PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

12

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

8

 · สมาชิกทั้งหมด

24605


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Aug 04, 2020ybutipuq
 02:Aug 04, 2020uwynipuf
 03:Aug 04, 2020efexeqe

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

289

 01: 46.229.168.XXX  02: 46.229.168.XXX  03: 54.36.148.XX  04: 54.36.148.XXX  05: 37.140.152.XXX  06: 46.229.168.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 46.229.168.XXX  09: 54.36.148.XX  10: 54.36.148.XX  11: 54.36.148.XXX  12: 198.12.80.XXX  13: 66.249.79.XXX  14: 45.152.34.XXX  15: 54.36.148.XXX  16: 54.36.148.XX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.148.XXX  19: 54.36.148.XXX  20: 198.245.64.XXX  21: 54.36.149.XX  22: 89.35.39.XXX  23: 54.36.148.X  24: 143.0.178.XXX  25: 174.70.241.XX  26: 54.36.148.XXX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.148.XXX  29: 192.210.177.X  30: 54.36.148.XXX  31: 54.36.148.XXX  32: 173.245.202.XXX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.149.XX  35: 54.36.149.XX  36: 54.36.148.XX  37: 167.114.43.XX  38: 114.119.166.XXX  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.149.XX  43: 114.119.167.XXX  44: 54.36.149.XX  45: 54.36.148.XXX  46: 54.36.149.XX  47: 54.36.149.XX  48: 54.36.149.XX  49: 54.36.149.X  50: 54.36.148.XXX  51: 107.174.37.XXX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.149.XX  56: 103.134.93.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 114.119.160.XXX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.148.XX  61: 54.36.148.XX  62: 54.36.149.XX  63: 54.36.149.XX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.148.XXX  66: 171.244.33.XXX  67: 54.36.148.XX  68: 54.36.149.XX  69: 192.126.160.XXX  70: 144.76.3.XX  71: 198.245.69.XX  72: 54.36.149.XX  73: 54.36.148.XX  74: 54.36.148.XX  75: 54.36.148.XXX  76: 114.119.164.XXX  77: 54.36.148.XX  78: 54.36.149.XX  79: 54.36.148.XX  80: 43.225.158.XX  81: 104.129.196.XX  82: 54.36.149.XX  83: 54.36.149.XX  84: 54.36.149.XX  85: 54.36.148.XX  86: 54.36.149.XX  87: 54.36.148.XXX  88: 172.245.196.X  89: 66.249.68.X  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.148.X  92: 54.36.148.XXX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.148.XXX  95: 54.36.148.XX  96: 173.234.48.XX  97: 54.36.148.XX  98: 54.36.149.XX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.148.XX  102: 51.77.64.XX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.148.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 107.172.69.XX  107: 59.27.101.XX  108: 134.255.243.XXX  109: 23.229.58.XX  110: 46.229.168.XXX  111: 46.229.168.XXX  112: 46.229.168.XXX  113: 54.36.149.XX  114: 54.36.149.XX  115: 54.36.148.XX  116: 54.36.148.XXX  117: 114.119.164.XX  118: 54.36.149.XX  119: 54.36.148.XXX  120: 40.117.118.XXX  121: 45.120.51.XXX  122: 54.36.148.X  123: 54.36.148.XXX  124: 54.36.148.XXX  125: 222.136.149.X  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.149.XX  128: 54.36.148.XXX  129: 77.241.20.XXX  130: 54.36.148.XXX  131: 54.36.149.X  132: 54.36.148.XX  133: 54.36.148.XX  134: 54.36.149.XX  135: 54.36.149.XX  136: 54.36.149.XX  137: 54.36.148.XXX  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.148.XXX  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.148.XX  142: 54.36.148.XXX  143: 54.36.148.XXX  144: 162.212.170.X  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.148.XXX  147: 54.36.148.XX  148: 54.36.148.XX  149: 51.195.74.XXX  150: 54.36.148.XXX  151: 5.188.210.XX  152: 54.36.148.XX  153: 54.36.148.XX  154: 54.36.149.XX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.148.XXX  157: 195.201.159.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.149.XX  161: 54.36.148.XXX  162: 46.229.168.XXX  163: 54.36.148.XX  164: 213.186.162.XXX  165: 54.36.148.XX  166: 54.36.148.XXX  167: 54.36.148.XX  168: 54.36.148.XXX  169: 158.222.14.XXX  170: 131.100.239.XXX  171: 54.36.148.XXX  172: 75.101.173.XXX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.148.XXX  175: 165.231.101.XXX  176: 54.36.148.XX  177: 5.188.210.XX  178: 46.229.168.XXX  179: 46.229.168.XXX  180: 46.229.168.XXX  181: 46.229.168.XXX  182: 46.229.168.XXX  183: 46.229.168.XXX  184: 46.229.168.XXX  185: 46.229.168.XXX  186: 46.229.168.XXX  187: 46.229.168.XXX  188: 54.36.148.XX  189: 54.36.149.XX  190: 115.151.23.XXX  191: 54.36.149.XX  192: 5.157.24.XX  193: 46.229.168.XXX  194: 46.229.168.XXX  195: 54.36.148.XX  196: 54.36.148.XX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 54.36.149.XX  200: 54.36.148.XXX  201: 54.36.149.XXX  202: 92.222.77.XX  203: 46.229.168.XXX  204: 54.36.148.XX  205: 54.36.148.XXX  206: 46.229.168.XXX  207: 46.229.168.XXX  208: 46.229.168.XXX  209: 54.36.148.XX  210: 196.245.250.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 46.229.168.XXX  213: 46.229.168.XXX  214: 46.229.168.XXX  215: 54.36.149.XX  216: 54.36.148.XX  217: 175.176.38.XXX  218: 54.36.149.XX  219: 54.36.149.XX  220: 54.36.148.XXX  221: 54.36.148.XXX  222: 54.36.148.XXX  223: 159.192.33.XX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.149.XX  226: 54.36.149.XXX  227: 54.36.149.XX  228: 54.36.148.XXX  229: 54.36.149.XX  230: 54.36.149.XX  231: 54.36.148.XX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.148.XXX  234: 54.36.148.XXX  235: 54.36.149.XX  236: 54.36.148.XX  237: 54.36.149.XXX  238: 54.36.149.XX  239: 54.36.148.XX  240: 114.119.160.XX  241: 54.36.149.XX  242: 209.17.97.XX  243: 54.36.148.XX  244: 54.36.148.XX  245: 54.36.148.XX  246: 54.36.148.XX  247: 54.36.148.XXX  248: 54.36.148.XX  249: 54.36.148.XX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.149.XX  252: 54.36.149.XXX  253: 54.36.148.XXX  254: 94.143.43.XXX  255: 54.36.148.XXX  256: 54.36.148.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 45.152.35.XXX  259: 118.42.74.XXX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.148.XX  262: 54.36.148.XXX  263: 54.36.148.XXX  264: 192.186.153.XXX  265: 54.36.148.XXX  266: 5.188.210.XXX  267: 54.36.148.XX  268: 54.36.148.XX  269: 54.36.148.XXX  270: 54.36.148.XX  271: 54.36.148.XX  272: 54.36.149.XXX  273: 5.188.210.XX  274: 54.36.148.XX  275: 216.244.66.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 54.36.148.XX  278: 54.36.149.XX  279: 54.36.148.XXX  280: 185.104.219.XX  281: 172.96.11.XXX  282: 54.36.148.XXX  283: 165.225.50.XX  284: 82.79.236.XX  285: 54.36.148.XXX  286: 200.10.37.XXX  287: 54.36.148.XX  288: 66.249.79.XXX  289: 198.55.109.XX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

289


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14527

 · เมื่อวาน

22896

 · ทั้งหมด Hits

26634221


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

209

 ·  ต่อวัน

4,013

 ·  ต่อเดือน

123,307

 ·  ต่อปี

1,566,719


เวลา ของระบบ
 · เวลา

14:54:20

 · วัน

04/08/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 289 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: กรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการ วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

กรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการ วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ --- ดร.สมชัย สัจจพงษ์

เจ้าของ: ดร.สมชัย สัจจพงษ์
รุ่น: ขนาด: 121.09 Kb


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
สิงหาคม 2020
>
อาพฤ

1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.37 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::