PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

12

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

8

 · สมาชิกทั้งหมด

24605


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Aug 04, 2020ybutipuq
 02:Aug 04, 2020uwynipuf
 03:Aug 04, 2020efexeqe

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

279

 01: 46.229.168.XXX  02: 46.229.168.XXX  03: 23.94.27.XX  04: 54.36.148.XXX  05: 37.140.152.XXX  06: 46.229.168.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 46.229.168.XXX  09: 54.36.148.XX  10: 54.36.148.XX  11: 54.36.148.XXX  12: 198.12.80.XXX  13: 66.249.79.XXX  14: 45.152.34.XXX  15: 54.36.148.XXX  16: 54.36.148.XX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.148.XXX  19: 198.245.64.XXX  20: 54.36.149.XX  21: 89.35.39.XXX  22: 54.36.148.X  23: 54.36.149.XX  24: 54.36.148.XXX  25: 54.36.148.XXX  26: 104.129.199.X  27: 114.119.162.XX  28: 54.36.148.XXX  29: 173.245.202.XXX  30: 54.36.148.XXX  31: 54.36.149.XX  32: 54.36.149.XX  33: 54.36.148.XX  34: 167.114.43.XX  35: 114.119.166.XXX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.149.XX  39: 54.36.149.XX  40: 114.119.167.XXX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.149.XX  44: 54.36.149.XX  45: 54.36.149.XX  46: 54.36.149.X  47: 54.36.148.XXX  48: 107.174.37.XXX  49: 54.36.148.XXX  50: 54.36.148.XXX  51: 54.36.148.XXX  52: 54.36.149.XX  53: 103.134.93.XX  54: 54.36.148.XXX  55: 114.119.160.XXX  56: 54.36.148.XXX  57: 54.36.148.XX  58: 54.36.148.XX  59: 54.36.149.XX  60: 54.36.148.XXX  61: 54.36.148.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 171.244.33.XXX  64: 54.36.148.XX  65: 36.91.177.XXX  66: 192.126.160.XXX  67: 170.130.58.XXX  68: 198.245.69.XX  69: 54.36.149.XX  70: 54.36.148.XX  71: 54.36.149.XX  72: 54.36.148.XXX  73: 114.119.164.XXX  74: 54.36.148.XX  75: 54.36.149.XX  76: 54.36.148.XXX  77: 43.225.158.XX  78: 54.36.148.XXX  79: 54.36.149.XX  80: 54.36.149.XX  81: 23.94.166.XX  82: 54.36.149.XX  83: 172.245.196.X  84: 66.249.68.X  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.148.X  87: 54.36.148.XXX  88: 54.36.148.XXX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XX  91: 54.36.149.XXX  92: 54.36.148.XXX  93: 45.142.214.XXX  94: 54.36.148.XX  95: 51.77.64.XX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.148.XX  98: 54.36.148.XXX  99: 107.172.69.XX  100: 59.27.101.XX  101: 104.129.192.XXX  102: 23.229.58.XX  103: 46.229.168.XXX  104: 46.229.168.XXX  105: 46.229.168.XXX  106: 54.36.149.XX  107: 54.36.149.XX  108: 196.245.250.XXX  109: 54.36.148.XXX  110: 54.36.149.XX  111: 54.36.148.XXX  112: 40.117.118.XXX  113: 45.120.51.XXX  114: 54.36.148.X  115: 54.36.148.XXX  116: 54.36.148.XXX  117: 222.136.149.X  118: 54.36.148.XXX  119: 54.36.148.XXX  120: 54.36.149.XX  121: 54.36.148.XXX  122: 77.241.20.XXX  123: 54.36.149.XX  124: 54.36.149.X  125: 198.46.246.XX  126: 54.36.148.XX  127: 54.36.149.XX  128: 54.36.149.XX  129: 45.71.115.XX  130: 64.118.84.X  131: 54.36.148.XXX  132: 45.142.214.XXX  133: 54.36.148.XXX  134: 54.36.148.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.148.XXX  137: 54.36.148.XXX  138: 162.212.170.X  139: 54.36.148.XXX  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.148.XX  142: 51.195.74.XXX  143: 54.36.148.XXX  144: 5.188.210.XX  145: 54.36.149.XX  146: 54.36.148.XX  147: 54.36.149.XX  148: 54.36.148.XXX  149: 195.201.159.XXX  150: 54.36.148.XXX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.149.XX  153: 54.36.148.XXX  154: 46.229.168.XXX  155: 54.36.148.XX  156: 213.186.162.XXX  157: 54.36.148.XX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.148.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 158.222.14.XXX  162: 131.100.239.XXX  163: 54.36.148.XXX  164: 75.101.173.XXX  165: 103.210.28.XX  166: 54.36.148.XXX  167: 165.231.101.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 5.188.210.XX  170: 46.229.168.XXX  171: 46.229.168.XXX  172: 46.229.168.XXX  173: 46.229.168.XXX  174: 46.229.168.XXX  175: 46.229.168.XXX  176: 46.229.168.XXX  177: 46.229.168.XXX  178: 46.229.168.XXX  179: 46.229.168.XXX  180: 54.36.148.XX  181: 54.36.149.XX  182: 115.151.23.XXX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.149.XX  185: 5.157.24.XX  186: 46.229.168.XXX  187: 46.229.168.XXX  188: 54.36.148.XX  189: 184.22.235.XXX  190: 54.36.148.XX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.149.XX  193: 54.36.148.XX  194: 54.36.149.XXX  195: 92.222.77.XX  196: 46.229.168.XXX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 46.229.168.XXX  200: 46.229.168.XXX  201: 46.229.168.XXX  202: 54.36.148.XX  203: 196.245.250.XXX  204: 54.36.148.XX  205: 46.229.168.XXX  206: 46.229.168.XXX  207: 46.229.168.XXX  208: 54.36.149.XX  209: 175.176.38.XXX  210: 54.36.149.XX  211: 54.36.149.XX  212: 54.36.148.XXX  213: 54.36.148.XXX  214: 54.36.148.XXX  215: 159.192.33.XX  216: 54.36.148.XXX  217: 54.36.149.XX  218: 54.36.149.XXX  219: 54.36.149.XX  220: 54.36.148.XXX  221: 54.36.149.XX  222: 54.36.148.XX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.149.XX  227: 54.36.148.XX  228: 54.36.149.XXX  229: 54.36.149.XX  230: 54.36.148.XX  231: 114.119.160.XX  232: 54.36.149.XX  233: 209.17.97.XX  234: 54.36.148.XX  235: 54.36.148.XX  236: 54.36.148.XX  237: 54.36.148.XX  238: 54.36.148.XXX  239: 54.36.148.XX  240: 54.36.148.XX  241: 54.36.148.XXX  242: 54.36.149.XX  243: 209.99.131.XX  244: 54.36.148.XXX  245: 94.143.43.XXX  246: 137.74.4.XX  247: 54.36.148.XX  248: 54.36.148.XXX  249: 45.152.35.XXX  250: 118.42.74.XXX  251: 198.23.206.XXX  252: 54.36.148.XX  253: 54.36.148.XXX  254: 192.186.153.XXX  255: 54.36.148.XXX  256: 5.188.210.XXX  257: 54.36.148.XX  258: 54.36.148.XX  259: 54.36.148.XXX  260: 54.36.148.XX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.149.XXX  263: 5.188.210.XX  264: 54.36.148.XX  265: 216.244.66.XXX  266: 46.229.168.XXX  267: 54.36.148.XX  268: 54.36.149.XX  269: 54.36.148.XXX  270: 54.36.148.XX  271: 114.119.166.XX  272: 54.36.148.XXX  273: 138.128.23.XXX  274: 82.79.236.XX  275: 54.36.148.XXX  276: 200.10.37.XXX  277: 54.36.148.XX  278: 66.249.79.XXX  279: 198.55.109.XX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

279


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14794

 · เมื่อวาน

22896

 · ทั้งหมด Hits

26634488


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

209

 ·  ต่อวัน

4,013

 ·  ต่อเดือน

123,308

 ·  ต่อปี

1,566,735


เวลา ของระบบ
 · เวลา

15:09:28

 · วัน

04/08/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 279 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: การบริหารและพัฒนาบุคลากร แบบมุ่งสมรรถนะตามยุทธศาสตร์


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

การบริหารและพัฒนาบุคลากร แบบมุ่งสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ --- ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์

เจ้าของ: ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์
รุ่น: ขนาด: 4.12 MB


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
สิงหาคม 2020
>
อาพฤ

1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.37 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::