.36.150.XX  133: 54.36.149.XX  134: 54.36.150.XXX  135: 54.36.150.XX  136: 192.200.112.XXX  137: 158.140.134.XXX  138: 54.36.150.XX  139: 54.36.148.XXX  140: 54.36.150.XXX  141: 54.36.148.XXX  142: 54.36.150.XX  143: 54.36.148.XX  144: 54.36.150.XX  145: 54.36.149.XX  146: 54.36.149.XX  147: 54.36.148.XXX  148: 46.229.168.XXX  149: 54.36.149.XX  150: 46.229.168.XXX  151: 181.177.113.XXX  152: 54.36.149.XX  153: 54.36.150.XX  154: 217.145.150.XX  155: 54.36.148.XX  156: 54.36.150.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.148.X  159: 80.65.220.XX  160: 54.36.150.X  161: 203.130.145.XXX  162: 181.214.209.XX  163: 54.36.150.XXX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.148.XXX  166: 88.247.165.XXX  167: 54.36.148.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.149.XX  170: 212.74.218.XX  171: 59.152.102.XXX  172: 54.36.150.XX  173: 54.36.150.XXX  174: 54.36.150.XX  175: 66.249.79.XXX  176: 49.69.217.XXX  177: 54.36.150.XXX  178: 54.36.150.XX  179: 54.36.150.XXX  180: 54.36.150.XXX  181: 216.244.66.XXX  182: 54.36.150.XX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.149.XX  185: 54.36.150.XXX  186: 46.229.168.XXX  187: 46.229.168.XXX  188: 54.36.148.XXX  189: 139.255.95.XXX  190: 54.36.150.XX  191: 103.91.217.XX  192: 198.46.178.XXX  193: 54.36.150.XX  194: 54.36.150.XXX  195: 94.254.155.XXX  196: 54.36.150.XX  197: 54.36.150.XX  198: 54.36.150.XX  199: 54.36.148.XXX  200: 54.36.148.X  201: 181.65.137.XX  202: 207.182.25.XXX  203: 54.36.150.XXX  204: 176.98.95.XXX  205: 54.36.150.XX  206: 192.200.113.XXX  207: 54.36.150.XX  208: 66.249.79.XXX  209: 54.36.148.XX  210: 54.36.148.XXX  211: 54.36.150.XX  212: 54.36.150.XX  213: 107.181.228.XX  214: 167.114.78.XX  215: 45.8.159.XXX  216: 45.132.105.XX  217: 202.94.175.XX  218: 54.36.150.XXX  219: 54.36.148.XX  220: 192.186.169.XX  221: 46.229.168.XXX  222: 46.229.168.XXX  223: 46.229.168.XXX  224: 181.211.8.XX  225: 54.36.150.XXX  226: 54.36.148.XX  227: 46.229.168.XXX  228: 54.36.149.X  229: 54.36.150.X  230: 54.36.149.XX  231: 54.36.149.XX  232: 54.36.150.XXX  233: 54.36.150.XX  234: 107.183.132.XX  235: 204.12.255.XXX  236: 54.36.150.XXX  237: 196.27.107.XXX  238: 54.36.150.XXX  239: 54.36.148.XX  240: 107.175.220.XXX  241: 59.27.101.XX  242: 37.57.119.XX  243: 220.117.153.XX  244: 54.36.148.XXX  245: 54.36.150.X  246: 54.36.150.XX  247: 35.173.234.XXX  248: 54.36.148.XXX  249: 46.229.168.XXX  250: 46.229.168.XXX  251: 46.229.168.XXX  252: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

252


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

5635

 · เมื่อวาน

17390

 · ทั้งหมด Hits

19428129


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

163

 ·  ต่อวัน

3,098

 ·  ต่อเดือน

95,236

 ·  ต่อปี

1,214,258


เวลา ของระบบ
 · เวลา

07:31:15

 · วัน

18/08/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 252 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
YOUR ATTENTION PLEASE
ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อาทิตย์ 05 ก.พ. 06@ 16:20:08 ICT (3970 ครั้ง)
(มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 0)
เรื่องทั่วไปAnonymous บันทึก "
ท่านที่เป็นสมาชิกแล้ว
ทุกครั้งที่เข้าเว็บ กรุณาคลิ๊ก  " เข้าสู่ระบบ " ก่อน เพื่อบอกชื่อและรหัสผ่าน
จึงจะมองเห็นรูปและสามารถ post รูปในกระดานข่าวได้

"
High Impact Middle Management
ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อังคาร 17 ม.ค. 06@ 18:24:05 ICT (2046 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | คะแนน: 0)
เรื่องทั่วไปwisanu บันทึก "
เนื้อหาจากงานสัมมนา "ยุทธวิธีก้าวสู้ขีดความสำเร็จสูงสุดของผู้บริหารระดับกลาง"

(High Impact Middle Management)


สามารถอ่านรายละเอืยดได้จาก

http://www.opdc.go.th/thai/pop_HIMM.htm

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Thai_Presentation2.pdf

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/LIZA_Summary.pdf

http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Lisa_new.pdf

"
Thai Calendar
Month of Events2
<
สิงหาคม 2019
>
อาพฤ

123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::