PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

13

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

8

 · สมาชิกทั้งหมด

24606


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Aug 04, 2020ajoma
 02:Aug 04, 2020ybutipuq
 03:Aug 04, 2020uwynipuf

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

346

 01: 46.229.168.XXX  02: 46.229.168.XXX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XXX  06: 177.69.45.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.148.XX  11: 54.36.149.XX  12: 54.36.148.XXX  13: 46.229.168.XXX  14: 46.229.168.XXX  15: 54.36.149.XX  16: 54.36.148.XX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.148.XX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.148.XXX  22: 54.36.148.XX  23: 54.36.148.XX  24: 54.36.148.XXX  25: 54.36.148.XXX  26: 54.36.148.XX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.149.XXX  29: 196.245.187.XXX  30: 54.36.148.XX  31: 54.36.149.XX  32: 54.36.149.XX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.148.XX  35: 54.36.148.XXX  36: 54.36.148.XX  37: 54.36.148.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.148.XX  40: 54.36.149.X  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.149.XX  43: 54.36.148.XX  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.148.XX  46: 185.85.189.XX  47: 54.36.149.XX  48: 54.36.149.XX  49: 54.36.148.X  50: 54.36.149.XX  51: 23.94.27.XX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.148.XX  54: 104.144.155.XXX  55: 104.129.199.X  56: 114.119.162.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.149.XX  61: 54.36.148.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.148.XX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.149.XX  67: 54.36.149.XX  68: 54.36.148.XXX  69: 54.36.149.XX  70: 54.36.148.XXX  71: 54.36.149.XX  72: 54.36.149.XX  73: 54.36.148.XX  74: 54.36.149.XX  75: 54.36.148.X  76: 54.36.148.XXX  77: 54.36.148.XXX  78: 54.36.149.XX  79: 54.36.148.XXX  80: 114.119.162.XXX  81: 54.36.148.XXX  82: 54.36.148.XX  83: 54.36.149.XX  84: 54.36.148.XXX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.148.XX  87: 54.36.148.XXX  88: 54.36.148.XXX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.148.XXX  92: 36.91.177.XXX  93: 170.130.58.XXX  94: 54.36.148.XX  95: 54.36.149.XX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.149.XX  98: 54.36.148.XX  99: 54.36.148.XX  100: 54.36.149.XX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.148.XXX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.149.X  105: 23.94.166.XX  106: 54.36.149.XX  107: 54.36.148.XXX  108: 167.114.43.XX  109: 66.249.68.X  110: 54.36.148.XXX  111: 54.36.148.XXX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.148.XXX  114: 54.36.148.XXX  115: 211.250.198.XXX  116: 54.36.148.XX  117: 54.36.148.XX  118: 54.36.149.XXX  119: 54.36.148.XXX  120: 45.142.214.XXX  121: 54.36.149.XXX  122: 5.165.253.X  123: 54.36.148.XX  124: 54.36.148.XX  125: 54.36.149.XX  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.149.XX  128: 114.108.253.X  129: 104.129.192.XXX  130: 54.36.149.XX  131: 46.229.168.XXX  132: 46.229.168.XXX  133: 54.36.148.XXX  134: 54.36.148.XX  135: 46.229.168.XXX  136: 54.36.148.XXX  137: 54.36.148.XXX  138: 54.36.149.XX  139: 54.36.149.XX  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.148.XXX  142: 54.36.148.XXX  143: 40.117.118.XXX  144: 54.36.148.XX  145: 54.36.149.XX  146: 54.36.148.XXX  147: 54.36.148.XXX  148: 222.136.149.X  149: 144.76.92.XX  150: 54.36.149.XX  151: 54.36.148.X  152: 54.36.149.XX  153: 54.36.148.XX  154: 198.46.246.XX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.149.XX  157: 54.36.148.XXX  158: 209.163.116.XX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.148.XXX  161: 54.36.148.XXX  162: 157.55.39.XX  163: 54.36.149.XX  164: 54.36.148.XXX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.148.XXX  167: 54.36.148.XXX  168: 54.36.148.XX  169: 54.36.149.XX  170: 196.247.17.XXX  171: 54.36.148.XX  172: 165.225.206.XXX  173: 54.36.148.XXX  174: 5.188.210.XX  175: 209.242.216.XX  176: 54.36.148.XX  177: 54.36.149.XX  178: 54.36.149.XX  179: 54.36.148.XX  180: 54.36.148.XX  181: 107.150.59.XX  182: 54.36.148.XX  183: 54.36.149.XX  184: 54.36.148.XXX  185: 46.229.168.XXX  186: 185.201.139.XXX  187: 54.36.149.XX  188: 54.36.148.XX  189: 54.36.148.XX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.149.XX  192: 54.36.148.XXX  193: 54.36.148.XXX  194: 75.101.173.XXX  195: 54.36.149.XX  196: 149.56.43.XXX  197: 165.225.202.XXX  198: 54.36.149.XX  199: 5.188.210.XX  200: 54.36.149.XX  201: 54.36.149.X  202: 54.36.148.XXX  203: 46.229.168.XXX  204: 54.36.148.X  205: 46.229.168.XXX  206: 54.36.148.XX  207: 54.36.148.XX  208: 54.36.148.XXX  209: 54.36.148.XXX  210: 54.36.148.XXX  211: 54.36.148.XXX  212: 54.36.148.XXX  213: 54.36.148.XX  214: 54.36.148.X  215: 54.36.148.XXX  216: 46.229.168.XXX  217: 54.36.148.XX  218: 54.36.148.XX  219: 54.36.149.X  220: 46.229.168.XXX  221: 46.229.168.XXX  222: 46.229.168.XXX  223: 46.229.168.XXX  224: 46.229.168.XXX  225: 46.229.168.XXX  226: 46.229.168.XXX  227: 54.36.148.XXX  228: 54.36.148.X  229: 54.36.148.XXX  230: 54.36.149.XX  231: 114.119.163.XXX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.148.XXX  234: 54.36.148.X  235: 46.229.168.XXX  236: 46.229.168.XXX  237: 54.36.149.XX  238: 184.22.235.XXX  239: 54.36.148.XXX  240: 54.36.148.XX  241: 54.36.148.XX  242: 54.36.149.XX  243: 54.36.148.XX  244: 54.36.149.XX  245: 54.36.148.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 54.36.148.X  248: 54.36.148.XXX  249: 46.229.168.XXX  250: 46.229.168.XXX  251: 54.36.149.XX  252: 46.229.168.XXX  253: 138.94.217.XXX  254: 165.225.72.XX  255: 54.36.148.XX  256: 46.229.168.XXX  257: 54.36.149.XX  258: 54.36.149.XX  259: 54.36.149.X  260: 46.229.168.XXX  261: 46.229.168.XXX  262: 54.36.149.XX  263: 54.36.148.XXX  264: 54.36.149.XX  265: 54.36.149.XX  266: 54.36.149.XX  267: 54.36.148.XXX  268: 54.36.148.XX  269: 130.185.152.XXX  270: 54.36.149.X  271: 54.36.148.XXX  272: 54.36.148.XXX  273: 54.36.149.XX  274: 157.55.39.XXX  275: 54.36.149.XX  276: 54.36.148.XX  277: 54.36.148.XXX  278: 165.225.56.XX  279: 54.36.149.XX  280: 54.36.148.XX  281: 54.36.148.XXX  282: 54.36.149.XXX  283: 54.36.149.XX  284: 54.36.148.XXX  285: 46.18.210.XXX  286: 54.36.149.XX  287: 54.36.148.XXX  288: 54.36.148.XXX  289: 54.36.148.XX  290: 54.36.148.XX  291: 54.36.148.XX  292: 194.36.96.XX  293: 54.36.148.XX  294: 54.36.148.XX  295: 54.36.148.XXX  296: 54.36.149.XX  297: 209.99.131.XX  298: 54.36.148.XXX  299: 54.36.148.XX  300: 54.36.149.XX  301: 137.74.4.XX  302: 54.36.148.XX  303: 54.36.148.XXX  304: 54.36.149.XX  305: 54.36.149.XX  306: 165.225.114.XX  307: 198.23.206.XXX  308: 64.188.3.XXX  309: 54.36.149.XX  310: 54.36.148.XXX  311: 54.36.148.XXX  312: 5.188.210.XXX  313: 54.36.148.XX  314: 54.36.149.XX  315: 54.36.148.XXX  316: 165.225.112.XX  317: 54.36.148.XXX  318: 54.36.149.XXX  319: 5.188.210.XX  320: 165.225.124.XXX  321: 216.244.66.XXX  322: 54.36.148.XX  323: 54.36.149.XX  324: 91.107.119.XXX  325: 54.36.148.XXX  326: 54.36.149.XXX  327: 207.244.117.XXX  328: 54.36.148.XXX  329: 54.36.148.XXX  330: 54.36.148.XX  331: 54.36.149.XXX  332: 54.36.148.XX  333: 54.36.148.XX  334: 54.36.149.XX  335: 46.229.168.XXX  336: 54.36.148.XXX  337: 54.36.149.XX  338: 54.36.148.XXX  339: 54.36.148.XX  340: 114.119.166.XX  341: 66.249.68.X  342: 138.128.23.XXX  343: 54.36.148.XXX  344: 54.36.148.XX  345: 54.36.148.XX  346: 114.119.163.XXX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile ajoma ajoma

 ทั้งหมด online

347


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

16151

 · เมื่อวาน

22896

 · ทั้งหมด Hits

26635845


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

209

 ·  ต่อวัน

4,013

 ·  ต่อเดือน

123,314

 ·  ต่อปี

1,566,814


เวลา ของระบบ
 · เวลา

15:59:38

 · วัน

04/08/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 346 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เป็นข้าราชการระดับ 6-8 หรือเทียบเท่าของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีผลการปฏิบัติงานดีจากผู้บังคับบัญชา และได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เป็นข้าราชการระดับ 5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรณีไป
  • เป็นผู้บริหารระดับกลางของภาคราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีผลการปฏิบัติงานดีจากผู้บังคับบัญชาและได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกหน่วยงาน
  • เป็นผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานอิสระ ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีผลการปฏิบัติงานดีจากผู้บังคับบัญชาและได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกหน่วยงาน
  • เป็นผู้บริหารหรือผู้แทนจากหน่วยงานของภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด
  • ผู้เข้ารับการอบรมในข้อ 1-4 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2005-12-22 (1736 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.23 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::