PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

13

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

8

 · สมาชิกทั้งหมด

24606


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Aug 04, 2020ajoma
 02:Aug 04, 2020ybutipuq
 03:Aug 04, 2020uwynipuf

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

276

 01: 46.229.168.XXX  02: 46.229.168.XXX  03: 54.36.148.XXX  04: 177.69.45.XXX  05: 46.229.168.XXX  06: 46.229.168.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.148.XX  10: 54.36.148.XXX  11: 198.12.80.XXX  12: 66.249.79.XXX  13: 45.152.34.XXX  14: 54.36.149.XX  15: 54.36.148.XX  16: 54.36.148.XXX  17: 54.36.148.XX  18: 185.85.189.XX  19: 198.245.64.XXX  20: 54.36.149.XX  21: 89.35.39.XXX  22: 54.36.148.X  23: 54.36.149.XX  24: 23.94.27.XX  25: 54.36.148.XXX  26: 54.36.148.XX  27: 104.144.155.XXX  28: 104.129.199.X  29: 114.119.162.XX  30: 54.36.148.XXX  31: 54.36.148.XXX  32: 54.36.148.XXX  33: 54.36.149.XX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.148.XXX  36: 54.36.148.XX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.149.XX  40: 54.36.149.XX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.149.XX  44: 54.36.148.XX  45: 54.36.149.XX  46: 54.36.148.XXX  47: 54.36.148.XXX  48: 54.36.148.XXX  49: 54.36.149.XX  50: 54.36.148.XXX  51: 114.119.162.XXX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.148.XX  54: 54.36.149.XX  55: 54.36.148.XXX  56: 54.36.148.XXX  57: 54.36.148.XX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.148.XXX  61: 171.244.33.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 36.91.177.XXX  64: 192.126.160.XXX  65: 170.130.58.XXX  66: 198.245.69.XX  67: 54.36.149.XX  68: 54.36.149.XX  69: 54.36.148.XXX  70: 114.119.164.XXX  71: 54.36.148.XX  72: 54.36.149.XX  73: 54.36.148.XXX  74: 43.225.158.XX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.149.XX  77: 54.36.149.XX  78: 23.94.166.XX  79: 172.245.196.X  80: 66.249.68.X  81: 54.36.148.XXX  82: 54.36.148.XXX  83: 54.36.148.XXX  84: 54.36.148.XXX  85: 54.36.148.XXX  86: 211.250.198.XXX  87: 54.36.148.XX  88: 54.36.149.XXX  89: 54.36.148.XXX  90: 45.142.214.XXX  91: 54.36.149.XXX  92: 5.165.253.X  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.148.XX  95: 54.36.148.XXX  96: 107.172.69.XX  97: 59.27.101.XX  98: 104.129.192.XXX  99: 23.229.58.XX  100: 46.229.168.XXX  101: 46.229.168.XXX  102: 46.229.168.XXX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.149.XX  105: 196.245.250.XXX  106: 54.36.148.XXX  107: 54.36.148.XXX  108: 40.117.118.XXX  109: 54.36.148.XX  110: 54.36.148.X  111: 54.36.148.XXX  112: 54.36.148.XXX  113: 222.136.149.X  114: 54.36.148.XXX  115: 144.76.92.XX  116: 54.36.149.XX  117: 54.36.148.X  118: 77.241.20.XXX  119: 54.36.149.XX  120: 54.36.149.X  121: 198.46.246.XX  122: 54.36.148.XX  123: 54.36.149.XX  124: 54.36.148.XXX  125: 45.71.115.XX  126: 64.118.84.X  127: 54.36.148.XXX  128: 45.142.214.XXX  129: 54.36.148.XXX  130: 54.36.148.XXX  131: 157.55.39.XX  132: 54.36.149.XX  133: 54.36.148.XXX  134: 162.212.170.X  135: 54.36.148.XXX  136: 54.36.148.XX  137: 54.36.149.XX  138: 196.247.17.XXX  139: 54.36.148.XX  140: 165.225.206.XXX  141: 54.36.148.XXX  142: 5.188.210.XX  143: 54.36.149.XX  144: 54.36.148.XX  145: 54.36.149.XX  146: 54.36.149.XX  147: 54.36.148.XX  148: 195.201.159.XXX  149: 54.36.148.XXX  150: 54.36.149.XX  151: 46.229.168.XXX  152: 185.201.139.XXX  153: 54.36.149.XX  154: 54.36.148.XX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.148.XX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.149.XX  159: 131.100.239.XXX  160: 54.36.148.XXX  161: 75.101.173.XXX  162: 103.210.28.XX  163: 149.56.43.XXX  164: 165.225.202.XXX  165: 54.36.149.XX  166: 5.188.210.XX  167: 46.229.168.XXX  168: 46.229.168.XXX  169: 46.229.168.XXX  170: 46.229.168.XXX  171: 46.229.168.XXX  172: 46.229.168.XXX  173: 46.229.168.XXX  174: 46.229.168.XXX  175: 46.229.168.XXX  176: 46.229.168.XXX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.149.XX  179: 114.119.163.XXX  180: 54.36.148.XXX  181: 54.36.148.XXX  182: 54.36.148.X  183: 46.229.168.XXX  184: 46.229.168.XXX  185: 184.22.235.XXX  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.148.XX  188: 54.36.148.XX  189: 54.36.149.XX  190: 54.36.148.XX  191: 54.36.149.XXX  192: 54.36.148.XXX  193: 46.229.168.XXX  194: 54.36.148.X  195: 54.36.148.XXX  196: 46.229.168.XXX  197: 46.229.168.XXX  198: 46.229.168.XXX  199: 138.94.217.XXX  200: 165.225.72.XX  201: 54.36.148.XX  202: 46.229.168.XXX  203: 46.229.168.XXX  204: 46.229.168.XXX  205: 54.36.149.XX  206: 54.36.149.XX  207: 54.36.149.XX  208: 54.36.149.XX  209: 54.36.148.XXX  210: 54.36.148.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 159.192.33.XX  213: 54.36.149.X  214: 54.36.149.XX  215: 54.36.148.XXX  216: 54.36.149.XX  217: 54.36.148.XXX  218: 54.36.149.XX  219: 54.36.148.XX  220: 54.36.148.XXX  221: 165.225.56.XX  222: 54.36.148.XXX  223: 54.36.149.XX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.149.XXX  226: 54.36.149.XX  227: 54.36.148.XXX  228: 46.18.210.XXX  229: 54.36.149.XX  230: 54.36.148.XX  231: 54.36.148.XX  232: 54.36.148.XX  233: 194.36.96.XX  234: 54.36.148.XX  235: 54.36.148.XX  236: 54.36.148.XXX  237: 54.36.149.XX  238: 209.99.131.XX  239: 54.36.148.XXX  240: 54.36.148.XX  241: 54.36.149.XX  242: 137.74.4.XX  243: 54.36.148.XX  244: 54.36.148.XXX  245: 54.36.149.XX  246: 54.36.149.XX  247: 165.225.114.XX  248: 198.23.206.XXX  249: 64.188.3.XXX  250: 54.36.149.XX  251: 54.36.148.XXX  252: 54.36.148.XXX  253: 54.36.148.XXX  254: 5.188.210.XXX  255: 54.36.148.XX  256: 54.36.148.XXX  257: 54.36.148.XX  258: 54.36.148.XXX  259: 54.36.149.XXX  260: 5.188.210.XX  261: 165.225.124.XXX  262: 216.244.66.XXX  263: 46.229.168.XXX  264: 54.36.148.XXX  265: 54.36.149.XX  266: 54.36.148.XXX  267: 54.36.148.XX  268: 114.119.166.XX  269: 66.249.68.X  270: 138.128.23.XXX  271: 82.79.236.XX  272: 54.36.148.XXX  273: 200.10.37.XXX  274: 54.36.148.XX  275: 54.36.148.XX  276: 198.55.109.XX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile ajoma ajoma

 ทั้งหมด online

277


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15314

 · เมื่อวาน

22896

 · ทั้งหมด Hits

26635008


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

209

 ·  ต่อวัน

4,013

 ·  ต่อเดือน

123,310

 ·  ต่อปี

1,566,765


เวลา ของระบบ
 · เวลา

15:37:26

 · วัน

04/08/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 276 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: ความหมายและความสำคัญของกระบวนทัศน์, ค่านิยมและจริยธรรมต่อการบริหารองค์กร


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

ความหมายและความสำคัญของกระบวนทัศน์, ค่านิยมและจริยธรรมต่อการบริหารองค์กร --- ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์

เจ้าของ: ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์
รุ่น: ขนาด: 1.41 MB


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
สิงหาคม 2020
>
อาพฤ

1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.37 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::