PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

3

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

1

 · สมาชิกทั้งหมด

21266


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 19, 2019obokoki
 02:Nov 19, 2019supersl
 03:Nov 19, 2019erahaculu

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

294

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.150.XXX  04: 54.36.150.XXX  05: 54.36.149.XX  06: 46.229.168.XXX  07: 54.36.148.XXX  08: 54.36.150.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.150.XX  11: 198.46.167.XX  12: 54.36.148.XX  13: 54.36.150.XX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.150.XX  16: 54.36.150.XXX  17: 54.36.150.XXX  18: 54.36.150.XX  19: 54.36.148.XXX  20: 144.217.74.XXX  21: 46.229.168.XXX  22: 46.229.168.XXX  23: 54.36.150.X  24: 54.36.150.XX  25: 46.229.168.XXX  26: 54.36.150.XX  27: 54.36.148.XXX  28: 54.36.148.XX  29: 107.173.4.XXX  30: 66.249.79.XX  31: 51.15.17.XXX  32: 54.36.150.XX  33: 172.245.33.XX  34: 54.36.150.XX  35: 54.36.148.XXX  36: 173.212.212.XXX  37: 54.36.148.X  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.150.XXX  40: 54.36.148.XX  41: 54.36.150.XX  42: 54.36.150.XX  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.150.XXX  45: 172.96.95.XX  46: 54.36.148.X  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.148.XXX  49: 54.36.149.XXX  50: 54.36.148.XX  51: 54.36.148.XXX  52: 54.36.150.XX  53: 54.36.148.XX  54: 54.36.148.XXX  55: 165.231.24.XXX  56: 54.36.150.XX  57: 54.36.148.XX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.150.XXX  60: 155.94.172.XXX  61: 3.226.254.XXX  62: 54.36.148.XX  63: 54.36.148.XX  64: 54.36.150.XXX  65: 54.36.148.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.150.XXX  68: 24.116.202.XX  69: 54.36.150.XX  70: 107.172.229.XX  71: 54.36.148.XXX  72: 107.175.58.XXX  73: 38.125.235.XXX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.149.XX  76: 54.36.149.XX  77: 107.172.35.XX  78: 192.227.75.XX  79: 192.169.243.XXX  80: 54.36.149.XX  81: 54.36.148.XXX  82: 54.36.150.XXX  83: 54.36.149.XX  84: 54.36.150.XX  85: 54.36.149.X  86: 54.36.150.XXX  87: 54.36.149.XXX  88: 54.36.149.XX  89: 54.36.150.XXX  90: 46.229.168.XXX  91: 54.36.148.XX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.149.XX  94: 54.36.150.XXX  95: 54.36.150.XXX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.148.XXX  98: 54.36.150.XX  99: 23.95.239.XX  100: 54.36.149.XX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.148.XX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.150.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 54.36.150.XX  107: 54.36.150.XXX  108: 54.36.148.XX  109: 54.36.150.XX  110: 54.36.150.XXX  111: 54.36.150.X  112: 54.36.149.XX  113: 54.36.150.XX  114: 23.95.239.XXX  115: 54.36.150.XXX  116: 54.36.150.XXX  117: 54.36.150.XXX  118: 107.173.112.XXX  119: 54.36.148.XX  120: 54.36.149.XX  121: 54.36.150.XXX  122: 54.36.148.XX  123: 54.36.150.XXX  124: 104.171.113.XXX  125: 54.36.149.XX  126: 54.36.149.XX  127: 54.36.149.XX  128: 54.36.149.XXX  129: 54.36.150.XX  130: 54.36.149.XX  131: 54.36.148.XXX  132: 54.36.149.XXX  133: 178.32.98.XX  134: 54.36.150.XX  135: 163.172.51.XX  136: 59.27.101.XX  137: 54.36.149.XX  138: 139.99.122.XXX  139: 54.36.148.XXX  140: 54.36.148.XX  141: 54.36.150.XXX  142: 54.36.149.XX  143: 54.36.150.XX  144: 54.36.150.XXX  145: 54.36.149.XX  146: 54.36.150.X  147: 45.80.184.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.XX  150: 35.239.58.XXX  151: 54.36.150.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.150.XXX  154: 54.36.150.XXX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.148.XXX  157: 54.36.150.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.149.XX  160: 38.125.235.XXX  161: 54.36.148.XX  162: 23.254.46.XXX  163: 54.36.148.XX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.150.XX  166: 54.36.150.XX  167: 54.36.150.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.148.XX  170: 54.36.150.XXX  171: 54.36.150.XX  172: 54.36.148.XX  173: 91.188.241.XXX  174: 54.36.148.XX  175: 203.202.253.XXX  176: 54.36.150.XXX  177: 45.118.166.XX  178: 54.36.150.XX  179: 107.172.170.XXX  180: 54.36.148.XXX  181: 54.36.150.XXX  182: 59.27.101.XX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.150.XXX  185: 54.36.149.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 108.54.159.XXX  188: 54.36.150.XXX  189: 167.172.244.XX  190: 216.244.66.XXX  191: 107.175.6.XXX  192: 54.36.150.X  193: 54.36.149.XX  194: 54.36.148.XX  195: 54.36.150.XXX  196: 54.36.148.XXX  197: 54.36.150.XX  198: 54.36.150.XX  199: 165.227.197.XXX  200: 138.122.192.XXX  201: 54.36.150.XXX  202: 54.36.150.XXX  203: 54.36.148.XX  204: 54.36.148.XX  205: 54.36.150.XXX  206: 54.36.150.XXX  207: 54.36.148.XXX  208: 54.36.150.XX  209: 54.36.148.XXX  210: 46.229.168.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.150.XX  213: 54.36.148.XXX  214: 54.36.150.XX  215: 54.36.150.XXX  216: 155.94.236.XXX  217: 111.67.92.XX  218: 54.36.150.XX  219: 54.36.150.XXX  220: 54.36.148.XXX  221: 113.22.244.XXX  222: 54.36.150.XX  223: 54.36.148.XX  224: 54.36.149.XX  225: 54.36.148.XXX  226: 23.94.51.XXX  227: 54.36.148.XXX  228: 54.36.150.XX  229: 54.36.150.XXX  230: 54.36.148.XXX  231: 54.36.150.XXX  232: 46.229.168.XXX  233: 104.238.97.XXX  234: 54.36.149.XX  235: 54.36.150.XXX  236: 54.36.149.XX  237: 46.229.168.XXX  238: 54.36.150.XX  239: 54.36.150.XX  240: 54.36.148.XXX  241: 54.36.149.XX  242: 54.36.148.XX  243: 212.92.105.XXX  244: 5.39.5.XX  245: 46.229.168.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 46.229.168.XXX  248: 46.229.168.XXX  249: 54.36.150.XX  250: 54.36.148.XXX  251: 178.17.171.XXX  252: 54.36.149.XX  253: 54.36.148.XXX  254: 54.36.150.XXX  255: 64.90.48.XXX  256: 54.36.148.XXX  257: 54.36.148.XX  258: 54.36.148.XX  259: 54.36.148.XX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.150.XXX  262: 54.36.150.XX  263: 45.86.74.XXX  264: 46.229.168.XXX  265: 183.81.33.XX  266: 54.36.149.XX  267: 54.36.148.XXX  268: 46.229.168.XXX  269: 46.229.168.XXX  270: 46.229.168.XXX  271: 46.229.168.XXX  272: 46.229.168.XXX  273: 46.229.168.XXX  274: 46.229.168.XXX  275: 54.36.150.XX  276: 46.229.168.XXX  277: 46.229.168.XXX  278: 54.36.148.XXX  279: 54.36.150.XXX  280: 54.36.150.XX  281: 54.36.148.XX  282: 54.36.150.X  283: 46.229.168.XXX  284: 195.154.61.XXX  285: 66.249.79.XX  286: 54.36.149.XXX  287: 118.42.74.XXX  288: 54.36.150.XXX  289: 46.229.168.XXX  290: 46.229.168.XXX  291: 46.229.168.XXX  292: 46.229.168.XXX  293: 46.229.168.XXX  294: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

294


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14676

 · เมื่อวาน

24556

 · ทั้งหมด Hits

21323918


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

176

 ·  ต่อวัน

3,400

 ·  ต่อเดือน

104,529

 ·  ต่อปี

1,332,745


เวลา ของระบบ
 · เวลา

17:00:17

 · วัน

19/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 294 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
ยินดีต้อนรับสู่ Website ของชุมชนปฎิบัติการบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง

จุดกำเนิดแห่งความสำเร็จประการหนึ่งที่ทำให้กระทรวงการคลัง สามารถใช้นโยบายการเงิน การคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ก็คือ ความสามารถของผู้บริหารกระทรวงฯทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ในการเปลี่ยนกรอบนโยบายให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างดุลยภาพระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับภายในประเทศ

ความสำเร็จข้างต้น จำเป็นต้อง อาศัยความรู้ ความสามารถและเครือข่ายความสัมพันธ์ของข้าราชการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงฯ เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสานต่อนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากผู้บริหารระดับกลางเหล่านี้ เปรียบดุจดัง “คลื่นลูกใหม่” เพราะเป็นบุคลากรที่จะเติบโตตามเส้นทางอาชีพต่อไปในวันข้างหน้า ฉะนั้น จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความต่อเนื่องของนโยบายและการปฏิบัติ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการคลังของประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า ตำแหน่งแห่งที่ของผู้บริหารระดับกลางในโครงสร้างองค์กร คือ ห่วงโซ่เชื่อมร้อยจากผู้กำหนดนโยบายในระดับบน ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้ ย่อมเท่ากับเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย

โครงการนี้ จึงจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและสถาบันพระปกเกล้า โดยมีลักษณะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถและเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถวิเคราะห์กระแสความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างรู้เท่าทัน จนกระทั่งสามารถกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนาหน่วยงานของตนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในที่สุด


วิธีการใช้งาน Website

จะต้องทำการสมัครสมาชิก website เพื่อสิทธิและประโยชน์ในการใช้งานต่าง ๆ

ประกาศข่าวชมรมกอล์ฟ ปศก.

ข่าวชมรมกอล์ฟ ปศก.

บัญชีแสดงรายรับ - รายจ่าย ปศก. 2 (หลังจัดงานโบลว์ลิ่ง)

<Bowling

 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549

 • ขอแสดงความยินดีกับชาว ปศก.2 ทุกคน ในโอกาสเข้ารับประกาศนีบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า

  ขอแสดงความยินดีกับชาว ปศก2

  การ Download File VDO

  ท่านสามารถ Download File VDO เพื่อนำไปรับชมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ โดยสามารถ Download จก Link ข้างล่าง ดังนี้

  File ข้างล่างนี้ จะมีขนาดใหญ่กว่า 10MB เมื่อกดที่ Link แล้ว ให้สังเกตปุ่ม "คลิ๊กดาวน์โหลด" เพื่อทำการ download ครับ


  1. http://www.thai2upload.com/view.php?id=7981a13c4c09249da5cad49cd6630b481173433799 =  suan
  2. http://www.thai2upload.com/view.php?id=7981a13c4c09249da5cad49cd6630b481173433619 = richmond
  3. http://www.thai2upload.com/view.php?id=7981a13c4c09249da5cad49cd6630b481173436342 = suphan
  4. http://www.thai2upload.com/view.php?id=7981a13c4c09249da5cad49cd6630b481173436800 = 101_0151
  5. http://www.thai2upload.com/view.php?id=7981a13c4c09249da5cad49cd6630b481173437768 = 101_0193
  6. http://www.thai2upload.com/view.php?id=7981a13c4c09249da5cad49cd6630b481173438934 = 101_0197
  สำหรับ Link ต่อไปนี้ ขนาด file ไม่เกิน 10MB เมื่อกดเข้าไปแล้ว ท่านสามารถกดที่ file นั้นได้เลย
  http://psk2.chulamining.com/download/VDO/


  YOUR ATTENTION PLEASE
  ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อาทิตย์ 05 ก.พ. 06@ 16:20:08 ICT (4133 ครั้ง)
  (มีต่อ... | 3 ข้อคิดเห็นต่างๆ | คะแนน: 0)
  เรื่องทั่วไปAnonymous บันทึก "
  ท่านที่เป็นสมาชิกแล้ว
  ทุกครั้งที่เข้าเว็บ กรุณาคลิ๊ก  " เข้าสู่ระบบ " ก่อน เพื่อบอกชื่อและรหัสผ่าน
  จึงจะมองเห็นรูปและสามารถ post รูปในกระดานข่าวได้

  "
  High Impact Middle Management
  ผู้บันทึก wisanu1 เมื่อ อังคาร 17 ม.ค. 06@ 18:24:05 ICT (2145 ครั้ง)
  (มีต่อ... | 1 ข้อคิดเห็น | คะแนน: 0)
  เรื่องทั่วไปwisanu บันทึก "
  เนื้อหาจากงานสัมมนา "ยุทธวิธีก้าวสู้ขีดความสำเร็จสูงสุดของผู้บริหารระดับกลาง"

  (High Impact Middle Management)


  สามารถอ่านรายละเอืยดได้จาก

  http://www.opdc.go.th/thai/pop_HIMM.htm

  http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Thai_Presentation2.pdf

  http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/LIZA_Summary.pdf

  http://www.opdc.go.th/thai/high_15_48/Lisa_new.pdf

  "
  PSK Forum

  กระดานข่าว P-S-K
  กระดานข่าว

   Jokes/เรื่องขำขัน
      Joke    English Joke
   ทั่วไป
      ข่าวทั่วไป
   ฝากข่าวถึงเพื่อน ๆ
      ฝากข่าวถึงเพื่อน    ถึงเพื่อน ปศก.1    ถึงเพื่อน ปศก.2    ถึงเพื่อน ปศก.3

  กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
   http://androidus.net/1912-obzor-igrovoy-konsoli-ouya.html 0 filotunt 1 filotunt เมื่อวันที่ 29/10/2013 เวลา 19:22 น.
   nba jerseys andy block 0 Dm4Sb1Hq8 10 Dm4Sb1Hq8 เมื่อวันที่ 29/10/2013 เวลา 11:10 น.
   Ubezpieczenie OC 0 fuedbaliaNede 14 fuedbaliaNede เมื่อวันที่ 29/10/2013 เวลา 03:57 น.
   You Can Actually Buy Chromatography Paper HttpWwwItlearneasy 0 marelders 23 marelders เมื่อวันที่ 28/10/2013 เวลา 22:34 น.
   Ugg And Cheap Ugg Bootsing Etc Cheap Ugg Boots On Sale 0 assicavasse 22 assicavasse เมื่อวันที่ 28/10/2013 เวลา 19:11 น.
   Make Sure It Is Quiet And You Are Undisturbed So That You Ca 0 Toidgiriubott 60 Toidgiriubott เมื่อวันที่ 27/10/2013 เวลา 15:35 น.
   I need help about mp3 7 cemoPoobeft 49 cemoPoobeft เมื่อวันที่ 27/10/2013 เวลา 09:38 น.
   Long Silk Scarves And Silk Shawl Type Scarves Are Some Types 0 NeiffGulleY 66 NeiffGulleY เมื่อวันที่ 27/10/2013 เวลา 05:14 น.
   In Room Coffee Maker And Coffee The Homepage Here 0 HoraBrashiree 85 HoraBrashiree เมื่อวันที่ 26/10/2013 เวลา 02:20 น.
   It Attracts Millions Of Tourists Every Year Ugg 0 marelders 101 marelders เมื่อวันที่ 25/10/2013 เวลา 17:59 น.
  กระทู้ 6977 | กระทู้และตอบ 8051 | เข้าชม 1091311 | ตอบ 1074 | สมาชิก  21266
  [ กระดานข่าว ]   [ ค้นหา ]   [ ข้อมูลส่วนตัว ]   [ เข้า/ออกจากระบบ ]


  Thai Calendar
  Month of Events2
  <
  พฤศจิกายน 2019
  >
  อาพฤ

  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  ราคาน้ำมันวันนี้
  ราคาทองคำวันนี้
  แบบสำรวจ
  คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

  อืม... ไม่เลวนะ
  เยี่ยม
  สุดยอด
  ใช้ได้!
  แย่มากมาก  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
  คำแนะนำ: 0
  All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 1.20 วินาที

  :: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::