PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

0

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

6

 · สมาชิกทั้งหมด

21399


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Dec 14, 2019ewanameg
 02:Dec 14, 2019umawulu
 03:Dec 14, 2019idosak

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

251

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.150.XXX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.148.XX  05: 54.36.150.XX  06: 104.206.81.X  07: 54.36.150.XX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.149.XX  10: 192.169.201.XX  11: 54.36.148.XXX  12: 198.98.104.XXX  13: 188.116.4.XXX  14: 54.36.150.XX  15: 54.36.150.X  16: 107.158.86.XXX  17: 192.227.75.XX  18: 54.36.148.XXX  19: 54.36.149.XX  20: 51.254.181.XXX  21: 54.36.150.XX  22: 178.159.37.XXX  23: 23.81.227.XXX  24: 54.36.148.XXX  25: 54.36.150.XXX  26: 54.36.148.XXX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.150.XX  29: 54.36.150.XXX  30: 89.163.242.XX  31: 23.83.89.XX  32: 54.36.150.XX  33: 54.36.150.XXX  34: 66.249.75.XX  35: 54.36.150.XXX  36: 54.36.150.XX  37: 23.229.104.XXX  38: 54.36.150.XX  39: 23.229.111.XXX  40: 192.154.108.XXX  41: 54.36.150.XX  42: 54.36.150.XXX  43: 107.158.86.XXX  44: 54.36.148.XX  45: 54.36.148.XXX  46: 104.223.38.XXX  47: 54.36.150.XX  48: 54.36.148.XXX  49: 192.80.158.XXX  50: 54.36.148.XXX  51: 54.36.148.X  52: 59.27.101.XX  53: 54.36.149.XX  54: 213.171.148.XX  55: 54.36.148.XXX  56: 54.36.150.XX  57: 107.174.244.XXX  58: 54.36.150.XXX  59: 54.36.150.XX  60: 54.36.150.XXX  61: 144.202.60.XX  62: 54.36.149.XX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.150.XX  65: 46.229.168.XXX  66: 54.36.150.XXX  67: 54.36.148.XXX  68: 45.139.50.XX  69: 54.36.148.XXX  70: 54.36.149.XX  71: 46.229.168.XXX  72: 46.229.168.XXX  73: 54.36.148.XXX  74: 46.229.168.XXX  75: 46.229.168.XXX  76: 46.229.168.XXX  77: 54.36.149.XX  78: 46.229.168.XXX  79: 54.36.150.XXX  80: 54.36.148.X  81: 54.36.150.XXX  82: 54.36.150.XX  83: 54.36.148.XXX  84: 46.229.168.XXX  85: 54.36.148.XXX  86: 145.239.252.XX  87: 54.36.148.XX  88: 54.36.149.XX  89: 54.36.150.XXX  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.148.XX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.150.XX  94: 54.36.150.XXX  95: 54.36.149.X  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.150.XX  98: 104.151.103.XXX  99: 46.229.168.XXX  100: 54.36.150.XXX  101: 54.36.150.XX  102: 54.36.148.XX  103: 108.186.244.XXX  104: 54.36.148.XX  105: 54.36.150.XX  106: 155.94.171.XX  107: 54.36.150.XX  108: 23.229.76.XX  109: 186.65.115.XXX  110: 54.36.150.XX  111: 54.36.150.XXX  112: 54.36.149.XX  113: 54.36.148.XXX  114: 54.36.150.XXX  115: 54.36.150.XXX  116: 54.36.148.XX  117: 54.36.148.XXX  118: 54.36.149.XX  119: 192.3.236.XXX  120: 173.213.85.XXX  121: 54.36.149.XX  122: 54.36.148.XXX  123: 54.36.150.XX  124: 54.36.149.XX  125: 54.36.150.XX  126: 54.36.150.XX  127: 54.36.149.XX  128: 216.244.66.XXX  129: 185.230.124.XX  130: 54.36.150.XX  131: 23.90.30.XX  132: 3.94.129.XXX  133: 54.36.150.XX  134: 54.36.150.XX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.148.XXX  137: 54.36.148.XXX  138: 54.36.148.XXX  139: 107.150.89.XXX  140: 54.36.148.XX  141: 54.36.150.XXX  142: 54.36.150.XXX  143: 54.36.150.XX  144: 54.36.148.XXX  145: 54.36.148.XX  146: 59.27.101.XX  147: 198.23.226.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.XXX  150: 54.36.150.XXX  151: 107.175.73.XXX  152: 54.36.149.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 192.241.129.XXX  155: 54.36.150.XX  156: 54.36.148.XX  157: 196.52.84.XX  158: 54.36.150.XX  159: 103.75.180.XXX  160: 54.36.148.XXX  161: 208.97.133.XX  162: 201.59.214.XX  163: 54.36.148.XX  164: 162.212.174.X  165: 54.36.149.XX  166: 54.36.150.XXX  167: 54.36.150.XX  168: 54.36.150.XX  169: 54.36.148.X  170: 46.254.240.XXX  171: 54.36.150.XX  172: 193.39.186.XXX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.149.XX  175: 54.36.150.XXX  176: 54.36.148.XXX  177: 54.36.150.XX  178: 54.36.150.XXX  179: 54.36.150.XXX  180: 174.75.238.XX  181: 54.36.149.XX  182: 5.9.108.XXX  183: 23.231.34.XXX  184: 54.36.150.XXX  185: 54.36.148.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.150.XXX  188: 54.36.150.XXX  189: 54.36.149.XX  190: 54.36.149.XX  191: 155.94.147.XXX  192: 117.212.193.XXX  193: 54.36.150.XX  194: 45.132.137.XX  195: 54.36.149.XX  196: 54.36.150.XXX  197: 54.36.148.XXX  198: 54.36.150.XX  199: 54.36.148.XXX  200: 54.36.150.XX  201: 202.142.151.XXX  202: 192.227.249.XXX  203: 54.36.150.XXX  204: 23.83.179.XX  205: 180.245.100.XX  206: 54.36.150.XXX  207: 54.36.149.XX  208: 54.36.150.XX  209: 196.245.160.XXX  210: 54.36.148.XXX  211: 54.36.149.XX  212: 54.36.150.XXX  213: 148.163.78.XX  214: 172.245.113.XXX  215: 138.128.6.XXX  216: 54.36.150.XX  217: 46.229.168.XXX  218: 46.229.168.XXX  219: 54.36.149.X  220: 209.107.196.XX  221: 54.36.148.XX  222: 54.36.150.XX  223: 46.229.168.XXX  224: 46.229.168.XXX  225: 46.229.168.XXX  226: 46.229.168.XXX  227: 46.229.168.XXX  228: 46.229.168.XXX  229: 66.249.75.XX  230: 64.233.172.XXX  231: 46.229.168.XXX  232: 46.229.168.XXX  233: 46.229.168.XXX  234: 46.229.168.XXX  235: 46.229.168.XXX  236: 46.229.168.XXX  237: 107.158.25.XX  238: 54.36.150.XXX  239: 54.36.149.XX  240: 46.229.168.XXX  241: 46.229.168.XXX  242: 46.229.168.XXX  243: 46.229.168.XXX  244: 46.229.168.XXX  245: 54.36.150.X  246: 54.36.149.XX  247: 104.227.51.XXX  248: 46.229.168.XXX  249: 54.36.148.XX  250: 138.59.207.XXX  251: 54.36.149.XX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

251


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

9430

 · เมื่อวาน

19365

 · ทั้งหมด Hits

21870217


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

179

 ·  ต่อวัน

3,488

 ·  ต่อเดือน

107,207

 ·  ต่อปี

1,366,889


เวลา ของระบบ
 · เวลา

12:26:40

 · วัน

16/12/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 251 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
คำแนะนำในการ Attach File ในกระดานข่าว (Forum)
การ Attch File ต่างๆ Forum/Webboard (กระดานข่าว)หน้า: 1/3


ผู้ที่เป็นสมาชิกของ website จะได้สิทธิในการ Attach File หรือ post file เช่น รูปภาพ ข้อความ ลงในกระดานข่าว โดยมีเงือนไขของชนิด file และระบบ ดังนี้

1. ขนาดของ file จะต้องมีขนาดไม่เกิน 300 K 
2. file ที่สามารถ post ในกระดานข่าวได้มีดังนี้
    - Image ได้แก่ gif, png, jpeg, jpg, tif, tga
    - Archives ได้แก่ gtar, gz, zip, rar, ace
    - Plain Text ได้แก่ c, h, cpp, hpp, diz
    - Document ได้แก่ xls, doc, dot, pdf, ai, ps, ppt
    - Real Media ได้แก่ rm
    - Flash File ได้แก่ swf
3. ขนาดของ file ภาพจะต้องมีมิติไม่เกิน 400 x 400 pixels ถ้าเกินกว่านี้ระบบกระดานข่าวจะไม่แสดงรูปภาพบนกระดานนั้น แต่จะแสดงเป็น Link ให้กดเข้าไปดูแทน

ตัวอย่างการ attach รูปภาพมีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ โดยการ login จากชื่อได้ที่ทำการสมัครสมาชิกไว้แล้ว เมื่อเข้าระบบได้จะปรากฏข้อความสังเกตุได้ดังรูป

attach1
หน้าถัดไป (2/3) หน้าถัดไป


Content ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::