PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

1

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

4

 · สมาชิกทั้งหมด

21095


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Oct 15, 2019axojec
 02:Oct 14, 2019ariqeje
 03:Oct 14, 2019orejeqala

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

310

 01: 54.36.150.XX  02: 54.36.149.XXX  03: 54.36.149.X  04: 5.188.210.XXX  05: 54.36.150.XX  06: 54.36.148.XXX  07: 54.36.149.XX  08: 180.163.220.XX  09: 54.36.150.XXX  10: 54.36.150.XXX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.150.X  13: 54.36.148.XXX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.150.XX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.149.XX  18: 54.36.150.XXX  19: 192.186.163.XX  20: 54.36.150.XX  21: 54.36.149.XX  22: 189.216.72.XX  23: 54.36.148.XXX  24: 54.36.150.XX  25: 54.36.148.XX  26: 54.36.150.XX  27: 66.249.79.XXX  28: 54.36.149.XX  29: 178.216.50.XXX  30: 54.36.150.X  31: 54.36.149.XX  32: 41.65.186.XXX  33: 54.36.148.X  34: 54.36.148.XX  35: 54.36.150.XX  36: 54.36.149.X  37: 183.78.135.XXX  38: 54.36.148.XXX  39: 103.53.169.XX  40: 54.36.149.XX  41: 54.36.150.XXX  42: 54.36.150.XXX  43: 54.36.148.XX  44: 54.36.150.XXX  45: 54.36.150.XX  46: 54.36.149.XX  47: 167.160.74.XX  48: 54.36.150.XXX  49: 54.36.148.XX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.148.XX  52: 54.36.150.XXX  53: 54.36.150.XXX  54: 66.249.79.XXX  55: 54.36.148.XXX  56: 181.177.115.XX  57: 54.36.149.XX  58: 54.36.148.XX  59: 109.91.37.XXX  60: 54.36.150.XXX  61: 54.36.148.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.150.XXX  64: 54.36.150.XX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.149.XX  67: 138.204.179.XXX  68: 180.211.185.XXX  69: 186.86.247.XXX  70: 192.99.147.XXX  71: 107.181.228.XX  72: 54.36.148.XX  73: 66.249.79.XXX  74: 5.196.87.XXX  75: 182.253.233.XXX  76: 54.36.150.XXX  77: 54.36.149.XX  78: 54.36.148.XXX  79: 54.36.150.XXX  80: 23.94.206.XXX  81: 54.36.150.XXX  82: 54.36.148.XXX  83: 54.36.149.XX  84: 107.172.99.XX  85: 54.36.148.XXX  86: 195.154.57.XX  87: 54.36.148.XXX  88: 54.36.148.XX  89: 54.36.150.XX  90: 54.36.148.XX  91: 49.49.243.XXX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.150.XXX  94: 149.56.43.XXX  95: 151.237.176.XXX  96: 54.36.150.XXX  97: 54.36.149.XXX  98: 54.36.150.XX  99: 181.177.112.XXX  100: 209.99.133.XXX  101: 54.36.148.XX  102: 118.42.74.XXX  103: 54.36.149.XX  104: 54.36.150.XX  105: 54.36.150.XX  106: 54.36.148.XXX  107: 54.36.148.XXX  108: 54.36.148.XXX  109: 54.36.150.XX  110: 54.36.148.XX  111: 54.36.150.XXX  112: 23.231.33.XXX  113: 181.196.150.XX  114: 54.36.150.XX  115: 107.175.220.XXX  116: 54.36.150.XXX  117: 54.36.150.XX  118: 192.227.138.XXX  119: 54.36.150.XX  120: 54.36.150.XXX  121: 54.36.150.XX  122: 45.80.184.XXX  123: 54.36.149.XXX  124: 54.36.150.XX  125: 54.36.148.XX  126: 54.36.150.XX  127: 54.36.150.XX  128: 54.36.150.XXX  129: 118.97.74.X  130: 66.249.79.XXX  131: 183.81.158.XX  132: 1.52.109.XXX  133: 54.36.148.XXX  134: 54.36.148.XXX  135: 54.36.149.XX  136: 54.36.149.XX  137: 54.36.148.XXX  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.150.XX  140: 54.36.150.XX  141: 54.36.150.XX  142: 148.251.122.XXX  143: 154.16.214.XX  144: 54.36.148.XXX  145: 59.27.101.XX  146: 54.36.150.XXX  147: 54.36.150.XX  148: 54.36.148.XX  149: 54.36.149.XX  150: 192.126.233.XXX  151: 54.36.150.XX  152: 54.36.148.XX  153: 182.52.51.XX  154: 54.36.150.XXX  155: 54.36.150.XXX  156: 54.36.148.XXX  157: 216.151.180.XXX  158: 203.133.170.XXX  159: 54.36.149.XX  160: 54.36.150.XXX  161: 5.8.46.X  162: 54.36.150.XXX  163: 54.36.150.XX  164: 54.36.149.XX  165: 54.36.150.XXX  166: 54.36.148.XXX  167: 54.36.149.XX  168: 54.36.148.XXX  169: 54.36.148.XXX  170: 54.36.150.X  171: 54.36.150.XXX  172: 54.36.149.XX  173: 54.36.148.XXX  174: 192.200.122.XXX  175: 54.36.150.XX  176: 54.36.150.XXX  177: 54.36.150.XX  178: 54.36.150.XX  179: 54.36.148.XX  180: 216.244.66.XXX  181: 54.36.150.XXX  182: 54.36.148.XXX  183: 89.37.66.XX  184: 66.249.79.XXX  185: 23.229.45.XXX  186: 54.36.149.XX  187: 54.36.148.XXX  188: 167.160.74.XX  189: 45.89.197.XX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.150.XX  192: 54.36.150.XX  193: 23.94.171.XXX  194: 54.36.150.XX  195: 54.36.148.XXX  196: 1.0.181.XX  197: 54.36.150.XXX  198: 23.250.122.XXX  199: 54.36.150.XX  200: 54.36.150.XX  201: 45.57.163.XXX  202: 54.36.150.XXX  203: 54.36.148.XX  204: 54.36.150.XX  205: 54.36.149.XX  206: 54.36.150.XXX  207: 46.229.161.XXX  208: 3.94.202.X  209: 87.98.217.XX  210: 54.36.150.XX  211: 54.36.150.XXX  212: 54.36.150.XXX  213: 54.36.149.XX  214: 54.36.150.X  215: 54.36.148.XXX  216: 82.154.169.XXX  217: 54.36.150.XXX  218: 54.36.150.XXX  219: 54.36.148.XXX  220: 54.36.149.X  221: 54.36.148.XX  222: 54.36.150.XX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.150.XXX  225: 191.101.75.XXX  226: 54.36.148.XXX  227: 54.36.150.XXX  228: 54.36.148.XX  229: 54.36.148.XXX  230: 66.249.79.XXX  231: 54.36.150.XXX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.150.XX  234: 54.36.149.XX  235: 54.36.148.XXX  236: 54.36.150.XX  237: 54.36.150.XXX  238: 54.36.150.XXX  239: 54.36.150.XXX  240: 54.36.150.XXX  241: 192.200.97.XXX  242: 103.110.110.XXX  243: 54.36.149.XX  244: 185.226.145.XX  245: 54.36.149.XXX  246: 54.36.148.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 54.36.148.XXX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.150.XXX  251: 54.36.148.XX  252: 54.36.150.XX  253: 54.36.150.XXX  254: 46.229.168.XXX  255: 54.36.148.XXX  256: 54.36.150.XXX  257: 54.36.150.XXX  258: 54.36.150.X  259: 46.229.168.XXX  260: 54.36.148.XX  261: 188.116.4.XXX  262: 54.36.150.XXX  263: 46.229.168.XXX  264: 46.229.168.XXX  265: 46.229.168.XXX  266: 46.229.168.XXX  267: 46.229.168.XXX  268: 46.229.168.XXX  269: 103.75.180.XXX  270: 54.36.150.XXX  271: 54.36.150.XX  272: 192.154.106.XX  273: 54.36.148.XXX  274: 103.4.66.XX  275: 54.36.148.XX  276: 192.227.205.XX  277: 54.36.149.XX  278: 54.36.150.XX  279: 46.229.168.XXX  280: 46.229.168.XXX  281: 54.36.148.XXX  282: 68.160.237.XXX  283: 180.163.220.XX  284: 54.36.149.XXX  285: 54.36.148.XXX  286: 54.36.149.XX  287: 46.229.168.XXX  288: 46.229.168.XXX  289: 46.229.168.XXX  290: 46.229.168.XXX  291: 46.229.168.XXX  292: 46.229.168.XXX  293: 46.229.168.XXX  294: 46.229.168.XXX  295: 46.229.168.XXX  296: 46.229.168.XXX  297: 46.229.168.XXX  298: 203.177.156.XXX  299: 54.36.149.XX  300: 54.36.150.XX  301: 54.36.150.XXX  302: 46.229.168.XXX  303: 46.229.168.XXX  304: 46.229.168.XXX  305: 54.36.148.XX  306: 46.229.168.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 46.229.168.XXX  309: 46.229.168.XXX  310: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

310


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

7212

 · เมื่อวาน

20943

 · ทั้งหมด Hits

20604283


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

171

 ·  ต่อวัน

3,286

 ·  ต่อเดือน

101,001

 ·  ต่อปี

1,287,768


เวลา ของระบบ
 · เวลา

08:45:01

 · วัน

15/10/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 310 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
สมาชิกชมรมกอล์ฟ ปศก พระปกเกล้า
วัตถุประสงค์ของชมรม

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ปศก.  สามารถเล่นกีฬากอล์ฟ ได้อย่างถูกต้องตามกติกา มารยาท และมาตรฐานสากล
 • เพื่อให้สมาชิก ปศก.  ได้พัฒนาการเล่นกีฬากอล์ฟ โดยมีการจัดการเรียน การสอนและทดสอบฝีมือเป็นประจำและต่อเนื่อง
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิก ปศก.  สามารถออกมาพบปะสังสรรค์กันได้ โดยทางชมรมกอลฟ์ ปศก. ๒  จะรับประกันความประพฤติให้เป็นการครั้งคราว
 • เพื่อการสร้างกิจกรรมอันเป็นสาธรณประโยชน์ และความสามัคคี (ถ้ามีโอกาส)

 • ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  สถานะ
  หน่วยงาน
  1
  ดร.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
  ที่ปรึกษา
  สถาบันพระปกเกล้า
  2
  นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์
  ประธานชมรม
  บุญรอดบริวเวอรี่
  3
  นางปานทิพย์ ศรีวิมล
  รองประธาน
  สคร.
  4
  นายคำรณ เทียนทองดี
  รองประธาน
  TOT
  5
  นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
  เลขานุการ
  ศุลกากร
  6
  นายจิระ พันธ์คีรี
  ฝ่ายทะเบียน
  กระทรวงการคลัง
  7
  นายไพสัณฑ์ เลิศศลาลักษณ์
  สมาชิก
  ทางด่วนกรุงเทพ
  8
  นายสินสมบัติ สิงห์ทะนุประเสริฐ
  สมาชิก
  บรรษัทตลาดรอง
  9
  นายพรเทพ โชตินุชิต
  สมาชิก
  สบน.
  10
  นายอภิวัชร์ มีเสือ
  สมาชิก
  สรรพสามิต
  11
  นายชลิต ดวงจันทร์
  สมาชิก
  กรุงไทย
  12
  นายดิษพงศ์ พานิช
  สมาชิก
  กรุงไทย
  13
  นายณัฐการ บุญศรี
  สมาชิก
  สบน.
  14
  นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
  สมาชิก
  บัญชีกลาง
  15
  นายนิคม เพ็ชรมุณีย์
  สมาชิก
  TAMC
  16
  นายวิเชียร วิชชูนิลุบล
  สมาชิก
  ทาเน็ท
  17
  นายถาวร เสรีประยูร
  สมาชิก
  สบน.
  18
  นายพลวัต วรเมธากรรัตน์
  สมาชิก
  บัญชีกลาง
  19
  น.ส. พร่างรัตน์ สกุลรัตนะ
  สมาชิก
  ทหารไทย
  20
  น.ส. จิรอร อัสสรัตน์
  สมาชิก
  จิตลดา
  21
  นายอนุพร กล่อมเกลา
  สมาชิก
  สลากกินแบ่ง
  22
  นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์
  สมาชิก
  ศุลกากร
  23
  นายชาญ ปัทมะวิภาค
  สมาชิก
  กฟน.
  24
  นายวิทยา โอฬาริกเดช
  สมาชิก
  Accounting Answer
  25
  นายพิชิต มิทราวงศ์
  สมาชิก
  SME BANK
  26
  นายสุธน ศรีดารณพ
  สมาชิก
  กระทรวงการคลัง


  สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2006-02-09 (5139 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  Content ©
  All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที

  :: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::