PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

13

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

8

 · สมาชิกทั้งหมด

24606


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Aug 04, 2020ajoma
 02:Aug 04, 2020ybutipuq
 03:Aug 04, 2020uwynipuf

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

287

 01: 46.229.168.XXX  02: 46.229.168.XXX  03: 54.36.148.XXX  04: 177.69.45.XXX  05: 46.229.168.XXX  06: 46.229.168.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.148.XX  10: 54.36.148.XX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.149.XXX  13: 196.245.187.XXX  14: 54.36.148.XX  15: 54.36.149.XX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.148.XX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.148.XX  21: 54.36.149.XX  22: 54.36.148.XX  23: 54.36.148.XXX  24: 54.36.148.XX  25: 185.85.189.XX  26: 198.245.64.XXX  27: 54.36.149.XX  28: 89.35.39.XXX  29: 54.36.148.X  30: 54.36.149.XX  31: 23.94.27.XX  32: 54.36.148.XXX  33: 54.36.148.XX  34: 104.144.155.XXX  35: 104.129.199.X  36: 114.119.162.XX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.149.XX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.148.XX  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.148.XXX  46: 54.36.149.XX  47: 54.36.149.XX  48: 54.36.149.XX  49: 54.36.148.XXX  50: 54.36.149.XX  51: 54.36.148.XX  52: 54.36.149.XX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.148.XXX  56: 54.36.149.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 114.119.162.XXX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.148.XX  61: 54.36.149.XX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.148.XX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.148.XXX  68: 54.36.148.XXX  69: 171.244.33.XXX  70: 54.36.148.XXX  71: 36.91.177.XXX  72: 192.126.160.XXX  73: 170.130.58.XXX  74: 198.245.69.XX  75: 54.36.149.XX  76: 54.36.149.XX  77: 54.36.148.XXX  78: 114.119.164.XXX  79: 54.36.148.XX  80: 54.36.149.XX  81: 54.36.148.XXX  82: 43.225.158.XX  83: 54.36.148.XXX  84: 54.36.149.XX  85: 54.36.149.X  86: 23.94.166.XX  87: 172.245.196.X  88: 66.249.68.X  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.148.XXX  92: 54.36.148.XXX  93: 54.36.148.XXX  94: 211.250.198.XXX  95: 54.36.148.XX  96: 54.36.149.XXX  97: 54.36.148.XXX  98: 45.142.214.XXX  99: 54.36.149.XXX  100: 5.165.253.X  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.148.XX  103: 54.36.148.XXX  104: 107.172.69.XX  105: 59.27.101.XX  106: 104.129.192.XXX  107: 23.229.58.XX  108: 46.229.168.XXX  109: 46.229.168.XXX  110: 46.229.168.XXX  111: 54.36.148.XXX  112: 54.36.149.XX  113: 196.245.250.XXX  114: 54.36.148.XXX  115: 54.36.148.XXX  116: 54.36.148.XXX  117: 40.117.118.XXX  118: 54.36.148.XX  119: 54.36.148.X  120: 54.36.148.XXX  121: 54.36.148.XXX  122: 222.136.149.X  123: 54.36.148.XXX  124: 144.76.92.XX  125: 54.36.149.XX  126: 54.36.148.X  127: 77.241.20.XXX  128: 54.36.149.XX  129: 54.36.148.XX  130: 198.46.246.XX  131: 54.36.148.XX  132: 54.36.149.XX  133: 54.36.148.XXX  134: 45.71.115.XX  135: 64.118.84.X  136: 54.36.148.XXX  137: 45.142.214.XXX  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.148.XXX  140: 157.55.39.XX  141: 54.36.149.XX  142: 54.36.148.XXX  143: 54.36.148.XXX  144: 54.36.148.XX  145: 54.36.149.XX  146: 196.247.17.XXX  147: 54.36.148.XX  148: 165.225.206.XXX  149: 54.36.148.XXX  150: 5.188.210.XX  151: 54.36.149.XX  152: 54.36.148.XX  153: 54.36.149.XX  154: 54.36.149.XX  155: 54.36.148.XX  156: 107.150.59.XX  157: 54.36.148.XX  158: 54.36.149.XX  159: 46.229.168.XXX  160: 185.201.139.XXX  161: 54.36.149.XX  162: 54.36.148.XX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.148.XX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.149.XX  167: 131.100.239.XXX  168: 54.36.148.XXX  169: 75.101.173.XXX  170: 103.210.28.XX  171: 149.56.43.XXX  172: 165.225.202.XXX  173: 54.36.149.XX  174: 5.188.210.XX  175: 46.229.168.XXX  176: 46.229.168.XXX  177: 46.229.168.XXX  178: 46.229.168.XXX  179: 46.229.168.XXX  180: 46.229.168.XXX  181: 46.229.168.XXX  182: 46.229.168.XXX  183: 46.229.168.XXX  184: 46.229.168.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.149.XX  187: 114.119.163.XXX  188: 54.36.148.XXX  189: 54.36.148.XXX  190: 54.36.148.X  191: 46.229.168.XXX  192: 46.229.168.XXX  193: 184.22.235.XXX  194: 54.36.148.XXX  195: 54.36.148.XX  196: 54.36.148.XX  197: 54.36.149.XX  198: 54.36.148.XX  199: 54.36.149.XXX  200: 54.36.148.XXX  201: 46.229.168.XXX  202: 54.36.148.X  203: 54.36.148.XXX  204: 46.229.168.XXX  205: 46.229.168.XXX  206: 46.229.168.XXX  207: 138.94.217.XXX  208: 165.225.72.XX  209: 54.36.148.XX  210: 46.229.168.XXX  211: 46.229.168.XXX  212: 46.229.168.XXX  213: 54.36.149.XX  214: 54.36.149.XX  215: 54.36.149.XX  216: 54.36.149.XX  217: 54.36.148.XXX  218: 54.36.148.XXX  219: 54.36.148.XX  220: 159.192.33.XX  221: 54.36.149.X  222: 54.36.149.XX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.149.XX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.149.XX  227: 54.36.148.XX  228: 54.36.148.XXX  229: 165.225.56.XX  230: 54.36.149.XX  231: 54.36.148.XX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.149.XXX  234: 54.36.149.XX  235: 54.36.148.XXX  236: 46.18.210.XXX  237: 54.36.149.XX  238: 54.36.148.XXX  239: 54.36.148.XXX  240: 54.36.148.XX  241: 54.36.148.XX  242: 54.36.148.XX  243: 194.36.96.XX  244: 54.36.148.XX  245: 54.36.148.XX  246: 54.36.148.XXX  247: 54.36.149.XX  248: 209.99.131.XX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.148.XX  251: 54.36.149.XX  252: 137.74.4.XX  253: 54.36.148.XX  254: 54.36.148.XXX  255: 54.36.149.XX  256: 54.36.149.XX  257: 165.225.114.XX  258: 198.23.206.XXX  259: 64.188.3.XXX  260: 54.36.149.XX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.148.XXX  263: 54.36.148.XXX  264: 5.188.210.XXX  265: 54.36.148.XX  266: 54.36.149.XX  267: 54.36.148.XXX  268: 54.36.148.XX  269: 54.36.148.XXX  270: 54.36.149.XXX  271: 5.188.210.XX  272: 165.225.124.XXX  273: 216.244.66.XXX  274: 46.229.168.XXX  275: 54.36.148.XXX  276: 54.36.149.XX  277: 54.36.148.XXX  278: 54.36.148.XX  279: 114.119.166.XX  280: 66.249.68.X  281: 138.128.23.XXX  282: 82.79.236.XX  283: 54.36.148.XXX  284: 200.10.37.XXX  285: 54.36.148.XX  286: 54.36.148.XX  287: 198.55.109.XX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile ajoma ajoma

 ทั้งหมด online

288


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15465

 · เมื่อวาน

22896

 · ทั้งหมด Hits

26635159


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

209

 ·  ต่อวัน

4,013

 ·  ต่อเดือน

123,311

 ·  ต่อปี

1,566,774


เวลา ของระบบ
 · เวลา

15:40:11

 · วัน

04/08/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 287 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
หลักการและเหตุผล

ปัจจัยแห่งความสำเร็จประการหนึ่งที่ทำให้กระทรวงการคลัง สามารถใช้นโยบายการเงิน การคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ก็คือ ความสามารถของผู้บริหารกระทรวงฯทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ในการเปลี่ยนกรอบนโยบายให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างดุลยภาพระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับภายในประเทศ

ความสำเร็จข้างต้น จำเป็นต้อง อาศัยความรู้ ความสามารถและเครือข่ายความสัมพันธ์ของข้าราชการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงฯ เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสานต่อนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากผู้บริหารระดับกลางเหล่านี้ เปรียบดุจดัง “คลื่นลูกใหม่” เพราะเป็นบุคลากรที่จะเติบโตตามเส้นทางอาชีพต่อไปในวันข้างหน้า ฉะนั้น จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความต่อเนื่องของนโยบายและการปฏิบัติ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการคลังของประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า ตำแหน่งแห่งที่ของผู้บริหารระดับกลางในโครงสร้างองค์กร คือ ห่วงโซ่เชื่อมร้อยจากผู้กำหนดนโยบายในระดับบน ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้ ย่อมเท่ากับเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย

โครงการนี้ จึงจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและสถาบันพระปกเกล้า โดยมีลักษณะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถและเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถวิเคราะห์กระแสความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างรู้เท่าทัน จนกระทั่งสามารถกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนาหน่วยงานของตนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2005-12-22 (1654 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.24 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::