PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

13

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

8

 · สมาชิกทั้งหมด

24606


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Aug 04, 2020ajoma
 02:Aug 04, 2020ybutipuq
 03:Aug 04, 2020uwynipuf

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

324

 01: 46.229.168.XXX  02: 46.229.168.XXX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XXX  06: 177.69.45.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 46.229.168.XXX  09: 46.229.168.XXX  10: 54.36.148.XX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.148.XX  13: 54.36.148.XXX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.148.XXX  16: 54.36.148.XX  17: 54.36.148.XX  18: 54.36.148.XXX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.148.XX  21: 54.36.148.XXX  22: 54.36.149.XXX  23: 196.245.187.XXX  24: 54.36.148.XX  25: 54.36.149.XX  26: 54.36.149.XX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.148.XX  29: 54.36.148.XXX  30: 54.36.148.XX  31: 54.36.148.XX  32: 54.36.148.XXX  33: 54.36.148.XX  34: 54.36.149.X  35: 54.36.148.XXX  36: 54.36.149.XX  37: 54.36.148.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.148.XX  40: 185.85.189.XX  41: 198.245.64.XXX  42: 54.36.149.XX  43: 54.36.149.XX  44: 54.36.148.X  45: 54.36.149.XX  46: 23.94.27.XX  47: 54.36.148.XXX  48: 54.36.148.XX  49: 104.144.155.XXX  50: 104.129.199.X  51: 114.119.162.XX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.149.XX  56: 54.36.148.XXX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.148.XX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.148.XXX  61: 54.36.149.XX  62: 54.36.149.XX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.149.XX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.149.XX  67: 54.36.149.XX  68: 54.36.148.XX  69: 54.36.149.XX  70: 54.36.148.X  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.149.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 114.119.162.XXX  76: 54.36.148.XXX  77: 54.36.148.XX  78: 54.36.149.XX  79: 54.36.148.XXX  80: 54.36.148.XXX  81: 54.36.148.XX  82: 54.36.148.XXX  83: 54.36.148.XXX  84: 54.36.148.XXX  85: 54.36.148.XXX  86: 171.244.33.XXX  87: 54.36.148.XXX  88: 36.91.177.XXX  89: 192.126.160.XXX  90: 170.130.58.XXX  91: 198.245.69.XX  92: 54.36.149.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.149.XX  95: 54.36.148.XXX  96: 114.119.164.XXX  97: 54.36.148.XX  98: 54.36.149.XX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.148.XXX  103: 54.36.149.XX  104: 54.36.149.X  105: 23.94.166.XX  106: 54.36.149.XX  107: 54.36.148.XXX  108: 172.245.196.X  109: 167.114.43.XX  110: 66.249.68.X  111: 54.36.148.XXX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.148.XXX  114: 54.36.148.XXX  115: 54.36.148.XXX  116: 211.250.198.XXX  117: 54.36.148.XX  118: 54.36.148.XX  119: 54.36.149.XXX  120: 54.36.148.XXX  121: 45.142.214.XXX  122: 54.36.149.XXX  123: 5.165.253.X  124: 54.36.148.XXX  125: 54.36.148.XX  126: 54.36.149.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 107.172.69.XX  129: 114.108.253.X  130: 104.129.192.XXX  131: 46.229.168.XXX  132: 46.229.168.XXX  133: 54.36.148.XXX  134: 54.36.148.XX  135: 46.229.168.XXX  136: 54.36.148.XXX  137: 54.36.148.XXX  138: 54.36.149.XX  139: 196.245.250.XXX  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.148.XXX  142: 54.36.148.XXX  143: 54.36.148.XXX  144: 40.117.118.XXX  145: 54.36.148.XX  146: 54.36.149.XX  147: 54.36.148.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 222.136.149.X  150: 54.36.148.XXX  151: 144.76.92.XX  152: 54.36.149.XX  153: 54.36.148.X  154: 77.241.20.XXX  155: 54.36.149.XX  156: 54.36.148.XX  157: 198.46.246.XX  158: 54.36.148.XX  159: 54.36.149.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 45.71.115.XX  162: 64.118.84.X  163: 54.36.148.XXX  164: 45.142.214.XXX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.148.XXX  167: 157.55.39.XX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.148.XXX  170: 54.36.148.XXX  171: 54.36.148.XXX  172: 54.36.148.XXX  173: 54.36.148.XX  174: 54.36.149.XX  175: 196.247.17.XXX  176: 54.36.148.XX  177: 165.225.206.XXX  178: 54.36.148.XXX  179: 5.188.210.XX  180: 54.36.149.XX  181: 54.36.148.XX  182: 54.36.149.XX  183: 54.36.149.XX  184: 54.36.148.XX  185: 54.36.148.XX  186: 107.150.59.XX  187: 54.36.148.XX  188: 54.36.149.XX  189: 54.36.148.XXX  190: 46.229.168.XXX  191: 185.201.139.XXX  192: 54.36.149.XX  193: 54.36.148.XX  194: 54.36.148.XXX  195: 54.36.148.XX  196: 54.36.148.XXX  197: 54.36.149.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 54.36.148.XXX  200: 75.101.173.XXX  201: 103.210.28.XX  202: 149.56.43.XXX  203: 165.225.202.XXX  204: 54.36.149.XX  205: 5.188.210.XX  206: 46.229.168.XXX  207: 54.36.148.X  208: 46.229.168.XXX  209: 46.229.168.XXX  210: 54.36.148.XX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.149.X  213: 46.229.168.XXX  214: 46.229.168.XXX  215: 46.229.168.XXX  216: 46.229.168.XXX  217: 46.229.168.XXX  218: 46.229.168.XXX  219: 46.229.168.XXX  220: 54.36.148.XXX  221: 54.36.149.XX  222: 114.119.163.XXX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.148.X  226: 46.229.168.XXX  227: 46.229.168.XXX  228: 54.36.149.XX  229: 184.22.235.XXX  230: 54.36.148.XXX  231: 54.36.148.XX  232: 54.36.148.XX  233: 54.36.149.XX  234: 54.36.148.XX  235: 54.36.149.XX  236: 54.36.148.XXX  237: 46.229.168.XXX  238: 54.36.148.X  239: 54.36.148.XXX  240: 46.229.168.XXX  241: 46.229.168.XXX  242: 46.229.168.XXX  243: 138.94.217.XXX  244: 165.225.72.XX  245: 54.36.148.XX  246: 46.229.168.XXX  247: 46.229.168.XXX  248: 46.229.168.XXX  249: 54.36.149.XX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.149.XX  252: 54.36.149.XX  253: 54.36.149.XX  254: 54.36.148.XXX  255: 54.36.148.XXX  256: 54.36.148.XX  257: 159.192.33.XX  258: 54.36.149.X  259: 54.36.149.XX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.149.XX  262: 54.36.148.XXX  263: 54.36.149.XX  264: 54.36.148.XX  265: 54.36.148.XXX  266: 165.225.56.XX  267: 54.36.149.XX  268: 54.36.148.XX  269: 54.36.148.XXX  270: 54.36.149.XXX  271: 54.36.149.XX  272: 54.36.148.XXX  273: 46.18.210.XXX  274: 54.36.149.XX  275: 54.36.148.XXX  276: 54.36.148.XXX  277: 54.36.148.XX  278: 54.36.148.XX  279: 54.36.148.XX  280: 194.36.96.XX  281: 54.36.148.XX  282: 54.36.148.XX  283: 54.36.148.XXX  284: 54.36.149.XX  285: 209.99.131.XX  286: 54.36.148.XXX  287: 54.36.148.XX  288: 54.36.149.XX  289: 137.74.4.XX  290: 54.36.148.XX  291: 54.36.148.XXX  292: 54.36.149.XX  293: 54.36.149.XX  294: 165.225.114.XX  295: 198.23.206.XXX  296: 64.188.3.XXX  297: 54.36.149.XX  298: 54.36.148.XXX  299: 54.36.148.XXX  300: 54.36.148.XXX  301: 5.188.210.XXX  302: 54.36.148.XX  303: 54.36.149.XX  304: 54.36.148.XXX  305: 54.36.148.XX  306: 54.36.148.XXX  307: 54.36.149.XXX  308: 5.188.210.XX  309: 165.225.124.XXX  310: 216.244.66.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 54.36.148.XXX  313: 54.36.149.XX  314: 54.36.148.XXX  315: 54.36.148.XX  316: 114.119.166.XX  317: 66.249.68.X  318: 138.128.23.XXX  319: 82.79.236.XX  320: 54.36.148.XXX  321: 200.10.37.XXX  322: 54.36.148.XX  323: 54.36.148.XX  324: 198.55.109.XX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile ajoma ajoma

 ทั้งหมด online

325


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15804

 · เมื่อวาน

22896

 · ทั้งหมด Hits

26635498


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

209

 ·  ต่อวัน

4,013

 ·  ต่อเดือน

123,312

 ·  ต่อปี

1,566,794


เวลา ของระบบ
 · เวลา

15:45:48

 · วัน

04/08/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 324 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: กรอบความคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

กรอบความคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ --- รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์

เจ้าของ: รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
รุ่น: ขนาด: 752.93 Kb


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
สิงหาคม 2020
>
อาพฤ

1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.37 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::