PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

4

 · สมาชิกทั้งหมด

20676


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Aug 18, 2019ludmilamieczak
 02:Aug 18, 2019ykotylyku
 03:Aug 17, 2019yhubyp

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

265

 01: 54.36.149.XX  02: 54.36.149.XX  03: 54.36.150.XXX  04: 54.36.148.XX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.150.XX  07: 45.8.158.XX  08: 103.53.169.XX  09: 54.36.149.XX  10: 3.212.81.XX  11: 54.153.40.XX  12: 54.36.148.XX  13: 103.221.234.XXX  14: 46.229.168.XXX  15: 46.229.168.XXX  16: 46.229.168.XXX  17: 107.161.94.XX  18: 54.36.150.XXX  19: 54.36.150.XX  20: 54.36.148.X  21: 54.36.150.XX  22: 111.225.148.XXX  23: 198.23.167.XX  24: 66.249.79.XXX  25: 110.249.202.XX  26: 111.225.149.XXX  27: 54.36.150.XX  28: 1.215.122.XXX  29: 54.36.148.XXX  30: 54.36.150.XXX  31: 54.36.150.XX  32: 54.36.150.XX  33: 54.36.150.XX  34: 54.36.148.XXX  35: 95.70.127.XXX  36: 45.61.155.XX  37: 220.243.135.XXX  38: 107.175.246.XX  39: 54.36.150.XX  40: 54.36.150.XX  41: 54.36.150.XXX  42: 110.249.201.XX  43: 110.249.201.XX  44: 46.229.168.XXX  45: 54.36.150.XXX  46: 54.36.150.XX  47: 54.36.148.XX  48: 168.91.38.XX  49: 54.36.150.XXX  50: 54.36.148.XX  51: 54.36.148.XX  52: 54.36.148.XXX  53: 46.229.168.XXX  54: 54.36.149.XX  55: 54.36.148.XXX  56: 54.36.149.XX  57: 95.216.87.XXX  58: 54.36.149.XX  59: 54.36.148.XXX  60: 46.229.168.XXX  61: 46.229.168.XXX  62: 54.36.150.XX  63: 188.213.28.XXX  64: 54.36.150.XX  65: 54.36.150.XXX  66: 54.36.150.XXX  67: 54.36.149.XX  68: 54.36.149.XX  69: 192.171.90.XXX  70: 110.249.202.XXX  71: 110.249.201.XX  72: 54.36.150.XXX  73: 54.36.150.X  74: 54.36.150.XXX  75: 54.36.150.XXX  76: 54.36.148.XXX  77: 54.36.149.XXX  78: 177.74.117.XXX  79: 192.3.203.XXX  80: 54.36.148.XXX  81: 54.36.149.XX  82: 66.249.79.XXX  83: 66.249.79.XXX  84: 192.171.94.XXX  85: 54.36.149.XX  86: 46.229.168.XXX  87: 46.229.168.XXX  88: 46.229.168.XXX  89: 107.183.132.XX  90: 158.69.182.XX  91: 54.36.148.XXX  92: 209.251.21.XXX  93: 104.160.17.XX  94: 54.36.150.X  95: 54.36.148.XXX  96: 165.231.133.XXX  97: 200.195.28.XX  98: 54.36.150.XX  99: 54.36.150.XXX  100: 54.36.149.XX  101: 115.144.18.XXX  102: 54.36.150.XXX  103: 54.36.149.X  104: 54.36.149.XX  105: 111.225.149.XXX  106: 104.238.97.XXX  107: 54.36.150.XX  108: 173.212.198.XXX  109: 54.36.175.XX  110: 46.229.168.XXX  111: 46.229.168.XXX  112: 54.36.148.XX  113: 46.229.168.XXX  114: 46.229.168.XXX  115: 121.165.92.XX  116: 54.36.148.XXX  117: 54.36.150.XXX  118: 54.36.150.XXX  119: 165.231.133.XX  120: 54.36.149.XX  121: 46.143.207.XXX  122: 54.36.149.XX  123: 46.229.168.XXX  124: 54.36.150.XXX  125: 54.36.149.X  126: 54.36.148.XX  127: 54.36.150.XXX  128: 54.36.148.XXX  129: 54.36.150.XX  130: 54.36.150.XX  131: 23.231.110.XXX  132: 54.36.150.XXX  133: 54.36.149.XX  134: 54.36.148.XX  135: 203.133.170.XXX  136: 54.36.150.XXX  137: 203.201.174.XXX  138: 138.97.222.XX  139: 111.225.148.XXX  140: 46.229.168.XXX  141: 46.229.168.XXX  142: 54.36.150.XX  143: 54.36.150.XX  144: 118.42.74.XXX  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.150.XXX  147: 54.36.150.XX  148: 192.200.112.XXX  149: 54.36.150.XX  150: 183.82.32.XX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.149.X  154: 54.36.149.XX  155: 54.36.150.XX  156: 111.225.149.XXX  157: 111.225.149.XXX  158: 54.36.150.XXX  159: 54.36.149.XX  160: 54.36.149.XX  161: 54.36.148.XXX  162: 46.229.168.XXX  163: 54.36.148.XX  164: 46.229.168.XXX  165: 188.116.4.XXX  166: 54.36.150.XX  167: 54.36.150.XX  168: 54.36.148.XX  169: 54.36.150.XXX  170: 54.36.148.X  171: 80.65.220.XX  172: 54.36.150.X  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.150.XXX  175: 220.117.153.XX  176: 111.225.148.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.149.XX  179: 173.232.242.XX  180: 54.36.150.XX  181: 54.36.150.XXX  182: 54.36.150.XX  183: 54.36.150.XX  184: 177.11.85.XX  185: 49.69.217.XXX  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.150.XX  188: 54.36.150.XXX  189: 216.244.66.XXX  190: 54.36.150.XX  191: 54.36.150.X  192: 54.36.149.XX  193: 54.36.150.XXX  194: 46.229.168.XXX  195: 46.229.168.XXX  196: 109.86.213.XX  197: 191.102.151.XX  198: 139.255.95.XXX  199: 194.156.120.XX  200: 103.91.217.XX  201: 198.46.178.XXX  202: 54.36.150.XX  203: 54.36.148.XXX  204: 111.225.148.XXX  205: 94.254.155.XXX  206: 54.36.150.XX  207: 54.36.150.XX  208: 54.36.150.XX  209: 54.36.150.XX  210: 54.36.148.XXX  211: 176.105.202.XXX  212: 51.255.65.XX  213: 54.36.150.XXX  214: 85.117.60.XXX  215: 192.200.113.XXX  216: 66.249.79.XXX  217: 111.225.148.X  218: 54.36.148.XX  219: 54.36.148.XXX  220: 187.60.46.XXX  221: 54.36.148.XX  222: 54.36.148.XXX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.149.XX  226: 54.36.148.XXX  227: 66.249.79.XXX  228: 54.36.150.XXX  229: 54.36.148.XX  230: 54.36.150.X  231: 54.36.150.XX  232: 46.229.168.XXX  233: 46.229.168.XXX  234: 46.229.168.XXX  235: 181.211.8.XX  236: 54.36.150.XXX  237: 54.36.148.XX  238: 46.229.168.XXX  239: 54.36.149.X  240: 111.225.149.XXX  241: 54.36.148.XXX  242: 54.36.150.XX  243: 118.223.8.XX  244: 54.36.150.XXX  245: 54.36.150.XX  246: 54.36.148.XXX  247: 66.249.79.XXX  248: 54.36.150.XXX  249: 54.36.148.X  250: 101.109.255.XXX  251: 54.36.150.XXX  252: 54.36.148.XXX  253: 107.175.220.XXX  254: 54.36.148.XXX  255: 104.160.31.XXX  256: 37.57.119.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 139.180.1.XXX  259: 54.36.150.XX  260: 35.173.234.XXX  261: 54.36.148.XXX  262: 46.229.168.XXX  263: 46.229.168.XXX  264: 46.229.168.XXX  265: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

265


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

6090

 · เมื่อวาน

17390

 · ทั้งหมด Hits

19428584


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

163

 ·  ต่อวัน

3,098

 ·  ต่อเดือน

95,238

 ·  ต่อปี

1,214,287


เวลา ของระบบ
 · เวลา

08:07:29

 · วัน

18/08/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 265 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
สมาชิกชมรมกอล์ฟ ปศก พระปกเกล้า
วัตถุประสงค์ของชมรม

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ปศก.  สามารถเล่นกีฬากอล์ฟ ได้อย่างถูกต้องตามกติกา มารยาท และมาตรฐานสากล
 • เพื่อให้สมาชิก ปศก.  ได้พัฒนาการเล่นกีฬากอล์ฟ โดยมีการจัดการเรียน การสอนและทดสอบฝีมือเป็นประจำและต่อเนื่อง
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิก ปศก.  สามารถออกมาพบปะสังสรรค์กันได้ โดยทางชมรมกอลฟ์ ปศก. ๒  จะรับประกันความประพฤติให้เป็นการครั้งคราว
 • เพื่อการสร้างกิจกรรมอันเป็นสาธรณประโยชน์ และความสามัคคี (ถ้ามีโอกาส)

 • ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  สถานะ
  หน่วยงาน
  1
  ดร.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
  ที่ปรึกษา
  สถาบันพระปกเกล้า
  2
  นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์
  ประธานชมรม
  บุญรอดบริวเวอรี่
  3
  นางปานทิพย์ ศรีวิมล
  รองประธาน
  สคร.
  4
  นายคำรณ เทียนทองดี
  รองประธาน
  TOT
  5
  นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
  เลขานุการ
  ศุลกากร
  6
  นายจิระ พันธ์คีรี
  ฝ่ายทะเบียน
  กระทรวงการคลัง
  7
  นายไพสัณฑ์ เลิศศลาลักษณ์
  สมาชิก
  ทางด่วนกรุงเทพ
  8
  นายสินสมบัติ สิงห์ทะนุประเสริฐ
  สมาชิก
  บรรษัทตลาดรอง
  9
  นายพรเทพ โชตินุชิต
  สมาชิก
  สบน.
  10
  นายอภิวัชร์ มีเสือ
  สมาชิก
  สรรพสามิต
  11
  นายชลิต ดวงจันทร์
  สมาชิก
  กรุงไทย
  12
  นายดิษพงศ์ พานิช
  สมาชิก
  กรุงไทย
  13
  นายณัฐการ บุญศรี
  สมาชิก
  สบน.
  14
  นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
  สมาชิก
  บัญชีกลาง
  15
  นายนิคม เพ็ชรมุณีย์
  สมาชิก
  TAMC
  16
  นายวิเชียร วิชชูนิลุบล
  สมาชิก
  ทาเน็ท
  17
  นายถาวร เสรีประยูร
  สมาชิก
  สบน.
  18
  นายพลวัต วรเมธากรรัตน์
  สมาชิก
  บัญชีกลาง
  19
  น.ส. พร่างรัตน์ สกุลรัตนะ
  สมาชิก
  ทหารไทย
  20
  น.ส. จิรอร อัสสรัตน์
  สมาชิก
  จิตลดา
  21
  นายอนุพร กล่อมเกลา
  สมาชิก
  สลากกินแบ่ง
  22
  นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์
  สมาชิก
  ศุลกากร
  23
  นายชาญ ปัทมะวิภาค
  สมาชิก
  กฟน.
  24
  นายวิทยา โอฬาริกเดช
  สมาชิก
  Accounting Answer
  25
  นายพิชิต มิทราวงศ์
  สมาชิก
  SME BANK
  26
  นายสุธน ศรีดารณพ
  สมาชิก
  กระทรวงการคลัง


  สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2006-02-09 (5060 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  Content ©
  All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที

  :: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::