PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

6

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

23

 · สมาชิกทั้งหมด

27794


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jan 25, 2021oqekoqo
 02:Jan 25, 2021uxeja
 03:Jan 25, 2021govogyxoq

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

350

 01: 54.36.148.XX  02: 54.36.149.XX  03: 157.55.39.XX  04: 54.36.148.XXX  05: 3.238.70.XXX  06: 185.191.171.XX  07: 54.36.148.XXX  08: 185.191.171.XX  09: 185.191.171.X  10: 54.36.148.XXX  11: 185.191.171.X  12: 54.36.148.XXX  13: 54.36.148.XX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.149.X  16: 54.36.148.X  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.148.XXX  19: 185.191.171.XX  20: 54.36.149.XX  21: 54.36.148.XXX  22: 54.36.149.X  23: 185.191.171.XX  24: 54.36.149.XX  25: 54.36.149.XX  26: 54.36.149.XXX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.149.XX  29: 54.36.148.XXX  30: 185.191.171.XX  31: 185.191.171.XX  32: 5.39.5.XX  33: 13.66.139.XXX  34: 54.36.149.XX  35: 54.36.149.X  36: 54.36.149.X  37: 54.36.148.XX  38: 5.9.151.XX  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.149.XX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.148.X  43: 54.36.149.XX  44: 54.36.148.XX  45: 54.36.149.XX  46: 54.36.148.XXX  47: 54.36.148.XX  48: 54.36.148.XXX  49: 54.36.148.XX  50: 54.36.148.XX  51: 54.36.148.XXX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.148.XXX  56: 104.160.15.XX  57: 185.191.171.XX  58: 54.36.149.XX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.148.XX  61: 54.36.148.XX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.148.XX  64: 54.36.148.XX  65: 54.36.149.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.148.XX  68: 185.191.171.X  69: 54.36.148.XXX  70: 54.36.149.XXX  71: 54.36.148.XX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.148.XXX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.149.XX  77: 54.36.148.XXX  78: 54.36.149.XX  79: 54.36.149.XX  80: 54.36.148.XXX  81: 144.76.92.XX  82: 54.36.148.XX  83: 5.188.210.XX  84: 54.36.149.XX  85: 54.36.148.XX  86: 54.36.148.XX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.148.XXX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XXX  91: 185.191.171.XX  92: 185.95.156.XXX  93: 114.119.137.XXX  94: 54.36.148.XX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.148.XX  97: 54.36.148.XXX  98: 54.36.148.XX  99: 185.191.171.XX  100: 40.77.167.XX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.148.XX  103: 13.66.139.X  104: 54.36.149.XX  105: 54.36.149.XX  106: 185.191.171.XX  107: 54.36.148.XXX  108: 54.36.149.XX  109: 66.249.66.XXX  110: 54.36.149.XX  111: 54.36.149.XXX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.148.XX  114: 188.165.113.XX  115: 54.36.148.XX  116: 54.36.148.XXX  117: 54.36.148.XXX  118: 114.119.159.XXX  119: 185.191.171.XX  120: 54.36.148.XX  121: 54.36.149.XXX  122: 54.36.148.XXX  123: 54.36.148.XX  124: 54.36.148.XX  125: 23.229.35.XX  126: 114.119.128.XX  127: 209.99.133.XX  128: 54.36.148.X  129: 54.36.148.XX  130: 54.36.149.XX  131: 54.36.148.XXX  132: 54.36.149.XX  133: 54.36.148.XXX  134: 190.214.1.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 185.191.171.XX  137: 114.119.157.XXX  138: 188.18.54.XXX  139: 185.191.171.XX  140: 185.191.171.XX  141: 54.36.148.XX  142: 54.36.149.XX  143: 54.36.149.XX  144: 5.165.254.XXX  145: 54.36.149.XX  146: 54.36.148.XXX  147: 54.36.148.XX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.149.XX  150: 54.36.148.XX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.148.XX  154: 54.36.149.XX  155: 66.249.66.XXX  156: 54.36.148.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.149.XX  160: 54.36.149.XX  161: 54.36.148.XXX  162: 54.36.149.XX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.148.XXX  165: 54.36.148.XXX  166: 185.191.171.XX  167: 54.36.148.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.149.XX  170: 54.36.148.XX  171: 54.36.148.XXX  172: 54.36.149.XX  173: 54.36.148.XX  174: 54.36.148.XXX  175: 54.36.148.XXX  176: 54.36.148.XXX  177: 54.36.149.XX  178: 5.188.210.X  179: 54.36.148.XXX  180: 54.36.148.XX  181: 54.36.148.XXX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.148.XX  184: 45.152.199.XXX  185: 185.191.171.X  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.148.XX  188: 185.191.171.XX  189: 185.191.171.XX  190: 54.36.148.XX  191: 54.36.148.XX  192: 54.36.148.XXX  193: 54.36.148.XX  194: 8.38.148.XX  195: 54.36.149.XX  196: 54.36.148.XX  197: 54.36.148.XXX  198: 54.36.149.XX  199: 54.36.148.XXX  200: 54.36.148.XX  201: 54.36.149.XX  202: 54.36.148.XXX  203: 54.36.148.XXX  204: 185.191.171.X  205: 185.191.171.X  206: 185.191.171.X  207: 54.36.148.XXX  208: 54.36.148.XXX  209: 54.36.149.XX  210: 54.36.148.XXX  211: 114.119.128.XX  212: 54.36.149.XX  213: 54.36.149.XX  214: 54.36.149.XX  215: 54.36.149.XX  216: 54.36.148.XXX  217: 54.36.148.XX  218: 54.36.148.XXX  219: 185.191.171.X  220: 185.191.171.XX  221: 185.191.171.XX  222: 54.36.148.XXX  223: 54.36.148.XX  224: 54.36.148.XX  225: 185.191.171.XX  226: 54.36.149.XX  227: 13.66.139.XXX  228: 54.36.148.XX  229: 54.36.148.XXX  230: 54.36.148.XXX  231: 93.158.90.XXX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.149.XX  234: 54.36.148.XXX  235: 185.191.171.X  236: 54.36.148.XXX  237: 54.36.148.XXX  238: 54.36.148.XX  239: 185.191.171.XX  240: 185.191.171.XX  241: 54.36.148.XX  242: 54.36.148.XXX  243: 54.36.149.XX  244: 54.36.149.XX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.148.XXX  247: 54.36.148.X  248: 54.36.148.XX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.148.XX  251: 54.36.148.XX  252: 31.130.89.XX  253: 54.36.148.XXX  254: 54.36.148.XX  255: 185.191.171.XX  256: 114.119.142.XXX  257: 103.221.235.XXX  258: 54.36.148.XXX  259: 54.36.148.XX  260: 5.188.210.XX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.148.XX  263: 54.36.149.XX  264: 185.191.171.XX  265: 157.55.39.XXX  266: 54.36.148.XX  267: 188.241.82.XXX  268: 54.36.148.XXX  269: 54.36.149.XX  270: 192.241.106.XX  271: 54.36.148.XXX  272: 54.36.148.XXX  273: 54.36.148.XXX  274: 185.191.171.XX  275: 54.36.148.XXX  276: 54.36.149.XX  277: 54.36.149.XX  278: 54.36.149.XX  279: 54.36.148.XXX  280: 54.36.149.XX  281: 54.36.148.XXX  282: 54.36.149.XX  283: 109.193.79.XXX  284: 54.36.148.XXX  285: 185.247.143.XX  286: 54.36.149.X  287: 54.36.149.XX  288: 54.36.148.XX  289: 185.191.171.XX  290: 54.36.149.X  291: 54.36.148.XX  292: 54.36.148.XX  293: 192.162.165.XX  294: 54.36.148.XXX  295: 54.36.149.XX  296: 54.36.148.XXX  297: 54.36.148.XX  298: 54.36.148.XX  299: 54.36.149.XX  300: 54.36.149.XX  301: 54.36.148.XXX  302: 54.36.149.XXX  303: 54.36.149.XX  304: 54.36.148.XXX  305: 54.36.148.XXX  306: 54.36.148.XX  307: 54.36.149.XX  308: 54.36.148.XXX  309: 185.191.171.XX  310: 54.36.148.XX  311: 54.36.148.XXX  312: 54.36.148.XXX  313: 66.249.66.XX  314: 54.36.148.XX  315: 24.235.226.XXX  316: 104.227.93.X  317: 54.36.149.XX  318: 216.244.66.XXX  319: 185.191.171.XX  320: 82.79.232.XXX  321: 114.119.151.XX  322: 54.36.148.XXX  323: 54.36.148.XXX  324: 40.77.167.XX  325: 54.36.148.XXX  326: 54.36.148.XX  327: 54.36.149.XX  328: 54.36.149.XX  329: 54.36.148.XXX  330: 66.249.66.XXX  331: 54.36.148.XXX  332: 54.36.149.XX  333: 54.36.148.XXX  334: 54.36.149.XX  335: 54.36.148.XX  336: 54.36.148.XXX  337: 54.36.148.XXX  338: 77.137.157.XX  339: 54.36.148.XX  340: 54.36.149.XX  341: 54.36.148.XXX  342: 54.36.148.XXX  343: 54.36.148.XX  344: 107.150.70.XXX  345: 54.36.148.XX  346: 54.36.148.X  347: 54.36.148.XXX  348: 23.250.108.XXX  349: 54.36.148.XXX  350: 66.249.66.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

350


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

8027

 · เมื่อวาน

24620

 · ทั้งหมด Hits

30372597


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

230

 ·  ต่อวัน

4,338

 ·  ต่อเดือน

133,213

 ·  ต่อปี

1,687,367


เวลา ของระบบ
 · เวลา

11:33:40

 · วัน

25/01/21

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 350 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
สมาชิกชมรมกอล์ฟ ปศก พระปกเกล้า
วัตถุประสงค์ของชมรม

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ปศก.  สามารถเล่นกีฬากอล์ฟ ได้อย่างถูกต้องตามกติกา มารยาท และมาตรฐานสากล
 • เพื่อให้สมาชิก ปศก.  ได้พัฒนาการเล่นกีฬากอล์ฟ โดยมีการจัดการเรียน การสอนและทดสอบฝีมือเป็นประจำและต่อเนื่อง
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิก ปศก.  สามารถออกมาพบปะสังสรรค์กันได้ โดยทางชมรมกอลฟ์ ปศก. ๒  จะรับประกันความประพฤติให้เป็นการครั้งคราว
 • เพื่อการสร้างกิจกรรมอันเป็นสาธรณประโยชน์ และความสามัคคี (ถ้ามีโอกาส)

 • ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  สถานะ
  หน่วยงาน
  1
  ดร.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
  ที่ปรึกษา
  สถาบันพระปกเกล้า
  2
  นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์
  ประธานชมรม
  บุญรอดบริวเวอรี่
  3
  นางปานทิพย์ ศรีวิมล
  รองประธาน
  สคร.
  4
  นายคำรณ เทียนทองดี
  รองประธาน
  TOT
  5
  นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
  เลขานุการ
  ศุลกากร
  6
  นายจิระ พันธ์คีรี
  ฝ่ายทะเบียน
  กระทรวงการคลัง
  7
  นายไพสัณฑ์ เลิศศลาลักษณ์
  สมาชิก
  ทางด่วนกรุงเทพ
  8
  นายสินสมบัติ สิงห์ทะนุประเสริฐ
  สมาชิก
  บรรษัทตลาดรอง
  9
  นายพรเทพ โชตินุชิต
  สมาชิก
  สบน.
  10
  นายอภิวัชร์ มีเสือ
  สมาชิก
  สรรพสามิต
  11
  นายชลิต ดวงจันทร์
  สมาชิก
  กรุงไทย
  12
  นายดิษพงศ์ พานิช
  สมาชิก
  กรุงไทย
  13
  นายณัฐการ บุญศรี
  สมาชิก
  สบน.
  14
  นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
  สมาชิก
  บัญชีกลาง
  15
  นายนิคม เพ็ชรมุณีย์
  สมาชิก
  TAMC
  16
  นายวิเชียร วิชชูนิลุบล
  สมาชิก
  ทาเน็ท
  17
  นายถาวร เสรีประยูร
  สมาชิก
  สบน.
  18
  นายพลวัต วรเมธากรรัตน์
  สมาชิก
  บัญชีกลาง
  19
  น.ส. พร่างรัตน์ สกุลรัตนะ
  สมาชิก
  ทหารไทย
  20
  น.ส. จิรอร อัสสรัตน์
  สมาชิก
  จิตลดา
  21
  นายอนุพร กล่อมเกลา
  สมาชิก
  สลากกินแบ่ง
  22
  นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์
  สมาชิก
  ศุลกากร
  23
  นายชาญ ปัทมะวิภาค
  สมาชิก
  กฟน.
  24
  นายวิทยา โอฬาริกเดช
  สมาชิก
  Accounting Answer
  25
  นายพิชิต มิทราวงศ์
  สมาชิก
  SME BANK
  26
  นายสุธน ศรีดารณพ
  สมาชิก
  กระทรวงการคลัง


  สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2006-02-09 (5752 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  Content ©
  All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.25 วินาที

  :: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::